Észak-Magyarország, 1971. augusztus (27. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-23 / 197. szám

1971. aug. 23., hétfő ESZAK-MAGYARORSZAG 5 Nagyszerű szélsőjáték, jó védekezés DVTK—Győr :?:2 (2:0) Győr. 4(16(1 néző. Vezette: Hévízi, az első félidőben né­hány hibától eltekintve, jól. DVTK: Veréb (8) — Ko­vács (6), Salamon (8), Hajas (fi), Kolláth (5) — Oláh (ti), Föidesi (8), Sikora (9) — Ud- varev (7), Horváth (5), Vass (7). Edző: Mathesz Imre. „A Diósgyőr ellen pályá­ra lépő tizenegynek egy le­hetősége van: győzni. A dön­tetlen most már nem elég. Az egész csapat szégyellheti magát, ha most is leég a ha­zai közönség előtt.” — A Ba­laton partjáról és Miskolcról Győrbe utazott DVTK-szur- kolók enyhén szólva megle­petéssel olvasták a Rába ETO Szurkolók, Sportműsora cí­mű füzet első oldalán az iménti sorokat,. Nemcsak a hangvétel miatt, hanem a^ért is, mert a szerző egyszerűen kihagyta számításából a diós­győrieket. A DVTK játékosai negyed­óra elteltével bebizonyították, hogy nem elég kinyilatkoz­tatni a győzelmi óhajt — küzdeni is kell érte. Időnként a győri védők öreguraknak tűntek a jó napot kifogó, so­kat mozgó és gyakran veszé­lyes helyzeteket teremtő di­ósgyőri csatárokkal szemben. A DVTK ezúttal ugyanis nemcsak lelkesen, hanem időnként nagyon tetszetősen, átgondoltan és jól is játszott. A védelem a kitűnő formá­ban lévő Salamonnal az élén sokszor áttörhető! len volt, a középpályát bejátszó Sikora pedig a mezőny fölé nőve, valóságos „fazont” vitt a csa­pat játékába Taktikailag a DVTK egyszerűen kiütötte a Győrt fegyelmezett és szer­vezett védekezésével, a győ­riek lendületének sorozatos megtörésével és a legvárat­lanabb ellentámadásaival. Kétségtelen, a hazaiak időn­ként nagy mezőnyfölényben voltak. Ezt bizonyítja a 17:2- es szögletarány is. Viszont amikor a DVTK szélsői elin­dultak, pillanatok alatt gólo­kat értek el, vagy veszélyes helyzeteket teremtettek a Rá­ba ETO kapuja elölt. Így volt ez a 8. percben, amikor Pénzes, majd Korsós nagy lövése után Oláh indí­totta Udvarevet. A szélső le­futotta a védőket, ügyesen középre játszott, és a jól ér­kező Vass két lépésről a há­lóba fejelte a labdát. 1:0. A győrieket láthatóan megza­varta a DVTK gyors gólja és a kapkodó védők között néhány perc múlva ritkán látható, szép támadás végén Sikora labdáját Horváth át­lépte, Udvarev pedig Vass- hoz perdítette, aki a kétség- beesett kapust is kicselezve, laposan a hálóba lőtt. 2:0. A két gyors gól után a DVTK igyekezett lelassítani a játékot, a megszerzett lab­dát pontosan adogatta a me­zőnyben. A Győr kétségbe­esetten támadott, és néhány veszélyes helyzetet is terem­tett Veréb kapuja előtt. A 40. percben mégis majdnem har­madik diósgyőri gólt látott a közönség, a tisztán kapura törő Vasst azonban a bíró les címén megállította. A két cserét alkalmazó Győr hallatlan lendülettel ro­hamozott a II. félidőben, és a 48. percben Korsós szépí­tett. 2:1. Ekkor vált igazán élessé a küzdelem. Veréb a bravúros védések sorozatát nyújtotta, mintegy 20 percig valósággal egykapura játszott a Győr, azonban amikor a DVTK visszatámadott, máris a hálóban volt a labda. Ud­varev szinte az egész védel­met lefutotta, bal szélre vág­ta a labdát, ott Vass lekezel­te, egy pillanat múlva 'visz- szajátszott Udvarevhez, aki 16 méterről nagy lövést kül­dött kapura. A labdát Földes beejtette a hálóba. 