Észak-Magyarország, 1961. március (17. évfolyam, 51-77. szám)

1961-03-11 / 60. szám

Szombat. 1961. március 11. BSZAKMAGTARORSíAO 5 A lottó nyerőszámai A MISKOLCI MOZIK MŰSORA BKKE. Március 15-ig: A kalandor. Ma­gyarul beszélő német—francia film. 14 even alul nem ajánlott. Kezdés: hétköz­napokon 4, .6, 8 órakor, vasárnap fél 3, fél S, fél 7, fél 9 órakor. Matiné vasárnap délelőtt fél 10 és fél 12 órakor: Szent Pé­ter esernyője. Magyar—csehszlovák: film. KOSSUTH. Március 15-ig: Balti égbolt. Magyarul beszélő szovjet film. 10 éven alul nem ajánlott. Figyelem! Kezdés: 11- én és 12-én 2 és 4 órakor. 13, 14, 15: fél 4, háromnegyed G és u órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor: Rakétatámaszpont. Szovjet film. HIRADÖ. Március 11, 13: Balti égbolt. Szovjet film. Korhatár nélkül. Kezdés: 9, U orakor. SZIKRA. Március 11: Diplomácia oh! Angol film. 10 éven alul nem ajánlott. Március 12, 13, 14: Különös kirándulás. Angol film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: hétköznap 5, 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Fiú. Szovjet film. TÁNCSICS. Március 11, 12: A sevillai borbély. Olasz opera-film. Korhatár nél­kül. Március 13, 14: A kicsi. Bolgár film. Korhatár nélkül. Kezdés: hétköznap 5, 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt: Odüsszeusz. Olasz film. Rendkívüli kezdés: 9, 11 és 1 órakor. FÁKLYA. Március 11: Barlang titka. Szovjet film. Korhatár nélkül. Figyelem! Kezdés: csak fél 6 órakor. Egy tiszta sze­relem története. Japán film. Csak 18 éven felülieknek! Széles változatban. Kezdés: Figyelem! Csak fél 8 órakor. Március 12, 13, 14, 15: Magasabb elv. Csehszlovák film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdések: hét­köznap fél 6, fél 8 órakor, vusárnap fél 4, fél 6 és fél 8 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor: Kémek a Tiszánál. Szovjet film. MÁV. ERKEL. Március 11: Állami Aru­ház. Magyar film. Korhatár nélkül. Figye­lem! Kezdés: csak G órakor. Március 12: Zápor. Magyar film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 5, 7 órakor. Matiné va­sárnap délelőtt 10 órakor: Többé nem balkezes. Szovjet film. MISKOLC-TAPOLCA. Március 11, 12: Ballada a katonáról. Szovjet film. 10 éven alul nem ajánlott. Március 13, 14, .15: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Magyar film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdé­sek: márc. 11, 13, 14: 6 órakor, 12, 15: fél 4 és 6 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Barlang titka. Szovjet ifjúsági film—i EVWOMUNKASOK MOV. OTTHONA. 1Szovjet Barátság tér 4. szám: AlárdUns 12: Kenyér, szerelem, fantázia. Olasz film. 14 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 5, 7 órakor. Március 14: 420-as urak. 1. rész. Indiai film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 5, 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Emirátus bukása. Szovjet film. ADY. Március 12: Az út vége. Szovjet fűm. Kezdés: 4, 6 órakor. Március 14: Egy dal száll a világ körül. Nyugatnémet film. Kezdés: 6 órakor. JÓZSEF ATTILA. Március 12: Megbi­lincseltek. Amerikai film. Kezdés: 4 és 6 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 orakor: Májusi emlék. Szovjet film. MŰVELŐDÉSI HÁZ. Március ll: Sikoly *z utcáról. Angol film. 14 éven alul nem ajánlott. Március 12, 13, 14, 15: Kenyér, szerelem, Andalúzia. Olasz film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 5, 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Zsiska a nép élén. DIÓSGYŐRI SAG VARI. Március 11. 12: Tisztes úri liáz. Francia film. Csak 18 éven felülieknek! Kezdés: ll-én 5, 7 óra­kor, 12-én 5, 7 órakor. Március 11, 12: ösvény a hegyekben. Csehszlovák film. Korhatár nélkül. Kezdés: Figyelem! Csak 3 órakor. Március 13, 14: Romeo, Julia és a sötétség. Csehszlovák film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 5, 7 órakor. DIÓSGYŐRI DIADAL. Március 11, 12: Rászedett udvarlólc. Német film. Korha­tár nélkül. Kezdés: ll-én fél 7 órakor, 12- én fél 5 és fél 7 órakor. Matiné va­sárnap délelőtt fél 11 órakor: Két fiú, egy kislány. Szovjet film. PERECES. Március 12, 13: A rab ma­dár. Szovjet film. 14 éven alul nem aján­lott. Kezdés: 12-én fél 3, 5, 7 órakor, 13- án fi órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Játék és álom. DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR. Március 11, 12: Tűz a Dunán. Román film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: hétköznap 7 órakor, vasarnap 5, 7 órakor. : 14, 26, 49, 5B, 81 SZÍNHÁZ SZfímfíG VO MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ: Március 11: Tamás bátya kunyhója (3). József Attila ifj. bérlet 5. előadás. — Sybill (7). Bérletszünet. Március 12: Sybill (3). Bérletszünet. — Hajnali tűz (7). Katona-bérlet. Március 13: Muzsikáló képeslapok. Az Országos Rendező iroda előadása délután fél fi és este fél 9 órakor. Március 14: Hajnali tűz (7). Szigligeti- bérlet. Március 15: Sybill (7). Bérletszünet. KAMARASZÍNHÁZ*. Március ll: A fösvény (7). Március 12: Pinokklő. Délelőtt 10 óra­kor. — A fösvény (3). — Nebáncsvirág (7). Március 13, 14, 15: Nincs előadás. Bartók Béla Művelődési Ház Március 12-én délelőtt 10 órakor: Játék- d él előtt. Óvodások és klslskoláskorú gyermekek részére. Belépődíj nincs. Március 12-én délután 1 órakor: Lá­togatás Budapesten az Országházban. In­dulás reggel 5 órakor a Tiszai pályaud­varról személyvonattal, visszaindulás Bu­dapest Keleti pályaudvarról 17,20 órakor gyorsvonattal, külön kocsikban. Március 12-én délután 3 órától 6-ig: Híradó mozi. Folytatólagos előadások. Belépődíj -2 forint. Március 13-án délután fél 3 órakor: A reuma megelőzése és gyógyítása. Elő­adó: dr. Irinyi Jenő, az ORFI igazgató- főorvosa. Utána filmvetítés: Reuma, Hé­víz. Március 13-án este fél 7 órakor: A Le­nin Kohászati Művek kultűrniunkásai politikai továbbképzése keretében: A művelődési munka pártlrányítása. Elő­adó: Amriskó Gusztáv, a városi párt biz. munkatársa. Utána filmvetítés. Lélelctell lánc, Rákóczi Induló. A Miskolci Rádió műsora: (A 188 méteres hullámhosszon 18—19 óráig! Napi krónika. Lakatos Sándor és népi zenekara mu­zsikál. Egyszer volt, hol nem volt... — A sárazsadányl mesemondó nénművész. A TIT szákosztályalnnlc életéből. Szeret, vagy nem szeret . . . Tánczenc.------oOo-----­A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA: 18.00: Tavaszi képek n faluból. 18.30: TV-híradó. 1R.45: Hélról-KPtre . .. 19.00: Vidám rLJzfilmck. 19.30: Kedves dnlla- mok. 21.00: Közvetítés a Vidám Színpad­ról. TANÁCSTAGI FOGADÓÓRÁK: Megyei tanácstag: Március 12-cn: Szaniszló István. Tar- lona, tanácsháza, 8 órától. L leer, tanácstag: MArctan 12-én: Hdee! Tóth András, •Wnsalja 13. sz.t 15 órától. IV. kér. tanácstagok: Március 12-én: Varga .Tánosné, Szeretet u. ált. iskola, 18 órától; Barkovics Jó­zsef, Csaba vezér u. 80., 17 órától. — Ügyeletes Állatorvos szombaton dél­től hétfőn reggelig: Dr. Dienes Árpád Miskolc, Ságvári u. 28. Telefon: 35-988. Bctcgjelentés: 8—9-lg, 13—14 óráig. ÉSZAK MAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei bizottságának íapja. Felelős szerkesztő: Sárközi Andor Szerkesztő; Csala László Szerkesztőség: Miskolc. TanAcsház tér 1 Kiadja* Az Eszakmatrvaro'•szácn Lapkiadó Vállalat Felelő« kiadó» Bíró Péter. Kiadóhivatal Széchenyi u. 15—17. Hirdetésfelvétel* 16-213. Terjeszti a posta. Kapható minden Borsod megyei postahivatalban és kézbesítőnél. Készült a Borsod megyei Nyomdában. Felelős vezető: Kárpáti György. A HÉTVÉGE SPORTJA ASZTALITENISZ Az ország legjobb Ifjúsági és ser­dülő versenyzői Budapesten, az or­szágos bajnokságon találkoznak egy­mással. A versenyen a legjobb mis­kolci versenyzők is indulnak. ATLÉTIKA Vasárnap, délelőtt 11-lkor Özdon, a Pados-tetőn idénynyitó mezei futó­versenyt rendeznek. A rendezők többszáz indulóra számítanak. BIRKÓZÁS Vasárnap délelőtt 101 árakor a DVTK-stadion tornatermében rende­zik men az Észak-területi felnőtt sza­badfogású birkózó bajnokságokat. DIÁKSPORT Ma délután 3 órától a Kilián Gim­názium tornatermében bonyolítják le a megyei középiskolás-fiú kosár­labda döntőket. A döntők részvevői: Ózdi József A Gimnázium, Mezőkö­vesdi 1. László Gimnázium, Sáros­pataki Rákóczi Gimnázium, Sátor­aljaújhelyi Kossuth Gimnázium. A röplabda területi döntőin — amelyet Gyöngyösön rendeznek — a Zrínyi Gimnázium leány, és a Bányaipart Technikum fiú csapatai vesznek részt. RÖPLABDA A röplabda NB I-ben az MVSC női csapata vasárnap a fővárosban játszik a BVSC csapatával. A DVTK női csapata a DVTK-stadionban dél­előtt 11-kor a Bp. Építők ellen lép pályára. Sl Vasárnap reggel 9 órakor Bán- ikúton rendezik meg a megyei futó és műlesikló síbajnokságokat. TEKE Vasárnap kezdődnek az NB í-es férfi tekebajnokságok. Az Ózdi Ko­hász csapata Győrött, az ETO ellen veszi fel a küzdelmet. TERMÉSZLTJ AUÁS .4 Lokomotív Természetbarát Egyesület miskolci osztálya vasárnap hivatalos túrát vezet az alábbi tit- •vonalon: ' Tapolca—Leányvár—Kék- mező—Nagykőmázsa—Vasgyár. Indu­lás reggel 7,30-kor a Rudas léiszló utcai autóbusz állomásról. Túra- vezető: Horváth István. VIVAS Vasárnap reggel 8 órától a DVTK vivószakosztálya a Miklós utcai álta­lános iskola tornatermében országos, III. osztályú kardvivó versenyt retv dez. A verseny iránt nagy'érdeklődés nyilvánul meg. LABDARÚGÁS Javítani akar Sxuhavölgy A megyei labdarúgó bajnokság ószi első helyezettje tavasszal még nem szerzett pontot. Első mérkőzését Ti- szapalkonyán, a másodikat — bár ez nem számít a bajnokságban — a DVTK II. ellen vesztette el. A keddi edzésükön Érchegyi Pál edzőtől az­iránt érdeklődtünk, hogyan fogadták a csapat szurkolói a sikertelen raj­tól? — A bajnokság megindulása előtt az volt a célunk, hogy az első öt kö­zött legyünk — tájékoztatott. — Az őszi remek szereplés és az első hely megszerzése után jól sikerült az ala­pozás. Tiszapulkonyán sérülések aka­dályozták a csapatot a jobb ered­mény elérésében. Nem mondtunk le aiTói, hogy az első helyen végezhe­tünk a bajnokság befejezésekor. A szurkolók változatlanul bíznak a csa­patban és azt hangoztatják, hogy va­sárnap lelkes szurkolással segítenek majd bennünket az Ormosbányai Bányász elleni mérkőzésen. — Milyennek tartják a sorsolást? — Véleményem szerint, Edelény- nek van a legjobb sorsolása, hiszen az esélyes csapatok zömmel Edelény- bon játszanak. Itthoni' mérkőzéseink közül igen nehéznek tartom az Or­mosbánya, a Kazincbarcika és a Farkaslyuk ellenit, míg idegenben Putnakon. Edelényben és Sátoralja­újhelyen lesz nagyon nehéz dolgunk. — Milyen a csapat hangulata a si­kertelen rajt után? — Az együttes csupa jószellemű játékosból tevődik össze. Lelkiis­meretesen készülnek a. további fel­adatokra. Az edzésekről nem hiá­nyosak és nagyon fogadkoznak, hogy már most vasárnap javítanak. Czifrák András, volt játékosunk nagy segítségemre van az edzések levezetésénél. Jelenleg a második helyet foglaljuk el a tabellán, viszont a vesztett pontok tekintetében mi állunk a legjobban. Bízom benne, hogy csapatunk játéka egységes lesz és a továbbiak során sok örömet szerzünk bányász szurkolóinknak. (LP) Természetjárás Lokomotív és Vasas természetjárók „baráteág”-túrát rendeztek a Bükk- ben. Harmincöt lelkes Lokomotív természetjáró Özdra utazott, ahol ta­SPORTHIREK — AZ ORSZÁGOS egyéni sakk­bajnokság nyolcadik fordulója után a vezetők sorrendje a következő: Portísch 6,5 (1 függő) pont, Bilek, Szabó 6—6 pont, Honi! 4,5 (I) pont, Dely, Navnrovszky 4,5—4,5 pont. — AZ NDK ELLENI labdarúgó világbajnoki selejtezőre készülő vá­logatott a csütörtöki edzőmérkőzésen ll:0-ra győzte le az Esztergomi Va­sast. Kuharszid (4).. Göröcs, Albert (2—2), Tichy, Taliga és Solymosi lök­ték a gólokat lálkoztak a Vasas természetjárók borsodnádasdi vezetőjével. Innen a Gyepes-völgy bejáratáig gépkocsival tették meg az utat, majd a Remete vadászházhoz mentek, ahol a Vasas természetjárók vártáit őket. Az is­merkedés után hosszú oszlopban 53 turista indult el az Öreg-Bükk leg­magasabb pontjára, Szarvaskőre. Innen Vajdavára—Nagyorom érinté­sével érték el túrájuk végcélját, Bor- sodnádasdot Ez a túra a megyei természetbarát osztályok életében kezdeményező lépés volt. A kitűzött célt — a két természetbarát egyesület jobb kap­csolatának megteremtését — elérték. A Lokomotiv természetjárók tervei­ben sok hasonló túra szerepel ebben az esztendőben. Vasárnap délután a DVTK-stadion­ban a DVTK—Salgótarján NB 1-es mérkőzést játsszák le. Az elmúlt va­sárnapi nagyszerű győzelem után a diósgyőri játékosok ezen a héten nagy lelkesedéssel végezték az edzé­seket. Tudatában vannak annak, hogy a Salgótarjáni Bányász elleni találkozók az elmúlt évek során min­denkor rendkívül nehezek voltak. Az „Északi-rangadó” mérkőzései mindig háromesélyesek voltak, szinte lehe­tetlen volt megjósolni a győztest. Azt is tudják, hogy ellenfelük jó formá­ban van. Ennek ellenére nagyon fo- gadkoznak, hogy megismétlik múlt vasárnapi teljesítményüket. Ha ez sikerül, vasárnap délután újabb győ­zelem születhetik a DVTK-stadion­ban. A DVTK összeállítása változat­lan lesz, tehát Tóth — Werner, Szi­geti, Paulás — Solymosi, Perecsi —* Kiss, Ráczi, Kovács, Papp, Pál ját­szik. A csapat tartalékjai Hódi és Csányi lesznek. A mérkőzés 3-kor kezdődik. Az NB II. Keleti csoportjában a következő mérkőzések lesznek: Di. Bányász—Nyíregyházi Spartacus va­sárnap délelőtt 11-kor a népkerti 'sportpályán, Özdon az Ózdi Kohász— Jászberény. Sajőszentpétercn a Bor­sodi Bányász—Pénzügyőrök, míg a fővárosban a Bp. Spartacus—MVSC találkozó kerül sorra. Az NB III. Északkeleti csoportjá­nak mérkőzései, szombaton: Debre­ceni Gördülőcsapágy-gyár—Miskolci Bányász; vasárnap: Rózsaszentmár- ton—D. Kinizsi, Égercsehi—Somsályi Bányász. Rudabányai Bányász— DE AC, D. Honvéd—D. Építők, Gyön­gyös—Éger, Tiszátok—Kisvárda, Püs­pökladány—Miskolci MTE. A megyei labdarúgó bajnokság va­sárnapi mérkőzései: Rudolftclepi Bá­nyász—Miskolci Erdész, Éarkaslyuki Bányász—Sárospataki VSÉ, Putnoki Bányász—Kazincbarcikai MTK, Fel- sőzsolcai MED ŐSZ—Borsodnádasdi Vasas, Szuhavölgtrí Bányász—Ormos- hániiai Bányász, Édelényi Bányász— DVTK II.. Sátoraljaújhelyi MÁV— Szerencsi Kinizsi, Mezőkövesdi Spar­tacus—Tiszanalkónyal Vasas, A Hejő- csabai Építők szabadnapos. Hétfő, március 13. Kossuth-rádió: 8.10: Operettrészletek. 8.00: A?, óvodások műsora. 0.20: Zenekari hangverseny. 10.10: Népi muzsika. 10.00: Magvetés. 11.20: Operarészletek. 12.10: Könnyűzene. 13.U0: Henri Lambert sorsa. Regény lolytalásokban. 13.20: Henryk Szeryng hegedül, Jeanette Mnc-Donald énekel. 13.05: Napirenden. 15.10: Úttörő- híradó. 15.30: A Gyermekrádió zenés mű­sora. 14.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 18.00: Szív küldi ... 17.15: Ötórai tea, 17.45: Ifjúsági őrjárat, 10.00: Zenés nján- déltműso-r az EMAG dolgozóinak. 18.40: Szóljon hozzál 19,00: Bécsi operett-est. 20.30: A Rádiószínhaz bemutatja: A ne­gyedik. 21.40: Bura Sándor lemezeiből. 22.15: Wagner: A Walkür. 23.20: Könnyű­zene. Petőfi-rádlé. 14.15: Mezei csokor. 14.40: Kis éji csevegés. 15.00: Madrigálok. 15.10: Tartczene. 16.05: Külpolitikai kalauz. 16.15: Operarészletek. 16.35: A kis folyó gyön­gyei. 16.55: Kürthy Etelka es Szesztai Sá­ri hangversenye a stúdióban. 17.30: Egy igéret nyomában. 17.45: Lakatos Lajos clmbnlmo/.lk, Béres János furulyázik. 18.05: A fiatalasszony. Regény folytatá­sokban. 10.25: Versenyművek. 10.40: Falu­rádió. 20.00: Verbunkosok, népdalok, csárdások. 21.05: Tánczene. 21.40: Az atommag drámája. 22.00: Könnyűzene. Kedd, március 14. Kossuth-rádió. 0.10: Reggeli hangver­seny. 9.00: Jégvirág. 9.20: Iskolai kórusok énekelnek. 9.40: Vámosi János énekel. 10 .10: Lányok. assz.onyok . . . 10.30: Gllcr: IV. vonósnégyes. 11.00: Elbeszélés egy költeményről. 11.20: Operettrészletek. 12.10: Fúvószene. 12.25: ..Kossuth Lajos azt üzente . . Zenés összeállítás. 13,00: Ezüstkalászos gnzdntnnfo'ynm. 13.20: Ze­nekari operarészJetek. 13.40: Az, Ifjúsági Rádió műsora. 14.00: Andor Ilona ének­kara énekel. 14.15: A Gyrrmekrádió mű­sora, 14.35: Fiatalok zenei üjsngia. 15.10: Kjjy falu — egy nóta. 15.30: Előszóval — muzsikával. 17.40: Szót kérünk . . . 10.00: A Magyar Rádió énekkara énekei. 18.15: Fórum a becsületről és a betyárbecsülct­ről. 18.30: Népi muzsika. 19.05: Gyári szi­réna. 19.25: Bizet operáiból, 20.20: Kara- vánutnkon Casablancától a Nigerig. 20.30: Szívesen hallgattuk. 21.30: Horváth B'erenc előadóestje. 22.15: Mai szemmel. .. 22.25: Föltámadott a tenger — oratórium Petőfi Sándor verseire. 23,20: Tánczene. Petőfi-rádió. 14.15: Könnyűzene. 15.10: Töviskes látogatóban. 15.30: Kamarazene- hangverseny. 16.30: Juhiisz Gyula Szakol- cán. .10.50: Népi muzsika. 17.15; Időszerű nemzetközi kérdések. 17.25: Zenekari mu­zsika. 18.05: Könnyűzene. 18.30: Maja­kovszkij elmondja oletét. 19.05: Tánodn- lok. 10.40: Ezüstkalászos gazdaianfolyam. 20.00: Virágenekeik Vaszy Viktor feldol­gozásában. 20.15: Képek Rimszkij-Korszn- kov életéből. 21.05: Gyermeknevelés. 21.20: Szórakoztató szimfonikus zene. 22.00: Operettrés zletek. Szerda, március 15. Kossuth-rádió: 8.10: Tánezene. 0.00:,Pe­tőfi Sándor verseiből. 9.20: Zeneszerző a zongoránál. 10.10: úttörő-híradó. 10.30: Kölcsey. Történelmi rádiójáték. 11.35: Verbunkosok. 11.52: Napirenden. 12.10; Daljátékokból részletek. 13.00: Henri Lambert sorsa. Regény folytatásokban. 13.20: Szórakoztató fúvószene. 13.45: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 14.00: Zenekari hangverseny. 15.10: Az ifjúsági Rádió műsora. 16.00: Szív küldi. . . 16.30: A ba­rátság hullámhosszán. 16.40: Csárdások. 17.15: Népszerű opcraárlák. 17.40: Gondo­lat. A Rádió irodalmi hetilapja. 18.30: Magyar szerzők szórakoztató zenéje. 10.00: Emlékezés március 15-re. 19.15: In­duló. 19.20: Tánczene. 20.30: A ml kato­náiul:. 20.50: Szimfónikus zene. 22.20: Az első szfvdobbanás. 23.05: A zenetudós. 23.20: Kamarazene. 0.10: Magyar népdalok. Petőfi-rádlé. 14.15: Operarészlctek. 14.40: Orosz nyelvlecke az általános iskolások­nak. 15.00: Könnyűzene Bukaresttől. 15.40: Francia kórusmuzsika. 16.05: Szimfónikus táncok. 16.40: A párduc. Regényismertetés. 17.00: Könnyű hangszerszólók. 17.15: A szerszámgép és az ember. Előadás. 17.35: Tánczene. 18.05: Verbunkosok, népi tán­cok. 18.30: Rádióegyetem, 10.05: Kamara­zene. Í9.40: Falurádió. 50.00: Operahang­verseny. 21.05: Látogatás a régi Népszín­házban. 21.45: Érzelmes párbeszéd. 22.00: Zenekari hangverseny. Csütörtök, március 11. Kossuth-rádió. 8,10: Operarészlelek. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Titkos küldetés. Ifjúsági rádiójáték. 10.10: Napirenden. 10.15: Zenés ajándékműsor a Kőbányai Tcxtilművek dolgozóinak. 11.00: Rádió- egyetem. 11,30: Népi muzsika. 12.10: Táne­zene. 13.00: Ezüstkalászos gazdntanfolyam, 13.20: sehubert-müvqk. 13.50: A Gyermek­rádió műsora. 14.00: Shirley Temple éne­kéi. 14.15: A gyártást ej lc.sztes néhány főbb problémája. 14.55: Operettrészletek. 15.10: Tánczene. 15.35: ,,A tudásnak teszek pa­naszt." 16.00: Egy falu ■— egy nóta. 16.40: Lányok, asszonyok . .. 17.15: Bartók Béla és a világ népei. 18.00: Könnyűzene. 18.35: Ifjú Figyelő. 18.55: János vitéz. Daljáték. 21.35: Mi van eladó? 22.15: Szimfónikus zene. 23.27: Szórakoztató muzsika. 0.10: A Szabó—Beamter-kettős játszik. Petőfi-rádió: 14.15: Szimfónikus zene. 15.25: A külföldi sajtó hasábjairól. 15.35: A dzsungel lánya. 16.05: Pandur Péter me­séi. 16.30: Német és cseh paraszttáneok. 16.50: Az Ifjúsági Rádió nyelvtunfolyama. 17.00: Tánezene. 17.45: Ragadozó növénvek. Előadás. 15.05: Tiszai Magda és Slmándy József énekel. 18.35: Fátyol József klari- nétozik, Burka Sándor tárogatózlk. 18.50: Kamarazene. 19.05: Fél zsák zab. Elbeszé­lés. 19.40: Ezüstkalászos gazdntanfolyam. 20.00: Szerelmes népdalok. *0.20: Földünk leghíresebb zuhatagat. Előadás. 20.30: Elő­szóval — muzsikával. Péntek, március 17. Kossuth-rádió: 8.10: Könnyűzene. 9.00: Vidám percek. 9.15: Magyar nóták. 9.50: Vajda János versei. 10.10: Napirenden. 10.15: Zenekari muzsika. 10.59: Lottóered- mények. 11.00: Gyári sziréna. 11.15: Tánc­zene. 12.10: Operarészletek. 13.00: Henri Lambert sorsa. Regény folytotásokban. 13.20: Népdalcsokor. 13.45: Gnzdaszemmc! a nagyvilág mezőgazdaságáról. 14.00: Hangszerszólók. 14.15: Távol a Földtől. 14.35: Vetélkedő ritmusok, 15.10: A Gyer­mekrádiő énekgzakköre. 15.30: Fiatalok Filmklubja. 15.50: Szív küldi . . . 16.25: Esti románc. Versek. 16.40: A Szovjet Rádió énekkara és szimfónikus zenekara forra­dalmi dalokat ad elő. 17.15: ötórai tea. 17,45: Rádióiskola. 18.30: Népi muzsika. 19.05: Emlékezés a Párizsi Kommünre. 19.20: Zenekari muzsika. 20.30: A nap hőse. Rádiójáték. 21.10: Es közben szól a muzsika .. . 21.45: Tanitóknnk, tanárok. 22.20: Beethoven: A-moll vonósnégyes. 23.08: Operettrészletek. 0.10: Verbunkosok. Petöfi-rádió: 14.15: Operarészletek. 14.40: Idegen nyelvek. 14.55: Szórakoztató zene­kari hangverseny. 15.50: Cigányok... 16.05: Zenekari muzsika. 16.50: Az Ifjúsági Rádió nyelvtanfolj’nma. 17.00: Zempléni Kornél zongorázik. 17.25: Arcképek rival­dafényben. 17.45: Füvóslndulók. 18.05: Oporettegyvelegek. 21.30: Ismeret terjesztő előadás. 21.45: Színes népi muzsika. 22.20: versek a Dalok Könyvéből. 22.25: Könnyű­zene. Szombat, március 18. Rossuth-rádlő: 8.10: Népi muzsika. 8.40: Lányok, asszonyok ... 9.00: Könnyűzene. 9.25: A vidrabőrkucsmás ember. Elbeszé­lés. 9.40: Filvósáttrat-ok. ÍO.IO: Az óvodá­sok műsora. 10.30: Daljátékok zenéjéből. 11.10: Rádióiskola. 12.10: Es közben szól a muzsika. 12.45: Mit olvassunk? 13.00: Operarészletek. 13.45: Válaszolunk hall­gatóinknak. 14.00: A Máday—ifi. Nagv- együties játszik. 14.15: Hazai kistükör. 14.39: Chopin: H-moll szonáta. 15.10: Elő­szóval — muzsikával. 17.50: línravánuta- kon Casablancától a Nigerig. 18.00: Nngv mesterek muzsikájából. 18.25: A magyar kultúra moszkvai tolmácsai. 18.35: Szív küldi ... 10.05: A Szabó-család. 19.40: Mi­hály András—Radios István kantáta. 20.30: Csupa rejtvény, ií.is: Táncoljunk. Petőfi-rádió: 14.15: Magyar nóták. 14.55: Fotonmatőrök ötperce. 15.00: Operakalauz. 16.05: Az igazmondó juhász. Mesejáték. 16.50: Operettrészletek. 17.24: A bársony­nadrág. 17.40: Hanglemczgvűltők húsz- perce. 18.05: Könnyűzene. 18.35: Két kó­rusmű női karra. 19.05: Operarészlctek.: 19.35: Falurádió. 19.55: Német népi mu-l zsika. 20.20: A Tokiói Rádió műsorából. 11.05: A munkás színpadokról. íí.te: Könnyű dalok. 22.15: Jubilánsok. Rádió­játék. Vasárnap, március iá. Kossuth-rádió: 8.10: Könnyűzene. 9.80: Zenés feltörő. 9.55: Édes anyanyelvűnk. 10.00: Társasjáték. 11.00: Tánczene. I1.Í5: Levél a hitveshez. 11.40: Gyurkovics Mária operettdnlokat énekel. 12.15: Jó ebédhez szól a nóta... 12.50: Hétvégi j egy retek. 13.00: Szív küldi . . . 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Franck: D-moll szimfónia. 15.10: Kincses Kalendárium. 16.10: Uj Zenei Új­ság. 16.30: II. félidő. Közvetítés labdarúgó- mérkőzésekről. 17.30: Operettrészletek. 18.00: Nemzetközi kaleidoszkóp. 18.20: A Magyar Rádió tánczenekara játszik. 19.00: Pillangókisasszony. Opera három felvo­násban. 20.15: Emberek között. 22.2S; Könnyűzene. 2S.10: A pécsi stúdió mű­sora. 23.35: Zenekari muzsika. 0.15: Film­zene. Petöfi-rádió: 8.00: Az evangélikus egy­ház félórája. 8.30: Orgona muzsika. 9.00: Kisdobosok félórája. 9.S3: Mit hallunk a jövő héten? 9.50: Sztv küldi . . . 10.30: A Magyar Rádió énekkarának nyilvános hangversenye a stúdióban. 11.20: Hogy lett Mussetből akadémikus. 12.20: A Szabó­család. 12.50: Művésziemé*«*:. 14.1S: Ma­gyar tájak. 14.45: Gazdaszemmel a nagy­világ mezőgazdaságáról. 15.00: Beethoven: VITT. szimfónia. 15.30: Operettrészletek. 16.10: Az Állami Népi Együttes zenekará­nak műsorából. 16.40: Amíg Verdi „Fal­staff" című operája eljutott a színpadig. 17.30: Három ember kerékpáron, já.oo: Liszt-zongoramüvek. 18.45: Láttuk »el­lőttük ... 19.00: Könnyűzene. litte: Közvetítés a Gellért Szálló títermé- ből. 20.25: Felnőtt-játszótér. 21.35: Táne­zene. 22.20: Ahol az új festői téma terem, 22.31; Scervánszky Endre: ír. vonósnégyes. fA Mngyar Rádió a műsor-változtatás jogát lenntartja.) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom