Észak-Magyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-18 / 166. szám

s fiSZAKMAGYARORSZÄG Csütörtök, 1957, július 18, SZflK/flflG VOPfíBS 7 ü fi Elkészült a labdarúgó IXB ti, őszi sorsolása Három csoportban 19—19 csapat küzd a bajnokságért Az MLSZ elnöksége a hétfői ülésén ió- .Vahagyta az NB II. csoportbeosztását és sorsolását. Az NB Il-ben három csoport­ban játszanak a résztvevők. Csoporton- íként 19 résztvevő küzd. A sorsolás: Keleti csoport: I. iorduló, aug. 18: Bp. Spartacus—Bag- ayasaljai Bányász, Előre—Ózdi VTK, Nyír­egyházi Építők—Debreceni Honvéd, Cse­pel Autó-Perecesi TK, Debreceni VSC- Miskolci VSC, Egyetértés—MA VÁG, Hat­vani VSE—Nagybátonyi Bányász, Szállí­tók- Salgótarjáni SE, Bükkaljai Bányász t-Egri SC. Szabadnapos Miskolci MTE. II. forduló, aug. 25: Spartacus—Bükk­fa, Előre-Eger, Nyíregyháza—Baglyas- alja. Cs. Autó—D. Honvéd, DVSC-MMTE, Egyetértés—Pereces, Hatvan-MVSC, Szál­lítók- MAVAG, SSE—Nagybátony. Sza­badnapos: Ózd III. forduló, szept. 1.: Nagybátony-Szál- lítók, MAVAG- Hatvan, MVSC—Egyetér­tés, Pereces—DVSC, MMTE-Cs. Autó. Ózd —Nyíregyháza, Baglyasalja—Előre, Eger— Spartacus, Bükkalja—SSE, Szabadnapos: D. Honvéd. IV. forduló, szept. 8: Spartacus—D. Hon­véd, Előre—MMTE, Nyíregyháza—Pereces, Cs. Autó—MAVAG, DVSC- Nagybátony, Egyetértés—SSE, Hatvan—Szállítók, Eger —Ózd, Bükkalja—Baglyasalja, Szabadna­pos: MVSC. V. forduló, szept. 15: Szállítók—Bükkal- tja, SSE—Hatvan, Nagybátony—Egyetértés, MAVAG—DVSC, MVSC—Cs. Autó, MMTE —Nyíregyháza, D. Honvéd—Előre, Ózd— Spartacus, Baglyasalja—Eger, Szabadna­pos: Pereces. VI. forduló, szept. 22: Spartacus—Pere­ces, Előre—MVSC, Nyíregyháza—MÄVAG, Cs. Autó—SSE, DVSC—Szállítók, Egyetér­tés-Hatvan, Baglyasalja — D. Honvéd, Eger —Miskolci MTE, Bükkalja—Ózd. Szabad­napos: Nagybátony. VII. forduló, szept. 29: Hatvan—Bükkal­ja, Szállítók—Egyetértés, SSE—DVSC, Nagybátony—Cs. Autó, MVSC—Nyíregy­háza, Pereces—Előre. MMTE—Spartacus, D. Honvéd-Eger, Ózd—Baglyasalja. Sza­badnapos: MÁVAG. VIII. forduló, okt. 6: Egyetértés—Bükk- alja, Hatvan—DVSC, Szállítók—Cs. Autó, Nagybátony—Nyíregyháza, MÁV AG—Elő­re, MVSC—Spartacus, Pereces—Eger, MMTE—Baglyasalja, D. Honvéd—Ózd. Szabadnapos: SSE. IX. forduló, okt. 13: Spartacus—MÁVAG, Előre—Nagybátony, Nyíregyháza—SSE, Cs. Autó—Hatvan, DVSC—Egyetértés, Ózd— MMTE, Baglyasalja—Pereces, Eger—MVSC, Bükkalja—D. Honvéd. Szabadnapos: Szál­lítók. X. forduló, okt. 20: DVSC—Bükkalja, Egyetértés— Cs. Autó, Szállítók—Nyíregy­háza, SSE—Előre, Nagybátony—Spartacus, MÁVAG—Eger, MVSC—Baglyasalja, Pere­ces—Ózd, MMTE—D. Honvéd. Szabadna­pos: Hatvan. XI. forduló, okt. 27: Spartacus—SSE, Előre—Szállítók. Nyíregyháza—Hatvan, Cs. Autó—DVSC, D. Honvéd—Pereces, ózd— MVSC, Baglyasalja—MÁVAG, Eger—Nagy­bátony, Bükkalja—MMTE. Szabadnapos: Egyetértés. XII. forduló, nov. 3.: Spartacus—Hatvan, Előre—Egyetértés, Nyíregyháza—DVSC, Miskolci MTE—MVSC, D. Honvéd— MAVAG, Ózd—Nagybátony, Baglyasalja— SSE, Eger—Szállítók, Bükkalja—Pereces. Szabadnapos: Cs. Autó. XIII. forduló, nov. 10: Cs. Autó—Búkk­al] a, Egyetértés—Nyíregyháza, Hatvan— Előre, Szállítók—Spartacus, SSE—Eger, Nagybátony—Baglyasalja, MÁVAG—Ózd, MVSC—D. Honvéd, Pereces—MMTE, Sza­badnapos: DVSC. XIV. forduló, nov. 17: Spartacus—DVSC, Előre—Cs. Autó, Pereces—MÁVAG, MMTE »—Nagybátony, D. Honvéd—SSE, Ózd Szállítók, Baglyasalja—Hatvan, Eger— Egyetértés, Bükkalja—MVSC, Szabadna­pos: Nyíregyháza. XV. forduló, nov. 24: Cs. Autó— Nyír­egyháza, DVSC—Előre, Egyetértés—Spar­tacus, Hatvan—Eger, Szállítók—Baglyas­alja, SSE—ózd. Nagybátony—D. Honvéd, Ózd, Szállítók—D. Honvéd, SSE—MMTE, Nagybátony—Pereces, MÁVAG—MVSC. Szabadnapos: Előre. XVIII. forduló, dec. 15: Spartacus—Előre, MAVAG-MMTE, MVSC—Pereces. Szabad- I MAVAG—SSE, MVSC—Szállítók, Pereces napos: Bükkalja. -Hatvan, MMTE—Egyetértés, D. Honvéd— DVSC, Ózd—Cs. Autó, Eger- Nyíregyháza XVI. forduló, dec. 1.: Előre-Nyíregy­háza, MVSC—Nagybátony, Pereces—SSE, MMTE—Szállítók, D. Honvéd—Hatvan. Ózd—Egyetértés, Baglyasalja—DVSC, Eger —Cs. Autó, Bükkalja-MAVAG. Szabadna­pos : Spnrtacus. XVII. forduló, december 8: Nyíregyháza —Bükkalja, Cs. Autó—Spartacus, DVSC— Eger, Egyetértés—Baglyasalja, Hatvan— Bükkalja—Nagybátony. Szabadnapos: Bag­lyasalja. XIX. forduló, dec. 22; Előre—Bükkalja, Nyíregyháza—Spartacus, Cs. Autó-Bag- lyasálja, DVSC—Ózd, Egyetértés—D. Hon­véd, Hatvan—MMTE, Szállítók—Pereces, SSE—MVSC, Nagybátony—MAVAG. Sza­badnapos: Eger. SPORTHÍREK Jól szerepeltek az országos vidéki súly­emelő bajnokságban a Perecesi Bányász Sportkör fiataljai. Többen megszerezték az országos ifjúsági vidéki bajnoki címet. Eredmények: lepkesuly: 1. Sipos (Pere­ces) 167.5 kg., lége,uly: 1. Kapás (Pereces) 202.5 kg., pehelysúly: 2. Gálesi (Miskolc) 190 kg., kisváitósuly: 1. Bai (Pereces) 210 kg., váltósuly: 3. Simon (DVTK) 202.5 kg., középsuly: 3. Andarkő (DVTK) 180 kg. Miskolci versenyzők is résztvettek deb­receni városi, országúti és háztömbkö­rüli kerékpáros bajnokságán. Eredmé­nyek: versenykerekes serdülő (30 km): 1. Halomány (MMTE) 49:36 (36 km-es óra- átlag.) Versenykerekes felnőtt (30 km): 1. Jakab (Ózdi Vasas) 52:00 (34 km-es őraát- lag). 3. Viszlai (MMTE), Vaskerekes ifjú­sági (25 km): 1. Hajdú (DVTK) 42:52 (35 km-es óraátlag). Vaskerekes III. oszt. (25 km): 1. Keserű (Kazincbarcikai Bányász) 42:52 (35 km-es óraátlag). Szombaton, július 20-án a népkerti sporttelepen a MMTE öregfiai játszanak a postás szakszervezettel. Az MVSC öregfiai szombaton Ózdra utaznak, az OVTK öregfiaival mérik ösz- sze erejüket. Az ózdiak eddig minden mérkőzésen győztek, most azonban az MVSC ezt mindenképpen meg akarja aka­dályozni. Szép és nívós mérkőzésre van kilátás. Értesítjük az alant felsorolt játékoso­kat, hogy julius 20-án, szombaton déli 12 órától a Szirma-uti pályán átvehetik fel­szerelésüket. Indulás Ózdra 14 óra 20 perckor. Kérjük a játékosokat, hogy fel­szerelésükkel együtt a személypályaudva­ron pontosan jelenjenek meg. Játékosok: Győr, Bihari, Barankovics, Menyhárt, Simonyi Gy.. Simonyi Z., Fekete L., Far­kas, Lévai, Kassai, Halász, Gáspárfalvi, Borsi. Oz ÉszaftmaswrGrszág TOTO-tippiei Neuwirth István Kovács István totozók tippjei x, lj 2, 1. A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ ÉVADZÁRÓ ELŰJIDfiS&l a népherti szabadtéri színpadon Július 18, csütörtök: János vitéz, 19, péntek: Babatündér, Bolero, Seherezádé, 20, szombat: Babatündér, Bolero, Sehere­zádé, 21, vasárnap: János vitéz. Az előadások este 9 órakor kezdődnek. A ll-én elmaradt előadás jegyei 19-re érvényesek, más, esetleg elmaradó elő­adás jegyei bármelyik későbbi előadásra beválthatók. A Zeng az erdő 19-re és 21-re hirdetett előadásai technikai okok miatt elmarad­nak. Az előadások után külön autóbuszjá­ratok indulnak 1. jelzéssel a személypá­lyaudvarra, Diósgyőrvasgyárba és Lilla­füredre, 2. jelzéssel az Egyetemvárosba és Tapolcára. Ezenkívül villamos indul Hejő- csabárai A MISKOLCI RADIO MAI MŰSORA: 18.00: Szív küldi szívnek szívesen, 18.13: Hírek megyénkből. 18.18: Szóvá tesszük. 18.22: Asszonyok műsora. 18.30: Riportereink, tudósítóink jelent­keznek. 18.40: Szív küldi szívnek szívesen, 18.52: A technika világából. 18.57: A tanárok vakációja. ESZAKMAGX ARORSZAG Az MSZMP Borsod megyei pártbizott­ságának (apja. Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Szerkesztőségi telefon: 16-261. Kiadóhivatal telefonja: 16-213. Szerkesztőség: Miskolc, Felszabadítók útja 24. szám. Kiadóhivatal: Miskolc. Széchenyi utca 23. Készült a Borsodmegyei Nyomdában. Mb vezető: Szűcs Andor PROH ETESEK Hirdetésfelvétel délután 4* Magas költségmegtérítéssel elcserélném lelvarosi parkettás, szoba-konyhás, _elő- zobás lakásomat hasonlóért. Érdeklődni: izéchenyi. utca 76, órásüzletben. 7066 szombaton délelőtt 10 óráig. Figyelem! Gumitalpú cipők javítása, cipó- és bőrfestés. Urbán. Széchenyi utca 19. szám. ____________ 6841 F elhívjuk rendelőink figyelmét, hogy pupiin inganyag 6 színben érkezett. Egy ing mérték után elkészítve 134.90 forint. Miskolc, FEDOSZ 25-ös fiók. Széchenyi u. 81.______________________________7140 G yermekmérleg, gyermekkocsi kölcsön- Eés. Telegdy u. 4. Belker. Kölcsönző Vál­lalat._____________________________________ A zonnali felvételre keresünk vizsgával rendelkező villanyhegasztőt, vizsgázott kazánfűtőt és meghatározott időre önál­lóan dolgozó kőművest. Miskolci Építőgép­karbantartó V. Vágóhid u. 1. 1993 Rádiójavitás azonnal is garanciával. Lengyelnél. Széchenyi u. 76. Telefon: 16—727. Beköltözhető kétszobás családiház sür­gősen eladó. Borbély u. 2. Vörösmartyból nyílik. _______7171 S zakképzett kertészt kere^ azonnalra a Miskolci Pamutfonó Vállalat »József Attila «. 62. 2006 Családiházépítést, tervezést, tatarozást, mindennemű kőművesmunkát vállal Do­bos, Borsvezér u. 18. Telefon: 16—955. Használt konyhabútor, vaságy eladó. Kartács utca 3. 1. ajtó. 7217 A Miskolci Bányaüzem 15—17 ÉVES FIUKAT iskoláz he VÁJÁRTANULÓNAK a Munkaügyi Minisztérium PERECESI 104. sz. IPARITANULO intézetébe Felvételre jelentkezhetnek, akik 1940. január 1. és 1942. szeptember 1, napja között születtek. JELENTKEZNI LEHET: augusztus 15-ig személyesen, vagy írásban a Perecesi 104. sz. Vájártanuló Intézet igazgató­jánál. A felvételt nyert vidéki tanu­lók, az intézet otthonában kapnak elhelyezést és teljes ellátást, Szoba-konyhás, speizos lakást cserélek kisebbméretűért. Kont u. 8. Tóthné. Ugyanott 2 dolgozó nőnek lakást adok. 7218 Elcserélném szoba, konyha, speizos la­kásomat hasonlóért, vagy kisebbért Tiszti telep, vagy Hodobay telep környékén. Kiss Sándor, Szentpéteri kapu 4. Kétkerekű vaskocsi (ló, szamár után) el­adó. Felsőzsolca, Kossuth u. Kiss. 2004 A »December 4« Drótművek fel­vesz férfi segédmunkásokat 18 évtől, betanított gépmunkára jó kereseti lehetőséggel. Jelent­kezés az üzemi munkaerőgazdál­kodásnál reggel 7-től 14 óráig. Miskolc, Besenyői u. 18. sz. alatt. Eladó László Jenő (volt Szent György) u. 73. sz. ház felerészben is. Vétel esetén 2 szoba, konyha meEékheiyiségekkel cse­rével beköltözhető. 7214 Szabógép, széphangú kis cimbalom, kis kalór kályha eladó. Elek Tamás u. 1. csabai vonalon. 5. villamosmegállónál. 7213 250 négyszögöl szép árpa Gábor Áron utcában lábon eladó. Érdeklődni: Temes­vári utca 20, vagy 16 —368 telefonon. 7210 Konyhabútor, kétaknás kályha, székek, roletta, függönytartó eladó. Szentpéteri kapu 51. 7209 Különbejáratú szobát keres a belváros­ban zenetanár. Sürgősen. Címeket a ki­adóba kérem leadni. 7207 125-ös Csepel motorkerékpár, első-hátsó teleszkópos, kifogástalan állapotban el­adó. Palóczy u. ,15. Farkasék. 7205 Eladó 350 köbcentis és 8 HP MIB cson­kaféle üzemképes motor. Alsózsolca. Ár­pád u. 25. Sashalmi József. 7201 5 gr (külföldi) Streptomycin eladó. Pet- neházi úti bérház, 22. lépcsőház, Ilii. a. _________________________ 7199 Az olajgyári udvarból elveszett másfél éves sötétszőrű farkaskutya. Nyomrave­zetőjének 500 forint jutalmat adok. Kozs- lür V&lnnény »>*Z>rvQVos, S»iónart. 719C Elcserélném szoba, konyhás, előszobás, sertéstartásos lakásomat 2 szoba, kony- hásért, hejőcsabai főutcáiért, ráfizetéssel. Érdeklődni este 7 órától Vörösmarty u. 14. Bánkuti. 7074 2 szoba-konyhás ház azonnali beköltö­zéssel eladó. Felsőzsolca, Szabadság u. 37. 7196 Adok kétszoba összkomfortos lakást, kérek egyszer egy szoba-konyhát, egyszer szoba-konyha előszobát. Cím a kiadóban. Széchenyi u. 23. 7194 Keresek megvételre egy fotelágyat, egy darab 100, vagy 120 literes boroshordót. Hegedűk, csellók eladók. Vörösmarty u. 71. 7181 Eladó fél hálószoba, ágysodronyok, af­rik matracok, nagy szőnyeg, Singer var­rógép. Gubás u. 6. Vörösmarty utcánál. 7178 A 36. sz. AKÖV. (MA VAUT) gumi javító szakmunkást és segédmunkást felvesz. Je­lentkezés: Bessenyei u. 3. sz. alatt. Ablakok, ajtók, különböző méretekben, bontásból eladók. Borsvezér u. 18. Eladó két darab új fotel, négy darab ebédlőszék bordó huzattal. Zöldfa u. 25. 7186 Eladó Zemplénagárdon, beköltözhető egyszoba, konyha, kamara, előszobából álló családiház 400 négyszögöl gyümöl­csössel. Érdeklődni: Ka tries Ernőné, Sze­rencs, Kézsmárk u. 13. 2011 Asztaltüzhely eladó. Érdeklődni Finta Elemér. Szabadság-tér 5. első emelet. 2010 16 kalapácsos nemhasznált új daráló vil­lanymotorral eladó. Cím: Hirdetőben. Szé­chenyi u. 83. 2009 A Közlekedési Építő Vállalat idősebb fé­nyező asztalost meghatározott, munkára azonnal felvesz. Jelentkezni lehet Krus- pér utca 2. 2008 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton is hálás köszönettel adó­zunk mindazoknak, akik drága jó férjem, édesapánk és nagyapánk. Toldy József temetésén résztvettek. ravatalára koszorút és virágot he­lyeztek és fájdalmunkban részvé­tükkel osztoztak. A gyászoló család. HÍREK Időjárás Várható időjárás csütörtökön estig: Vál­tozó felhőzet, holnap elsősorban délnyu­gaton helyenkint eső. Mérsékelt, időnkint élénk nyugati, északnyugati szél. A hő­mérséklet alakulásában lényeges változás nem lesz. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel 11—14. legmagasabb nappali hőmér­séklet csütörtökön 23-^26 fok között. Csou En-Iaj miniszterelnök — mint Pekingből jelentik — vasárnap résztvett a kínai irók és művészek vita-találkozóján. Kétszáz író és művész jelent meg ezen a találkozón. — Az ózdi vendéglátóipari vállalat a napokban Bánréve községben ital­boltot és bűiét nyitott. A község la­kói örömmel vették ezt az intézke­dést annál is inkább, mert a tanács javaslatát látták megvalósulni. — Lucienne Boyer ismét Magyar- országon vendégszerepei. Legutoljára Pécsett lépett fel a szabadtári színpa­don. — Díjtalan a »szerelem-«. A csika- gói postaigazgatóság nagy megértést tanúsítva a szerelem magasztos érzé­se iránt nemrégiben elhatározta, hogy a táviratok szövegében a »sze­relem« szót ezentúl díjtalanul továb­bítja. — Spanyolországban visszaállítják a királyságot Franco halála, vagy lemondása esetén — közölték hivata­losan a madridi parlamenttel. — AZ ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ MUN­KÁJÁRÓL. Megyénk területén 1957 első felében több mint 43 ezren kö­töttek önkéntes biztosítást. Ennek legnagyobb része tűzbiztosítás, de jelentős az élet-, baleset- és állatbiz­tosítást kötők száma is. Az Állami Biztosító Borsod megyei igazgatósága az év első 6 hónapjában csaknem 3 millió forint kártérítést fizetett ki. Ebből az összegből tuzbiztosítási kár­térítés 629 ezer forint, élet- és bal­esetbiztosítási segély 637 000 forint, állatok elhullása után pedig kiutalt térítés 334 ezer forint. Az fmsz, ktsz és tsz szektor több mint 1 millió fo­rint kártérítésben részesült. — Az Észabmagyarország január 11-i számában »Vannak még ilyen emberek« címmel cikk jelent meg. A cikkben Rajda Sándorné Miskolc, Arany János u. 8. szám alatti lakos lakásproblémájával foglalkozott. Rajdáné ellen az I. kér. tanács akko­ri vezetői a lakásügyben feljelentést tettek. Az ügyészség az ügyet kivizs­gálta, az eljárást megszüntette és ne­vezettet felmentette. — A centenáriumát ünneplő mis­kolci Nemzeti Színház új igazgatót kapott Jákó Pál személyében. — Naponta körülbelül 200 millió ujságpéldány kerül világszerte az ol­vasók kezébe — állapította meg az újságkiadók nemzetközi szervezeté­nek Nápolyban ülésezett tizedik kon­gresszusa. — JULIUS 22-ÉN, hétfőn este fél 9 órai kezdettel a népkerti szabadtéri színpadon az Országos Filharmónia hangversenyt rendez. A miskolci szimfonikus zenekart Lukács Ervin vezényli. Az est kiemelkedő esemé­nye Jeanne Marie Darree francia zongoraművésznő vendégszereplése. Műsoron: Weber: Bűvös vadász, Csaj­kovszkij: D-moll zongoraverseny* Dvorzsák: Uj világ szimfóniája. Je­gyek az Országos Filharmónia mis­kolci kirendeltségénél válthatók.---------o-------­M OZIK MŰSORA BÉKE. Július 18—24: Hét lányom volt. Francia film. Kezdés: 4, 6, 8 óra. KOSSUTH. Július 18: Két vallomás. Ma­gyar film. Kezdés: fél 4, fél 6, fél 8 óra. FÁKLYA. Július 18: ök ketten. Jugo­szláv film. Kezdés: háromnegyed 6, há­romnegyed 8 óra. TÁNCSICS. Július 18—19: Don Juan. Színes francia film. Kezdés: 5, 7 óra. HEJÖCSABA. Július 18—19: Rumjancev ügy. Szovjet film. Kezdés: fél 6, fél 8 óra. TAPOLCA. Július 17—18: Bíróság előtt. Kezdés: fél 8 óra. UJDIÓSGYÖRI SZÍNVAVOLGYI. Július 18— 19: Tanár úr kérem. Magyar film. Kez­dés: 5, 7 óra. DIÓSGYŐRI SAG VARI. Július 17-18: Egy nap a parkban. Olasz-francia film. 16 éven felülieknek. Kezdés: fél 6, fél 8 óra. DIÓSGYŐRI DIADAL. Július 18—19: Az én felelősségemre. Román film. Kezdés 7 óra. HÍRADÓ. Július 18—20: Uj magyar hír­adó, a Főv. Operettszinház a Szovjetunió­ban. Halló-halló, Kilenc kis csibe, Kína művészete. Futballmeccs játékországban. 19- én délelőtt 10 órakor: Hét lányom volt. Francia film. Tudja-e már, hogy megnyilt a rég óhajtott halász étterem Tokajban a földművesszövetkezet üzemelte­tésében, ahol kiváló hal-különle­gességek és tokaji borok között válogathat. A zenét DAMU GÉZA és népi zenekara szolgáltatja: Ha jól akarja magát érezni és gyönyörködni akar a Bodrog és a Tisza ölelkezésében, ne mulasz- sza el felkeresni éttermünket: Figyelem! Figyelem! ROCK AND ROLL PARÁDÉ! Budapest szenzációja HORATIO DU WAL argentin parodista 5 napos vendégszereplése a MISKOLCI VENDÉG­LÁTÓIPARI VÁLLALATNÁL A PÁLMÁBAN július 19 és 20-án, minden este 9 órától hajnali 4 óráig. Belépés csak belépőjeggyel! Fiatalok! Dolgozók! Gyertek az Ozdvidéki Szénbányászati Tröszt bányáiba dolgozni Jelentkezni lehet: Somsály, Királd, Putnok, F’arkaslyuk bá­nyaüzemek vezetőinél. Felveszünk 18—50 éves férfiakat, földalatti munkára. Kereseti lehetőség: bányászszakmunkán 1800 forinttól. Egyéb juttatás: nős és családfenntartó dolgozók részére: évi 72 mázsa in­gyenes szénjárandóság, nőtlenek részére: önköltségi áron évi 29 mázsa szén. Egyéb járandóság: munkaruha, kedvez­ményes étkezés, valamint hűségjutalom Bányász járatot biztosítunk: Serényifalva, Sajógalgóc, Sajómercse, Bóta, Uppony, Neké- zse'ny, Dédes, Sáta. Lénárddaróc. Csernely, Bükkmogyorósd. Szilvásvárad, valamint az ózdi járás községeiből; 1. Bulgária—Szovjetunió 2 1 x x 2 2. Szovjetunió B.—Bulgária B. 1 1 1 3. Eger—Pereces _____1_2_________1_2__________1 4 . Hatvan—Salgótarján 1 1 x 12 5. Oroszlány—Kőbányai Lombik 2 x x 2 6. Budafok—Szállítók________________1____________2___________1 x 7 . Székesfehérvár—Gázgyár 1 2 x 1 8. Csepel Autó—VKSE x 1 x 1 __9. Siófok—Pápa______________________2_1_________2___________1 2 1 0. Veszprém—Komárom 1 x 1 x 11. ATRA—Elektromos 2 x x 1 x 2 12. Húsos—Kerámia 1 1 x x 2 Pótmérkőzésekre tiPP.ieink a következők:

Next

/
Oldalképek
Tartalom