Észak-Magyarország, 1969. május (25. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-08 / 103. szám

Csrötortolc, T969. május 8. CSZAK-MAGYAROR5ZÄG 7 Map tár. 1969. május 8, csütörtök A nap kelte 4.11, nyugta Jlt.Ol órakor. A hold kelte 1.10, nyugta 3.59 órakor. Névnap: Mihály. Évforduló. El R EJ Sí » SS Ej 13 ß h m ts SÍ IS 175 éve, 1794. május 8-án halt meg Antonie ■ Laurent Lauoisier francia fizikus és kémikus, kora epyik élen járó tudósa, aki vizsgálódásaival a vegytan ú} korsza­kát nyitotta meg. Ifjan a természettudományok számos ágával foglalkozott és a Tudományos Akadémia már 25 éves korában tagjává választotta. Felfedezéseivel, meg­állapításaival új utakat nyitott a tudomány további fejlődése számára, és hatalmas tudományos irodalmi munkásságot fejtett ki. Neki köszönhető a modern ké­mia egyik alaptételének, az oxidáció elméletének ki­dolgozása. Néhány tudós társával együtt ő alkotta meg a kémiai vegyületek új elnevezéseit, amelyek egyúttal az összetételt is kifejezik. Ö állapította meg a víz és a levegő összetételét. A méterrendszert és a tizes beosz­tású mérlegformát 6 használta először és a mérleget a kémiai, kutatások nélkülözhetetlen eszközévé is ő avat­ta. Felfedezett egy egész sor elemet is. A lángelméjű tudóst, egykori vádak alapján lefejezték. Rádió. Kossuth rádió. 8.14: Massenet: Thais. Hárumíelvoilásos opera. 10.41: Guláy L.ás?.ló: Hevesi szvit. 10.55: Forgószínpad Kós Károly műveiből. 12.30: Melódiákoméi. 13.30: A csehszlovák kultúra he­te. 14.10: Zenekari muzsika. 15.10: Zengjen dalunk. A Magyar Ra­dio énekkara. 15.40: Szent Péter esernyője. XXV. (beíejező) rész, 16.05: Csembalómuzsika. 10;3“: Népdalexpedíció. 17.03: Ti^os há­ború. ül. rész. 17.25: Giuditta. Operettrészletek. 17.45: Nyitott stú­dió. 18.10: OperacsiHagok — opera- slágerek. 18.40: A Győzelem Nap­ja alkalmából: Az ezredorvos. Elbeszélés. 19.25: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Az MBT szimfonikus ze­nekarának hangversenye. Köz­ben kb. 20.03: Szép magyar vers. Kb. 20.15: A hangversenyközveti- tés folytatása. Kb. 20.48: Győzte­sek és legyőzőnek. Dokumentum- műsor. Kb. 21.14: Magnósok, fi­gyelem! 22.20: Zenélő Magyaror­szág. 23.05: Egy éj Velencében. Operettrészletek. 0.10: Romantikus kórusmuzsika. Petőfi rádió. 8.05: Tánczene. 8.42: Külpolitikai figyelő. 8.57: Félbemaradt ezermester. Népdaljá­ték. 9.40: Bérházaink és a ház* kezelőség. 11.45: Arcok munka- közben az üzemi bölcsődében. 12.00: Oj lemezeinkből. 12.42: Nyíregyházi stúdiónk jelentkezik. 13.05: Szlrmay Márta és Jámbor Bászló énekel. 14.00: Ifjúsági ran­devú kettőtől — hatig... 18.10: Vendégségben Ozeichmelster Mária kaposvári fonönőnél. 18.30: Sudi Farkas Pál népi zenekara Ját­szik. 18.59: Heinrich Sehlusnus operafelvételeiből. 19.17: Homani: Romantikus dráma 3 felvonásban. Közben 20.25: Oj könyvek. 20.28: A színházi közvetítés folytatása. 21.48: Szólóművek. 22.05: Szlovák népdalok. 22.25: Miről ír a Tár­sadalmi Szemle legújabb számai B.3S: Könnyűzene. 23.10: Kamara­zene. Televízió _____ 8 .1«: Iskola-tv. Földrajz. 9 00: Olvasás. 11.05: Kémia. 13.10: Föld­rajz. 14.00: Olvasás. 15.50: Ké­mia. 17.16: Irány az egyelem! 11.58: Hírek. 18.05: Túl a holt- ponton. Dokumentumfilm. 18.25: Csehszlovákia nemzeti ünnepen. 18.45: Nótaszó. 19.15: Esti mese. 19.30: Ázsiában lártunk. IV. *0.00. rv Híradó. 20.20: Lélekben erő­sek. Szovjet film. I. rész. 21.40: A Tv Galériája. 22.20: TV Híradó — 2. kiadás. A Magyar Rádió miskolci stúdiójának műsora Cs 138 m~c3 hullámhosszon, 18—19 órát© A riportereké a sző. Egy új üzemben. Miskolcon ülésezik a TTT or­szágos műszaki választmánya. Mit írnak tudósítóink? Elmondjuk, bemutatjuk!. Beszélgetés a múzeum új igaz­gatójával. Megkezdődtek az idei ballagá­sok ... Fiatalok zenés találkozója. időjárás. Várható időjárás ma estig: nyugaton jobbára felhős idő, elsősorban a Dunántúlon többleié csővel, néhány helyen zivatarral. Mérsékelt, időnként megélénkülő déli, délnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 24—28 fok között. Színház. 8* csütörtök. A* ügynök halála (7). Madách bérlet. 9, péntek A* ügynök halála <T). Vörösmarty bérlet. 10, szombat. A kaktusz virága (3). Bérletszünet. A kaktusz virága (fél 8). Bér­letszünet. 11, vasárnap. A kaktusz virága (3). Bérletszünet. Az ügynök halála (fél 8). Dé­ryné bérlet. 12, hétfő. Hangverseny (fél 8). 13, kedd. Urak és elvtársak (7). Bérletszünet. 14, szerda. Az ügynök halála (7). Lehár bérlet. 15, csütörtöK. A kaktusz virága (7). Bérletszünet. 16, péntek. A kaktusz virága (7). Bérletszünet. 17, szombat. A kaktusz virága (7). Bérletszünet. 18, vasárnap. A kaktusz virága (3). Bérletszünet. Az ügynök halála (fél 8). Bér­letszünet. Az Eszakmagyarországi Tégla­és Cserépipari Vállalat építész­technikust keres, műszaki beosz­tásba. Fizetés megegyezés szerint. Felvilágosítást a<l: Északmagyar­országi Tégla- és Cserépipari Vál­lalat, Mályi. fejlesztési és beru­házási oszt ál V. A MÁV Miskolci Járműjavító Üzeme felvesz lakatos és he­gesztő szakmunkásokat és segéd­munkásokat. Jelentkezés a mun­kaügyi osztályon. Bejárat a Tiszai pályaudvari aluljárón keresztül. Felvételre keresünk férfi mun­kaerőket 17 éves kortól textil­festő és kikészítő munkakörbe betanított munkásoknak. Magas kereseti lehetőség. Albérleti szo­bát biztosítunk. Jelentkezés levél­ben. Hazai Pamutszövőgyár. Bp., IV. kcr.. Baross u. 99. SzobafestŐ-mázoló szakmunkáso­kat felveszünk: MÉK beruházási csoport. Baross Gábor u. 13—15. Az EVM Gép- é» Felvonószerelő Vállalat felvételre keres buda­pesti és szolnoki munkahelyekre lakatos, kovács, ács és segéd­munkás dolgozókat. Különélés! pótlékot, lakást, napi egyszeri ét­kezést biztosítunk. Jelentkezni le­het az Alsózsoleai Házgyárban, Irodaház 6-os szoba, Szabó Zol­tán részlegvezetőnél! Felvételre keresünk 1, 2 és 3 műszakos beosztásba: lakatos, he­gesztő, esztergályos és asztalos szakmunkásokat, 16. életévet be­töltött női munkaerőket, 8 ált. iskolai végzettséggel: ? műszakos beosztásba szövöátképzősöknek, 3 műszakos beosztásba fonóátkép- zősöknek. továbbá 18. életévet be­töltött nő? és férfi segédmunká­sokat, 3 műszakos beosztásba. Magas kereseti lehetőség. Vidéki dolgozóinknak kedvezményes áron albérletben szállást biztosítunk. Bővebb tájékoztatás levélben. Cím: Pamuttextil müvek Központi Gyára. Budapest. Xi., Hauszmann Alajos u. 80. Szövőátképzös munkakörbe 16. évét betöltött fiatalokat felveszünk. Leányotthoni elhelyezést biztosí­tunk. Jelentkezés levélben. Cím: Újpesti Hazai Pamutszövőgyár. Budapest. IV.. Baross u. 99. Vörös Csillag Traktorgyár fel­vételre keres: férfi segédmunká­sokat. betanított munkásokat, ön­töde! munkákra, ír évtől. Kere­seti lehetőség. 1800—2400 forintig. Munkába lépőknek 2 heti előle­get, munkásszállást, valamint he­tenkénti Kedvezményes hazauta­zást biztosítunk. Jelentkezést Vö­rös Csillag Traktorgyár, munka- erö-gazdsllkodás. Telefon: 2*2-020, 134 mellék.-i"ä 4 tv Újpesti Dóssá—D VTK 2:1 (1:1) Járási bajnokságok táblázata Megyeri úti pólya, IS cser néző, vezette: Somlai. A diósgyőri labdarúgók az­zal a tudattal szálltak fel szerdán délben a Tokaj ex- presszre, hogy ezen a mér­kőzésen nincs mit veszteni­ük. Csak Tamás látszott ide­gesnek. Érthetően, félt attól, hogy sok gólt kap. A csapat kedvét az sem rontotta el, hogy az előmérkőzésen a DVTK tartalékcsapata 4:1 arányban vereséget szenve­dett. A mérkőzés kezdete előtt Baróti Lajos, az Űjpesti Dó­zsa edzője közölte, hogy Bene helyett Juhász játszik. Ügy látszik, ez viszont az Űjpesti Dózsa játékosaira volt rossz hatással. Mindenki arra szá­mított, hogy a DVTK teljes védekezésre rendezkedik be. Nem ez történt. Nagy megle­petésre már a nyolcadik perc­ben 1:0 arányban vezettünk. A továbbiakban is több táma­dást vezetett a csapat, de ek­kor már feljött a Dózsa is. Eleredt az eső, majd a máso­dik félidőben Sáfrány kiállí­tásával 10 főre csökkent a diósgyőri együttes. A Dózsa azonban ennek ellenére, mind­össze 2 gólt tudott rúgni az önfeláldozóan védekező ven­dégcsapatnak. A mezőny já­tékosai közül magasan ki­emelkedik Tamás Gyula, a DVTK kapusa, aki válogatott formában védett. Az utolsó percekben a meglehetősen sok tévedést elkövető játékvezető egy megjegyzésért még Gált is kiállította, de az eredmény már így sem változott. A mérkőzés krónikája: 9. perc: Sáfrány—Sikora— Haffner a labda útja, majd egy jó beívelés után Vass a meglepett Szentmihályi mel­lett a hálóba lőtt. (0:1). 12. perc: Fekete megy el, beível, a labda Haffnerhoz pattan, akinek lövését Szent­mihályi üggyel-bajjal menti. 15. perc: Fazekas lefutja Ha­jast, az alapvonalról élesen bead, és Göröcs a hálóba ta­lál. (1:1). 17. perc: Az újpestiek ti­zenhatosán Sikora elé kerül a labda, kapura lő, Szentmihá­lyi előbb nagy hibát vét, majd utána menteni tud. Nagy gólhelyzet volt. 26. perc: Solymosi hatalmas szabadrúgását Tamás nagy bravúrral szögletre öklözi. 42. perc: Vass 35 méterről lő, s egy újpesti lábról majd­nem Szentmihályi kapujába vágódik a labda. A túlsó ol­dalon Göröcs felvágja Tamást. A második félidőben Vass helyett Horváth állt be. 51. perc: Juhász szabályta­lan szerelése miatt a játék­vezető Sáfrányt kiállítja. Egy perc múlva Juhász fejeli a hálóba a hazaiak győztes gól­ját. (2:1) Ezt követően szinte teljesen a DVTK térfelén folyt a já­ték. A DVTK összeállítása: Ta­más (9) — Kovács (8), Sala­mon (8), Sáfrány H). Gál_ü), Hajas (7), Vass (7) (Horváth 7), Ruttkay (7), Fekete (7), Haffner (8), Sikora (8). Edző: Tátrai Sándor. Nyihes Szerencsi járási I. 1. Rátka 4 4 _ , 7: 1 2. Bckces 4 3 1 13: 8 3. Mezőzombor 4 3 1 14: 5 4. Monok 3 2 1 9: 3 5. Csobaj 4 1 2 1 3: 3 6. Bodrog keres zt ű r n. 4 2 — 2 8: 9 7. Bodrogszegi 4 2 — 2 8:13 8. Golop 3 1 1 1 4: 3 9. Prügy 3 1 — 2 8: 9 10. Erdőbénye 4 1 — 3 9:11 11. Taktaközi MEDOSZ 4 1 — 3 8:10 12. Takíakcnéz 4 1 — 3 5:13 13. Mcgyaszó 4 — 2 2 2: 8 14. Taktaszada 3 1 2 3: 5 Sátoraljaújhelyi járási I, . o.: 1. Viss « 3 1 — 7: 4 2. Kenézlő 4 3 — 1 12: 2 3. Alsórcgmec 4 3 — 1 21: 4 4. Tiszakarád 4 2 2 — 17: 4 5. Györgytarló 4 2 1 1 13: 3 6. Sárospataki VSC H. 4 2 1 1 12: 7 7. Cigánd 4 2 1 1 11: 7 8. Nagyrozvágy 4 2 1 1 9: 8 9. Hollóháza 4 2 — 2 11: 5 10. IUcsc 4 1 1 2 7:12 11. Mlkóháza 4 1 — 3 5:17 12. S. MÁV Vasas 11. 4 1 — 3 5:30 13. Bodroghalom 4 — — 4 8:22 14. Hercegkút 4 — — 4 3:16 Miskolci járási I. o. : 1. Harsány 5 5 — — 18: 2 2. Mályi 6 5 — 1 14: 4 3. Sajókeresztúr 6 4 — 2 25: 6 4. Ongaújfalu 6 4 — 2 18: 9 5. Sajópetri 6 2 2 2 10:10 6. Varbó 5 2 1 2 11: 6 7. Kazincbarcikai ESIASZ 6 1 2 3 7:14 8. Girincs 6 1 2 3 6:19 9. Sajóvámos 5 2 — 3 6:28 10. Bőcs 6 1 1 4 18:16 11. Önöd 5 1 1 3 8:14 12. Sajóliídvég 6 1 1 4 5:18 Encsi járási I. o.: 1. Baktakék 7 5 •* _ 18 : 8 2. Novajidrány 7 5 2 — 20:10 3. Pere 7 4 1 2 16: 9 4. Vizsoly 7 4 1 2 15:10 5. Ináncs 7 4 —­3 13:15 6. Abaújdevecser 7 3 2 2 10:12 7. RilsonysApbcrencs 7 2 3 2 15: 9 8. Csobád 7 3 1 3 ll: 7 9. Forró 7 3 I 3 11:12 10. Encs 7 2 3 2 12:14 11. Léh 7 2 2 3 13:13 12. Korlát 7 1 4 2 6: 7 13. Szalaszend 7 2 2 3 12:16 14. Méra 7 — 3 4 7:11 15. Vilmány 7 1 1 5 8:18 16. Garadua 7 — 2 5 3:19 Mezőkövesdi járási 1. o.: 1. Mezőkeresztes 6 5 1 — 27: 2. Bükkábrány 6 5 1 — 32: 3. Szomolya 5 4 1 — 11: 4. Borsodivánka 5 2 1 2 9; 5. Tibolddarúc 6 2 1 3 15; 6. Bükkösére 6 2 1 3 11: 7. Vatta 3 2—17: 8. Sály 5 2 — 3 8: 9. Csincsetanya 6 2 — 4 6; 10. Cserépváralja 5 1 1 3 12: 11. Cserépfalu 6 114 7: 12. Egerlövő 5 — — 5 0: Mezőcsáti járási I. o.: 1. Hejőpapl 6 4 1 1 19 2. Sajószöged 6 4 1 1 27 3. Igrici 6 4 1 1 13 4. Muhi 6 4 — 2 15 5. Hejőkürt 6 3 1 2 10 6. Hejő menti A. G. 6 3 12 8 7. Tisz&palkonya 6 2 1 3 15 8. Nagycsécs 6 2 1 3 7: 9. Ilejöszalonta 6 2 — 4 8 10. Sajóörös 6 114 6 11. Mezőcsáti VM II. 5 1 — 4 10 12. Ároktő 5 1 — 4 3; Az Ároktő—Mezőcsáti VM közés elmaradt. 26 —: : 7 n :1.2 9 : 9 9 : 8 8 : 7 7 : 8 7 :28 2 :17 2 mér*» Labdarúgó- eredmények Magyar utánpótlás— Olasz utánpótlás 2:2 (1:1) Góllövők: Tieber és Kel©* men, illetve Spadetto és Bond. Inter Bratislava—Vasas 2:2 (1:0) Góllövők: Szikora, Krnrtcj illetve Puskás és Farkas. Ózdiéi a spanyol válogatottságig iAz sztori 3. Ismét jelentkeznek a spanyolok Mint már mondottuk, a Bocskai fájó vereségeket is szenvedett külföldön, de Al- berty mindig a csapat egyik erőssége. 1934. június 17-én az FC Bolognával játszanak. A debreceniek a következő fel­állításban gépnek pályára: Alberty — Vágó, Janzsá — Palotás, Ödry, Szaniszló — Markos, Vinczc, Teleki, Dózsé, Hevesi. A mérkőzést az első félidőben lőtt két góllal a Bo­logna nyeri. A Nemzeti Sport így ír a.játékról, s Albertyról: „Védelmünk ragyogó volt. Az első percek bizonytalanságá­tól eltekintve mindenki leg­jobbat nyújtott. Alberty egé­szen nagy volt." Nem volt mit szégyenkeznünk, már csak azért sem, mert a győztes Bo­logna csapatának Kovács dok­tor személyében magyar ed­zője volt. A mérkőzés másik érdekes­sége az volt, hogy azon ismét megjelentek a már régen Al­berty után szaglászó spanyo­lok. Árgus szemekkel figyel­ték Alberty játékát, s vélemé­nyük most sem változott: bár­mennyit hajlandók fizetni Al- bertyért. S a kapus, talán megszédülve a lehetőségektől, a nagy pénztől, s talán bán­kódva amiatt, hogy itthon a válogatottnál mellőzik, most már nem tiltakozik olyan erő­sen. De még mindig nem mond igent. 1934. december 20-a neveze­tes nap. s talán sorsdöntő is a fiatal kapus életében.' Az Üj- pest és a Bocskai közös csa­patának hálóiát védi a spa­nyol válogatott ellen — Mad­ridban! A közös magyar csa­pat 6:1 arányban kikap ugyan, de Alberty még így is megnyeri a spanyol közönség tetszését Nem sokkal később a Bocskai egyedül áll ki a spanyol válo­gatott ellen, s ekkor is kiemel­kedően véd. A spanyolok most már még csábítóbb ajánlato­kat tesznek. S a Nemzeti Sport 1935. ja­nuár 20-i, vasárnapi száma el­ső oldalon hozza a nagybetűs címmel írt hírt: „Lehet, hogy Alberty Spanyolországba, vagy Portugáliába távozik”. A lap tudósítója a továbbiakban így ír a távozásról: „A távozás előzménye, hogy a Bocskai több játékosáért Portugáliá­ban és Spanyolországban hi­hetetlen összegeket ígértek, és különösen Albertynek volt igen magas az árfolyama. Ál­lítólag 20 000 peseta körül járt az érte ígért összeg. Alberty személyét illetően, hivatalosan is több ajánlatot kapott a Bocskai vezetősége, hirtelen azonban nem akartak határozni a játékos elengedése ügyében.” A cikkíró a továbbiakban beszámol Alberty ingadozásá­ról. majd azt elemzi, hogy a nagy kapus távozása nem je­lentene különösebb problémát a Bocskainak, hiszen a Phö- bustól módjukban állna visz- szaszerezni másik kiváló ka­pusukat. Vargát. A cikk vé­gül ezzel feleződik be: „Az ál­talános magvar futball sportra súlyos veszteséget jelentene Alberty távozása, hiszen a fia­tal játékos éppen a legutóbbi időben futott fel legjobbjaink közé, és nagyon sokan van­nak, akik őt tartiák máris a legjobb magyar kapusnak, s biztos, hogy a válogatott csa­pat kapujában is hamarosan találkozhattunk volna vele. Popén ezért bízttvk abban, hogy a Bocskainak sikerül itthon tartania.” Sajnos, nem sikerül. Sem a Bocskainak, sem az édesapá­nak, aki ekkor már beteg, s minden rábeszélése kudarcot vall. Gyula ugyan egy hétre hazatér Özdra, s mint azt a család körében elmondja, na­gyon szomorúnak érzi magát, amiért el kell mennie. De a pénz, amit a Bocskai és 6 kap, máig a legnagyobb összeg, amit valaha játékosért kifizet­tek. Pontosan 440 ezer arany­pengőt számol le a magyar labdarúgás új, de nálunk még szinte ismeretlen ígéretéért a Real Madrid! Gzdról még visszatér Debre-J cenbe, s vasárnap véd a Bocskainak. Hétfőn már ma­gával Zamórával, a világhírű kapussal találkozik, aki egy vezető kíséretében személye­sen jön értQ Magyarországra. Aláírják a szerződést, s aztán Alberty Gyula eltávozik Ma­gyarországról. Akkor még sen­ki sem sejti, hogy soha többé nem látja viszont hazáját és szeretteit. (Következik: Zamóra utódai a magyar gumiember) Nyikes Imre is m LOS HUNGAROS DEL r MADRID r. I . .; í* ' ■ . lm * 1' t ­G ffi thrm o ővGvtn f; í '­tlPSiilp ;>'V y :p í.\: . ' ■ ’ * -■ ■syíív' ■ • * i r . - , £ * • . Fin kx ifco Bui assy 1 ■■ ; v>w v­: 1*- 1 ■ •. 'tj V . • su Qlherty ■ ?Y A Penalty című madridi spanyol képeslap 'í .ie’J da 1934-ben. A képek feleit: cím n> . fordít'• : iolí a Madrid FC-bcn. A három játékos; K,temen, Al­berty és Buzássy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom