Észak-Magyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-19 / 245. szám

ßSZAKMAOY ARORS7. AO Szombat. 1957. október M. « HÍREK ÜZILETII SZABÄILYZAT ßelkereskedelmi miniszteri utasítás jelent meg a napokban, amely f . az állami kereskedelem rendjének megjavítása céljából új Üz­leti Szabályzat életbeléptetését rendelte el. A Szabályzatot böngészve né­hány erdekes rendelkezést találunk: n kirakatban ás az üzletben elhelyezett árukon jól látható módon jel kell tüntetni a minőséget és a fogyasztói árat. Megtévesztő ármegje­lölés szigorúan tilos!... Selejt, romlott, vagy olyan árut, amelynek sza­vatossági ideje lejárt, eladni nem szabad... A kirakatban tilos elhelyezni az üzletben nem kapható árut. A vevő kívánságára a kirakatban lévő árut is el kell adni, ha a boltban már nincsen belőle!... Ki nem fizetett árut félretenni a legszigorúbban tilos. A kifizetett áruk közül is csak a nagytérjedelmu, vagy súlyos áruk őrizhetök az üzletben, elkülönítve és fizetési jegyzékkel ellátva, legfeljebb záróráig... Szigorúan tilos az áru­kapcsolás bármely formája!... A kiszolgáló köteles az áru használatára vonatkozó felvilágosítással, illetve tanáccsal szolgálni... A vevőket indo­kolatlanul megvárakoztatni nem szabad... Részletesen intézkedik a Sza­bályzat az ellenőrző mérlegelésről, utólagos reklamációkról, stb. Az új Üzleti Szabályzat, a belkereskedelmi miniszter utasítása szerint, 1958 január 1-én lép életbe. — Mindenesetre üdvös lenne a Sza­bályzat rendelkezéseinek betartását addig is gyakorolni! (b) A VASÁRNAP SPORIJA IDŐJÁRÁS Várható időjárás szombaton estig: ki­sebb felhöátvonulások, csapadék nélkül. Gyenge, majd kissé megélénkülő délnyu­gati szél. Az enyhe idő tovább tart. Reg­geli párásság, helyenkint köd. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: 7—10, északkeleten helyenkint 7 fok alatt. Legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton 19—22 fok között. — ügyeletes állatorvos szombaton dél­től hétfőn • reggelig: Dienes Árpád, lakik: Ság vári E. u. 28. sz. Telefon: 35—983. Be­tegbejelentés: 8—9-ig, 13—14 óráig. — Közel 50 ezer forint jutalmat osztottak ki csütörtökön és pénteken anyag és szerszámtakarékosság, va­lamint selejtcsökkentés terén elért eredményekért a Borsodnádasdi Le­mezgyárban. Az előre meghatáro­zott feladatokra kitűzött jutalmak meghozták a kívánt eredményt. Anyagban 124 ezer forint, szerszám­ban 274 ezer forint megtakarítást1 ér­tek el. A vállalati selejt az előző év harmadik negyedének 2.9 százaléká­ról 2.4 százalékra csökkent. Ez is mintegy 244 ezer forint megtakarítást eredményezett. — A Borsodmegyei Nyomdaipari ■Vállalat ma délután nyitja meg Sá­rospatakon, az ősi Rákóczi-várban »Hogyan készül az újság« címen a nyomdatechnikai bemutatót és nyom­tatványkiállítást. — Orvosi hír. Dr. Takács Jenő szülész- nőgyógyász szakorvos rendelőjét Zsolcai kapu 7. alá helyezte át (II. em. Tel.: 35—846.) Felújították hagyományos páros­versenyüket a Láng Gépgyár és a DIMÁVAG Gépgyár dolgozói. A verseny értékelése havonként, a ki­adott tervek alapján történik. — Kiss Bertalan, megyei tanácstag Kesznyéten községben október 21-én délelőtt 10 órától a tanács helyiségé­ben fogadóórát tart. — A borsodi nötanácsok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulójára készülve, megyénk szá­mos helyén élménybeszámolókat szer­veznek a Szovjetunióról. — A Magyar Földrajzi Társaság miskolci osztálya október 20-án, va­sárnap karszt-jelenségeket szemlél­tető bükki túrát rendez. Találkozás a LÁEV fáskerti állomásánál, reggel fél 8 órakor. Felszerelés: erős cipő, meleg ruha, viharkabát, kulacs, hi­deg élelem, valamint arcképes iga­zolvány, mely a félárú jegy megvál­tásához szükséges. Útvonal: Miskolc —-Garadna — Felsőhámor — Vadász- völgy— Csipkéskút — Csengőlápa — Nagymező — Hármasteber — »Y«-te- ber — Vadkerti tebersor és visz- sza. — Helyenként háromper­ces kiselőadásokat tart Kuch- ta Gyula geológus. Vezető Kühne László gimnáziumi tanár. Az érdek­lődőket szívesen látják. — Busek József né, megyei tanács­tag Hejce községben október 21-én délelőtt 10 órától a tanács helyiségé­ben fogadóórát tart. — Október 20-ra hirdetett budapesti Kamarakórus opera-operett estje bizony­talan időre elmaradt. Az elővételben vett jegyek visszaválthatók az elővételi helye­ken. — Ma este az ózdi Liszt Ferenc Művelődési Házban az OKISZ terve­ző laboratóriuma ruhabemutatót tart. — Az Országos Cirkusz Vállalat vezetősége elhatározta, hogy a Mis­kolcon vendégszereplő Párizsi jég- revű együttes előadásainak jegyeihez 50 fillér pótdíjat számol fel, amivel a Miskolci Nemzeti Színház építését segítik.------ —o------—— s einhAz DÉRYNÉ SZÍNHÁZ (Déryné u. 5.): Okt. 19: Megperzselt lányok (fél 8). Okt. 20: Megperzselt lányok (fél 8). Okt. 22, 23. 24: Megperzselt lányok (7). Okt. 25—26: Nyári kaland (7). A Nyári kaland október 20-án, vasár­nap délután fél 4 órára hirdetett, előadása betegség miatt elmarad. A megváltott je­gyeket a Kamaraszínház jegypénztára visszaváltja, vagy más előadásra átcse­réli. MŰVELŐDÉS HAZA, DIÖSGYÖRVAS- G-YÁR: Okt. 19: Ármány és szerelem (fé! 8). Okt. 20: János vitéz (fél 4). Ármány és szerelem (fél 8). Okt. 24: Babatündér, Bo­lero, Seherezádé. 25-én: Ármány és szere­lem (7). 26-án: Ármány és szerelem. (7). LABDARÚGÁS A DVTK NB I-es labdarugó csapata vasárnap ismét igen nehéz feladat előtt áll. A régi rivális, Csepel csapatával kell a fővárosban megküzdenie a bajnoki pontokért. Reméljük, hogy a diósgyőri fiuk rnult vasárnapi teljesítménye csak átmeneti formahanyatlás volt és bizo­nyára sok hasznos tanulságot is hozott számukra. Ha a diósgyőri csapat lelkes játéka ezen a mérkőzésen is töretlen 1-esz, pontot szerezhetnek idegenben is Csepel ellen. Mi a DVTK csapatát képesnek tartjuk erre. Most már csak az szükséges, hogy az előlegezett bizalmat eredményes játékkal hálálják majd meg azoknak a szurkolóknak, kik majd nagy számban kísérik el kedvenc csapatukat erre a mérkőzésre. Az NB II-ben hétről-hétre váltakoznak a csapatok teljesítményei. Nem könnyű ellenféllel 'kell majd megküzdenie vasár­nap Miskolcon az MVSC-nefc. A lelkes Baglyasaljai Bányász pontot szerzett Óz- don és az MMTE-vel szemben. Most a miskolci fiukon a sor, hogy végre jó já­tékkal rukkoljalak elő és győzelemmel örvendeztessék meg a népes vasutas szur­kolótábort. A mérkőzés 14 óra 30-kor kez­dődik a népkerti pályán. Az MMTE—Debreceni Honvéd találkozó a jó formában lévő miskolci csapat biz­tos győzelmét igén. De könnyen lehet meglepetés is, ha az MMTE játékosai könnyelműsködni fognak. Ezt a mérkő­zést 12 óra 45 perckor kezdik, ugyancsak a népkerti sporttelepen. Perecesen a két régi ellenlábas a PTK— OVTK csapatainak összecsapása igér ér­dekes mérkőzést. Az ózdiak jobban sze­repeltek eddig. Pereces szeretné második otthoni győzelmét ünnepelni. Nehéz elő­re megjósolni, hogy melyik csapat szur­kolói fognak vasárnap csapatuk jó ered­ményének örülni. A Debrecenben sorra kerülő DVSC— Bükkaljai Bányász mérkőzés a jó formá­ban lévő bányászcsapat és a bajnokságra törő vasutascsapat összecsapásából az ott­honi környezetben jobb DVSC győzelmét ígéri. Jó védekezéssel pontot szerezhet­nek a sajószéntpéteriek ezen a nehéz­nek' ígérkező mérkőzésen. Az NB III-ban két rangadó jellegű mér­kőzés lesz. Putnok— Ormosbanya. Diós­győri Bányász—Petőfibánya mérkőzések eredménye döntő befolyással lesz az őszi elsőség lei-alakulására. A többi megyei csapatok is nehéz küzdelemnek néznek elébe. Rozs ászén tmá rton—Ka zin cbarcika, MÁV SAC—DSC. Pásztó—Borsodnádasd, Kisterenye—-Mezőkövesd, Egercsehi—Drót- gyár. . A megyei I. osztály vasárnapi fordulójá­nak mérkőzései: Szikszó—Szerencs. Borsodvidéki Gép­gyár-Miskolci Előre. Alsózsolca —Hej ő- csaba, Rudabánya—Mezőcsát, Miskolci Honvéd—Felsőzsolca. Miskolci Erdész - Edelény, Somsály—Sárospatak, Bánszál- lás-Farkasly u k. KÉZILABDA Erdekes kispályás mérkőzéseket látha­tunk vasárnap Miskolcon, Özdon, Diós­győrött. A DVTK nagypályás csapata Budapes­ten az MTK-val mérkőzik. A kispályás csapat délelőtt 10 órakor vasárnap a BEAC csapatával játszik. NB II-ős mérkőzések: Ózdon vasárnap délelőtt. 11 órakor: Ózd—Miskolci Petőfi férfi, 12 órakor OVTK—Typográfia női. Miskolcon.népkerü sporttelepen: 12 óra: MMTE—Vác férfi, 13 óra 15: MMTE-Ha­zai fósüsfonó női, Diósgyőr: DVTK— MEAFC férfi 11.15. Az MVSC férfi csapata Kisvárdán ját­szik, a női csapat pedig Debrecenben a Debreceni Dózsa csapatával szemben küzd a bajnoki pontokért. A kerületi bajnokság mérkőzései: Som­sály—Bükkaljai Bányász férfi 11 óra. GYAK-Ormosbánya férfi 11 óra, Eger— Gyöngyössolymos férfi 12 óra. Edelény— MVSC IT. férfi. Ózdi Vörös Meteor—Saj ó- kaza női. KOSÁRLABDA Szombaton délután 16 órakor a DVTK NB I-es férfi csapata a Szegedi Postással mérkőzik a diósgyőri Kilián gimnázium­ban. Reméljük, hogy a diósgyőri fiuk győzelemmel örvendeztetik meg szurko­lóikat. Az MVSC férfi csapata a DVSC-vel ját­szik. M OZIK BÉKE. Október 20-ig: Csigalépcső. Ma­gyar film. Október 21—23: Ez történt Belgrádban. Jugoszláv film. Kezdés: 4, 8, 8, vasárnap: 3, 5, 7, 9 óra. Vasárnap dél­előtt 10 órakor: Telepesek. Argentin film. Fél 12-kor: Az első szerelem. Francia film. KOSSUTH. Október 23-ig: Csigalépcső. Magyar film. Kezdés: fél 4. fél 6, fél 8, vasárnap: fél 3, fél 5, fél 7, fél 9 óra. Va­sárnap délelőtt 10 és 12 órakor matiné: Gőgös hercegnő. Csehszlovák film. FÁKLYA. Október 19: Vörös kocsma. Francia film. Okt. 20—21: Senki nem tud semmit. Csehszlovák film. Kezdés: há­romnegyed 6, háromnegyed 8, vasárnap: háromnegyed 4, 6, 8 óra. Vasárnap dél­előtt 10 és fél 12 órakor matiné: Gábor diák. Magyar film. TÁNCSICS. Október 19—20: Csigalépcső. Magyar film. Október 21—22: Pármai ko­lostor. I. rész. Francia film. Kezdés: 5, 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. Vasárnap délelőtt 10 és fél 12 órakor matiné: A mi utcánk, csapata. ADY. Október 20—21: Olmer bűne. Cseh­szlovák film. Kezdés: 6, vasárnap: 4, 6 óra. DIÓSGYŐRI SZÍNVAVÖLGYI. Október 20—22: A pillanat embere. Angol film. Kezdés: 5, 7, vasárnap: 3, 5, 7 óra. Vasár­nap délelőtt matiné: Mese a 12 találatról. HEJÖCSABA. Október 19: Reménység órái. Lengyel film. Október 20—21: Bo­szorkány. Francia film. Kezdés: 5, 7, va*- sárnap: 3, 5, 7 óra. Vasárnap délelőtt fél 11 órakor matiné: Gonosz favágó. Jugo­szláv film. RÖPLABDA Az MVSC férfi csapata Budapesten a. MÁV VSC-vel, a Farkaslyu-ki Bányász a Győri Dózsával mérkőzik otthonában. A DVTK női csapata a Háztartási Bolt együttesével játszik a fővárosban. Az NB II-ben és az NB lEL-ban« is teljes fordulót játszanak. MŰSORA ERKEL. Október 26-ig: Az Újítási kiállí­tás miatt a mozielőadások szünetelnek. MŰVELŐDÉS HAZA. Október 20—22: Kölni kapitány. Német film. Kezdés: va­sárnap délelőtt 10, hétköznap: 5“7 óra. DIÓSGYŐRI SÁGVÁRI. Október 19—20: Megosztott szív. Angol film. Október 21— 22: Páncélos dandár. Csehszlovák film. Kezdés: fél 5, fél 7, vasárnap: fé! 3, fél 5, fél 7 óra. Vasárnap délelőtt 11 órakor ma­tiné: Három start. DIÓSGYŐRI DIADAL. Október 20—21: Hyppolit. a lakáj. Magyar film. Kezdés: 7. vasárnap: 5, 7 óra. V asárnap délelőtt ma­tiné: Atlanti történet. Lengyel film. M.-TAPOLCA. Október 19—21: Kuruzsló. Kezdés: 6. vasárnap: fél 4, 6 óra. Vasár­nap délelőtt 10 órakor matiné: Iskólake- rülő.---r~-----O——— » A MISKOLCI RADIO MAI MŰSORA: 18.00: Szív küldi szívnek szivesen. 18.25: Mi újság Miskolcon? Riportössze­állítás. 18.35: Hétvégi jegyzetek. 18.39: Hírek. 18.43: A fény Leninre emlékeztet. Ripor­tok a borsodi falvak villamosításáról. 18.53: Hangképek a hegyaljai készülő­désről. A SZOVJET FILM ÜNNEPÉN LÁT HATJUK: Egymásra találtak Az idei Szovjet Film Ünnepén vetítik majd megyénk mo­zijai az ,,Egymásra találtak” című szovjet filmet. A film a mai szov­jet hétköznapok filmje. Hősei egyszerű munkás emberek, akiknek sorsa ott bonyolódik előttünk, olyan megkapóan, hogy szinte mi. is részesei vagyunk örömüknek, bánatuknak. Képünk a film egyik jele­netét ábrázolja. Radiójavítás. azonnal is. garanciával Lengyelnél, Miskolc. Széchenyi utca 76. Telefon: 16—727._________________________3421 Szölöoltványok! Gyökerésvadvesszok, Othelló. Delavári, őszi szállításra, rendel­hetők. Kiss Bertalannál Ábasér._______3420 K özépkorú gyermekszerető, főzőmind e- nes-t felveszek. Jelentkezni 7—11-ig. Győri kapu 23. 10622 APROHI RDITE Hirdetésfelvétel délután % szombaton délelőtt 10 óráig. Apróhirdetés 10 szóig hétköznap 11 forint (első szó vastaggal szedve). Minden további szó 1 forint. Vasárnap duplája. Állami vállalat keres könyvi óv-':-------­ü zemképes dömpert. Telefon: Miskolc 35—159.__________________ 10602 Á llami vállalat megvételre keres 350— 600 c.m-ig szalagfűrészt. Telefon: Miskolc 35—159._______________ 10601 E lcserélném 2 szoba összkomfortos (autógeizeres) lakásomat hasonlóra a Népkert környékén. Érdeklődni: Felsza­badítók u. 7. sz. a cukrászdában. 10632 A Miskolci Útfenntartó Vállalat "elvételre keres út- és IrMé-'-tésben jártas mérnököket. Jelentkezés sze­mélyesen. Miskolc, Győri kapu 13. Szakképzett pincért azonnal felvesz a Sárospataki földmüvesszövetkezet. 3401 A macii földmüvesszövetkezet szakkép­zett szeszfőzde vezetőhelyettest keres. Je­lentkezni lehet: Mád. Földművesszövet­kezet. 10545 A szikszói járási tanács vb. pályázatot hirdet körzeti orvosi állás betöltésére a járás székhelyén, jó lakás van. Jelent- szikszó, iárási tanács. 10586 Csordást és apaállatgondozót keres szirmai legeltetési bizottság november 1-re. jelentkezés a bizottságnál. Szirmán. ___________________________________________3400 2 szoba, összes mellékhelyiséggel, pin­cével külön 1 szoba, konyha cserével be­költözhetően eladó. Farkas Jenő utca 16. és Szilágyi Dezső u. sarok. Megtekintő e­tő szombat, vasárnap, ._______________10600 K étszer szoba-konyhás ház eladó. Szo­ba, konyha lakáscserével beköltözhető. Fövényszer u. 29. Martin telep. 10576 Szép dió hálószobabútor eladó. Bizonv Ákos u. 27. 10584 160 kg hízott sertés eladó. Pallos u. 12. SZ. 3480 A Szabadság-fürdő fedett Uszoúáját 1957. október 15-én, kedden megnyitottuk. Mis­kolci Vízművek és Fürdők. 3311 Főbérleti lakással rendelkező nő megis­merkedne 40—50 év körüli férfivel házas­ság céljából, „Unom a magányt 10663” je­ligére. Széchenyi u. 23. 10663 Széu dívány eladó. Győri kapu 82. sz. t. bérház, I./3. 19662 Kis szobámat, speizomat egy szobáért cserélném a belvárosban. Visinszkij u. 29. _______ 10660 T angóharmónikák, gombosharmónikák, minden nagyságban eladók. Javítás, cse­re, vétel. Csabai kapu 26. 10655 Időszaki fűtőt gőzfűtéshez felvesz a 116. sz. MTH Diósgyörvasgyár, Tanuióváros. 10650 A Borsodi Hőerőmű azonnali belé­péssel felvesz nagy gyakorlattal ren­delkező vizsgázott elektrikusókat. valamint lánctalpas vontatójárműre (buldózer) vizsgával rendelkező veze­tőt. Jelentkezés írásban, vagy sze­mélyesen. Cím: Berentei Hőerőmű, Kazincbarcika, vasútállomás: Berente. Azonnal beköltözhető négvszobás össz­komfortos üvegezett verandás, pincés villa 260 négyszögöl gyümölcsössel eladó. Girincs, Borsod megye, Klézly Péter. _________________________________________3438 H áztartás vezetésére komoly nőt felve­szek gyermekes családhoz. Cím a Hirde­tőben. j.______3434 E ladó külföldi 3x1 gr. , Terramicina, gr. Tetraeyna, 18 darab Kombetin, egyne­gyed mg injekció, 10 darab Melostrophan, ló ccm injekció. Miskolc, Vörösmarty u. 18. házfelügyelő mellett. Bejárat Dankó 'y+a utcából. 10634 Prima Orion rádió, sezlon, magas tükör, szőnyeg eladó. Rosenthál. Széchenyi u. 58. II. em. 3477 57 éves asszony megismerkedne _ hozzá illő férfivel házasság céljából, saját háza van. Levelet ..Rózsa 3450” jeligére Hirde­tőbe. Széchenyi u. 83. kér. 3450 Miskolc város I. kér. gazdaköre szeretettel meghív mindenkit az 1957. október 20-án órakor kezdődő 19 ü réti m u latsásra A szüretibál helye a Major u. 2. sz. alatti gazdakör helyisége. 150 kg-os hizottseartés Vöröskatona u. 47. eladó. Szirma, Bútorozott szoba férfiak részére kiadó. Baross G. u. 17. földszint 1. 3475 öröklakás a központban részletre is el­adó. Aktatáskámat autóbuszban elvesz­tettem. A megtaláló jutalom ellenében adja le Kazinczy u. 28. ___________ 3473 H áztartásomba idősebb asszonyt kere­sek, 2 kályha eladó. Szendrey u. 17. emelet (Béketér.) ___.__________3472 F érfiszabó szakmunkásokat, minőségi munkára felvesz a miskolci Minőségi Férfiszabó Ktsz. Miskolc, Tanácsház-té- 7. 3471 Gyönyörű kivitelben rekamiék. fotelok, székek, asztalok fizetési kedvezménnyel. Bp. VII. Lenin krt. 20.____________ 3479 Eladnám, vagy elcserélném 8 helyiség­ből álló családi házamat több mellékhe­lyiséggel ellátva, vidéki kisebb családi házért is. Özd II., Iparvasut u. 4. Boes- kó Sándorné. 3478 380 literes Jenő u. 5. boroshordó eladó. Farkas •10695 Háztartási alkalmazottat felveszek. Bé­ke tér 11. sz. (Bent a közben vasajtó.) 10696 Ezüst evőkészlet, karikahajós Gritzner varrógép, falióra eladó. Herman Ottó u. 51.______________________________________10697 G yermekszerető háztartási alkalmazot­tat azonnal felveszek. Ujdiósgyőr, Marx Károly u. 100. II/2. 10691 Rádiója recseg? morgós? Megjavítja gyorsan Kormos rádióműszerész, Kazinczy u. 10. udvarban. __________& 3386 F él hálószobabútor eladó. Kalló u. 19. _______________________________L&673 2 szoba éá konyha beköltözéssel' eladó. Somogyi Béla u. 73.___________________10676 E ladó Kisipari kombinálíszekrény csak igényesnek. Széchenyi u. 22. 1/2. 10675 Áron alul sürgősen eladó szoba-konyhás családi ház, csérével beköltözhető. Vörös­marty ból nyílik. Érdeklődni: Zrínyi u. 47/a. 10673 A Lyukóvölgyben 470 négyszögöl gyü­mölcsös, építési anyaggal eladó. Érdeklőd­ni: Mátyás király u. 74. 3459 Eladó egy hold, bérbeadó három hold szőlő-gyümölcsös. Műegyetem * mellett. műúton: Széchenyi u. 54. em ________ 3460 K ülönbejáratú bútorozott szoba konyha­használattal azonnalra kiadó. Martinte­lep, Dózsa ház 14. « 3461 íz Országos Takarékpénztár miskolci fiókja keres jelentősebb beosztásba az ózdi, me­zőkövesdi, szikszói és putnoki fió­kokhoz közgazdasági technikum, ke­reskedelmi érettségivel, vagy hosz- szabb könyvelői gyakorlattal rendelkező férfi munkaerőket azonnali belépésre. Jelentkezés az OTP miskolci fiókjánál. Miskolc, Széchenyi utca 15—17. szám. Rossz rádióját garanciával javítja a Villamosipari Ktsz.. még a lakásán is. Telefon: 15—658. Ady Endre utca 16. és Széchenyi utca 66. Fél hálószobabútor és ingaóra Vörösmarty u. 22. hátsó épület. eladó. 10692 Bejárónőt azonnal felveszünk. Széchenyi u. 90. I. em. 8. 3469 Ózd városi kórház vezetőszakácsi állás­ra pályázatot hirdet. Képesítéssel rendel­kezők kérvényüket és képesítési bizonyít­ványukat Ózd városi kórház igazgatóságá­hoz 15 napon belül adják be. ______ 3444 E ladó világvevő rádió, vékony nőnek sö­tétkék télikabát, nagyméretű drapp kabát, dunna, karosszék. Borsvezér u. 46. 3449 Képesített könyvelőnőt azonnali belé­pésre felveszünk. Építőanyagipari Válla­lat. Miskolc, Győri kapu 13. 3427 Fütő segédmunkásokat a miskolci Gáz gvár azonnalra felvesz. József Attila u. 24. 343Ö Berzéken vasútállomáshoz közel Mis- kolchoz 15 km-fe beköltözhető 3 szobás, kertes családi ház melléképülettel- eladó. Érdeklődni Potoczki Gyulánál Börzék. . 10672 Dívány, kis Singer, varrógép, női Cipők eladók. Lévay u. 43. 10669 Cipészműhelyemet Hegyálja u. 50. szám alá helyeztem. Poliak Jenő cipész.. Diós­győr, Hegyalja u. 50.___________ 10671 K eresek megvételre 4—5. HP. 110 Vol­tos villanymotort. Cím: Hejőcsaba, Május telep 34. sz. 1.5666 Gyermektelen házaspár bútorozott szo­bát keres. Jelentkezni: Széchenyi u. 36. s zuterén. _____ 10688 4 hónapos patkányozó kutyák eladók. Bartha Sándor Halász u. 5. Za&rnai telep. 10637 Diófa ebédlőbútor eladó. Mindszent u. 20. I. e. 13._________________________ 10686 EÍadó 2x1 szoba-konyha, istálló mellék- helyiségekkel. beköltözhető Avasalja- u. 6. 10683 Asztaltüzhely jó állapotban eladó. Min­deneslányt felveszek. Széchenyi u. 33. II/l. 10681 Festett új 2 szekrény. 2 ágy, kerékasz­tal, mosóteknő eladó. Debreezenyi u. 12. 10680 Világos nagy ebédlőszekré-ny, ebédlőasz­tal 4 székkel eladó külön is. Gizella u. 20. Tóth.__________ ' 10667 M iskolc város általános patkányirtásá­hoz férfi és női munkaerőt felvesz kb. kettő hónap időtartamra. Jelentkezés a Miskolci Köztisztasági Vállalat munka erő- azdálkodáson. Major u. 2. szám alatt. 3442 Eladó jó állapotban lévő asztaltüzhely. Széchenyi u. 19. III. em. Illés. 10665 45 éves jóm égjél enésű, finomlelkű öz­vegyasszony ezúton keresi azt, a férfit, aki közös szimpátia esetén élettársa lehetne. Megértő 10664” jeligére. Széchenyi u. 23. 10664 ESZAKMAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei bizottságának lapja. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság* Szerkesztőségi telefon: 16-261* Kiadóhivatal telefonja: 16-213« Szerkesztőség: Miskolc. Felszabadítóit őtja 24. szám. Kiadóhivatal: Miskolc. Széchenyi o. 25. Készült a Borsodmegyei Nyomdába»» Felelős vezető* Cseh <5. János. Eladó kisméretű Bacsó Béla u. 68. sz. kombin áltszek réti V 10668 KÖZLEMÉNY Az Állat forgalmi Vállalat közli az érdekelt termelőkkel, hogy f. hó 21-én, hétfőn reggel 9 órai kezdettel Bazsi-pusztai (Taktaharkány mellett) gazdaságában vemhes teheneket ad el készpénz, vagy csere-éUut ellenében. Borsod-Ahauj-Zemplér. Állatforgalmi Vállalat

Next

/
Oldalképek
Tartalom