3:1. A leg­jobbkor jött ez a gól, a Győr feladta a küzdelmet. A Di­ósgyőr okos játéka tapsra ragadta a hazai sz.urkolokat, s ezen már az sem változtatott, hogy a mérkőzés végét váró diósgyőri védők között a szemfüles Korsós újabb gólt szerzett. 3:2. A minden csapatrészében jó Diósgyőr nagy közönség- sikert aratva, időnkénti szel­lemes és jó játékával a for­duló egyik meglepetését okozva, biztosan. győzött Győrben. A csapatban Veréb. Salamon, a mezőny fölé növő Sikora és a két gyors szélső játszott kiemelkedően. Paulovits Ágoston Meghívó 1971. augusztus hó 28-án esle 8 órai kezdettel, a MEZŐKÖVESDI FÜRDŐBEN REGGELIG TARTÓ, IDÉNY ZÁRÓ RENDEZÜNK, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. ZENE, TÁNC, BÜFÉ Éjjeli fürdőzés! Jegyek válthatók a fürdő jegypénztáránál, elővételben is. A belépőjegy ára 20 I-t, mely az éjszakai fürdésre is érvényes. RENDEZŐSÉG Vass két góljával döntő ér­demeket szerzett a győzelem­ben. Szélsőtársához hasonló­an gyors, erőszakos játékot produkált a győriek ellen. Csemege, de fűszer nélkül A Csepel nyerte az !\l!Nk*t Az igazi szurkoló megérzi a valódi csemegét. Ennek szánták a rendezők a mis­kolci sportcsarnokban meg­rendezett kosárlabda MNK- döntőt. Azok a kevesek, akik tanúi voltak a kétnapos mér­kőzéssorozatnak, nagy csaló­dással távoztak a küzdelem színhelyéről, mert a mérkő­zések közepes színvonalúak voltak, csupán olykor a lel­kesedés szerzett kellemes perceket. A Csepeli Vasas > megérdemelten hódította el a kupát a védő MAFC-tól. J Találóan jegyezte meg a döntő befejezése után Glatz Árpád, a csepeliek edzője: — A kupadöntőn egyik , csapat sem játszott képessé- 1 gének megfelelően. Mi vol­tunk a lelkesebbek és a fe­gyelmezettebbek, ezért nyer­tünk. Remélem, hogy a 26— 27-én ugyanitt sorra kerülő nemzetközi kosárlabda-tor­nán már elégedettek lesznek a magyar válogatott teljesít­ményével a miskolci szur­kolók. 1—II. helyért: Csepel— MAFC 61:57 (35:34). Vezet­ték: Cziffra, Karmer. Csepel: Halmos (8). Fáin (18), Lázár (6), Tóth (4), Lég- rádi (12). Csere: Fehér (3). Posch (6), Nagy (4). Zsem­lye. Pintér. Zádor. Steier. MAFC: Nagy (6), Gabányi (16), Kangyal (1). Ábrahám UO). Kulcsár (10). Csere- Salgó (6). Pólik (8). dr. Ko­rányi. Újhelyi. Henni. Klauz Fehér. BSE—Honvéd 77:74 (43:42). Vezették: Cziffra, dr. Nádav. BSE: Szeibert (10). Lakos (2), Gedeon (10). Kárász (26), Hegedűs (23). Csere: Kovács S. (2). Kovács E. (2), Papp (2). Solymosi, Gálfi. Lakatos, Pálfia. Honvéd: Pálvölgyi (6), Horváth (11). dr. Banna (28), Gellért (8). Losonczi (5). Csere: Lendvai (8). Bánhegyi (6). Gyurasils (2), Gyulai, Kakovecz, Ronkó. Nemes l’elcr Ja pun női röplabdáink Miskolcon Szeptember 1-én 20 órakor a világhírű japán női röp­labda válogatott vendégsze­repei a miskolci sportcsar­nokban. Ellenfele az utóbbi időben erősen feljavult ma­gyar válogatott lesz. A megyei Röplabda Szö­vetség vezetői már megtették áz előkészületeket, hogy a jeles vendégeket megfelelő körülmények között fogad­jak. s ezzel a vendégszerep­léssel különleges sportcseme­gét biztosítanak a miskolci sportrajongók számára. A rendezők igyekeznek a rangos eseményen „lelt há­zat" biztosítani, ezért olcsó helyárakat szabtak meg. A jegyek elővételben a megyei TS hivatalos helyiségében naponta 8—16 óra között vá­sárolhatók. felnőttek .részére 10. nyugdíjasok, katonák és Gyenge játékkal Udvarev korszerű szélsőjáté- kol mutatott Győrben. Góljá­val feltette teljesítményére a koronát. Ügy látszik, a nép­szerű kis szélső kezdi meg­találni régi önmagát. Nagybátony— Sátoraljaújhely 4:0 (2:0) Nagybátony, 500 néző. Ve­zette: Szabó Z. Sátoraljaújhely: Szakáll — Suszteries, Lisovszki, Noszály, Szűcs, Sütő, Csabai, Schul­ler. Virág (Mopdi), Szepesi. Telenkó. Edző: Sipos Ferenc. A sátoraljaújhelyiek 4 gó­los veresége soknak tűnik ugyan, de a játék képe alap­Döntetlen idegenben Dorogi B.—Ózdi K. 1:1 (1:0) ián feltétlenül reális. A nagy- bátonyi csapat nagy erőbedo- hással kezdett, korszerűen játszott, és jutott a félidőben 2 gólos vezetéshez. A második játékrészben tovább folytatódott a hazai nyomás, és még két góllal terhelték meg Szakáll háló­ját. A kitűnően és ötletesen játszó hazaiak ilyen arány­ban is megérdemelten nyer­ték meg a mérkőzést. Az új­helyi csapatból senki sem játszott átlagon felül. diákok részére S forintos áron. A nagy érdeklődésre való tekintettel helyes a je­gyet. elővételben biztosítani. (nemes) Dorog, 3500 néző. Vezette: Szláv ik. Ózd: Csank •— Abuczki, Murányi, Machai, Kovács Z„ Várkonyi, Bársony, Egri, Csuhány, Fükő (Zalai II.), Tóth. Z. Edző: Zalai László. Nagy melegben, szép számú közönség előtt kezdődött a találkozó. Az első negyedóra eseménytelen mezőnyjátékot hozott, de jobbára a hazaiak veszélyeztettek. Az ózdiak inkább védekeztek. A Dorog az első félidőben megszerezte a vezetést, de ha szerencséje van, akár több gólos előny­höz is juthatott volna -— a bizonytalankodó ózdi védők jóvoltából. A második félidő­ben — ha szerencsés körül­mények között is, de sikerült S az egyenlítés. Az 56. percben jobb oldali beadás után Fükő combjáról a kimozduló kapus felett a Lapu közepébe hullt a labda, így lett az eredmény 1:1. A hátralevő időben az óz­diak védekezésre rendezked­tek be, és sikerült tartani­uk az eredményt. A lelkes játék egy pontot jelentett. Jók: Csank. i^buezki, Murá­nyi és Fükő igazságos döntetlen Sírból hozott két pont M VSC—(í y ö n g y ősi Sparta i ns 2:1 (1:0) Miskolc, 700 néző. Vezette: Rácz. MVSC: Gulyás — Buczkó, Herr, István. Locker, Molnár, Kunfalvi (Tóth), Krisztián, Maróti, Sármány (Karczagi), Kiss. Edző: Szentmarjai Ti­bor. A kijelölt, játékvezető nem érkezett meg, így szükségjá- tékvezető bíráskodott. A nézők csalódtak. A hazai csapat mélyen formája alatt | játszott, és csupán egy. sze- I rencsés góllal sikerült győz­nie az újonc ellen. A/, első negyedóra unalmas mezőnyjátékot hozott, mely­nek végén a 15. percben Sár­mány lesgyanús helyzetben elfutott, keresztbe gurított, és I a jókor érkező Kiss a hálóba lőtt. 1:0. A vendégek lest. vitattak. A 30. percben Sár-' ; mány 12 méterről élesen kapu mellé lőtt. A második félidőben a Gyöngyös fölénybe került, es jobban is játszott. A 70. perc­ben egy kapu elé ívelt labdái Herr pontosan Nádudvarihoz fejelt, aki Gulyás mellett a kapuba helyezte. 1:1. A gól után is a vendégek maradlak fölényben, de egy szerencsés véletlen folytán a hazaiak megszerezték a győzelmet. A 86. percben Buczkó kapura lőtt. Kovács kiejtette az erős labdái, és a szemfüles Kar- czagi a hálóba fejelte. 2:1. (doros) Leninváros—Vasas Izzó 1:1 (0:0) Leninváros, 1500 néző. Ve­zette: Teuschler. Leninváros: Varga -— Breuer, Zumpf. Toperezer, Homródi, Tóth, Palotás, kiss. Vajda, Badzsár, Gunics (Frits). Edző: Béki Bertalan. A hazai csapatot fűtötte a visszavágás vágya a tavaszi 0:3-ért. A fullasztó hőség­ben is meglepően sokan lá­togattak ki a mérkőzésre. Ügy látszik, az ünnepi han­gulat megártott a játékosok­nak, mert csupán egy sovány döntetlenre futotta erejük­ből ... Alacsony színvonalú mér- j kőzésen a nagy meleg erősen rányomta bélyegét a találko­zóra. Álmos, lagymatag j iramban kezdődött a játék, egyik kapu sem került köz­vetlen veszélybe. Jellemző a j mérkőzés képére, hogy a 90 perc alatt a két csapat össze­sen két gólhelyzetet alakított ki, ezeket a csatárok értéke­sítették is ... Kitűnő játékvezetés mel­lett végeredményben igazsá­gos döntetlen eredmény, pontosztozkodás született, A gólt Kiss szerezte. Jók: Tor perczer. Palotás és Kiss. Az NB I. állasa: Meddő fölény Kazincbarcika—Vác 0:0 Kazincbarcika, 1500 néző. Vezette: Geiger. Kazincbarcika: Fülöp — Lipcsei, Bárczai, Erdősi, Köd- mön, Gál (Várhelyi), Kál­mán (Lázár), Varga. Szitka, Ráczi, Kopa. Edző: Nagy György. Hazai támadások vezették be a mérkőzést. Már az első percben óriási helyzet ma­radt kihasználatlanul. Varga indította Ráezit, aki elhamar­kodottan a kifutó kapusba lőtt. A második percben ugyancsak Ráczi a felső lécet találta el. Szorongatott a Ve­gyész. Szitka felső sarokra fartő lövését nagy bravúrral védte a vendégek kapusa. A Vác ritkán veszélyeztetett, j egy ilyen ritka ellentámadás- ! nál kapufán csattant a lab­da. A második félidőben a ven- j dégek kilenc-tíz emberrel vé­dekeztek. A Vegyész végigtá­madta a félidőt, de nem bírt a létszámfölényben levő vá­ciakkal. Szitka és Ráczi pró­bálkozott. de eredménytele­nül. Végül, ha szerencsével is, de az újonc Vác elvitte az J egyik pontot. Ezzel a forduló j meglepetését szolgáltatta. A K. Vegyészből ezen a ta­lálkozón egyedül Erdősi já- ( téka érdemel dicséretet. 1. Ferencváros 3 2 1 — 9:4 5 2. Salgótarján 3 2 1 — 6:4 5 3. Ü. Dózsa 2 2 — — 8:1 4 4. Vasas 3 2 — 1 6:i 4 5. Diósgyőr 3 2 — 1 6:5 4 6. Tatabánya 3 1 1 1 5:3 3 7. Egyetértés 3 1 1 1 2:3 3 f>. Komló 3 1 1 1 4 :8 3 9 Csepel 2 — 2 — 2:2 2 Szomb. H. 2 1 — 1 2:2 2 11., Bp. Honvéd 3 — 2 1 2:3 2 Kába ETO 3 — 2 1 4:5 2 13. Ege­3 — 2 1 3:5 2 14. VIDEOTON 3 1 — 2 4:8 2 15. Pécs 3 — 1 2 0:4 1 1«. MTK 2 — — 2 0:3 — Az NB I. B állása: 1. SZEOT­3 3 ___ ___ 1 0:3 6 2. K. Dózsa 3 2 1 — 9:3 5 3. Dorog 3 2 1 — 6:2 5 4. Dunaújv. 3 2 1 — 4:l 5 5. Várpalota 3 2 — 1 3:2 4 6. ZTE 3 1 1 1 9:5 3 7. DV SC 3 1 1 1 5:4 3 8. Békéscsaba 3 1 1 1 5:5 3 Oroszlány 3 1 1 1 7:7 3 Pénzügyőr 3 — 3 — 3:3 3 11. MÁV DAC 3 1 1 1 5:6 3 12. Bp. Spartacus 3 1 1 1 6:9 3 13. Volán 3 1 — 2 4:5 2 14. FŐSPSD 3 1 — 2 6:9 2 15. Ózd 3 — 2 1 4:8 2 16. Ganz-M. 3 — A 2 i :4 l 17. Pécsi B 3 — 1 2 2:6 1 18. Szolnoki MTE 3 —• — 3 2:9 — NB II. Északi csoport: 1. BVSC 2 2 _ — 6-2 4 2. Nagybátony 2 1 1 — 5-1 3 3. Nyíregyháza 2 1 1 — 3-0 3 3 4. Leninváro: 2 1 1 — 3-1 5. Kazincbarcika 2 1 1 — 2-1 3 KKFSE 2 1 1 — 2-1 3 MVSC 2 3 1 — 2-1 3 8. Kakamaz 2 1 — 1 5-4 2 9. Izzó 2 _ 2 — 2-2 2 Vác 2 — 2 — 1-1 2 11. SKSt 2 — 1 1 0-1 1 12. Ikarus 2 — 1 1 3-5 1 Kistere nyc 2 — 1 1 1-3 1 14. S.-újhely o — 1 1 0-4 1 13. Esztergom 2 — 2 3-7 — Gyöngyös 2 — — 1 1-*

Next

/
Oldalképek
Tartalom