Észak-Magyarország, 1957. március (13. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-10 / 58. szám

8 ESZAKMAGYARORSZÄG Vasárnap, 1957 március 19. Nyugdíjasok! Ki cserélné el belvárosi •zoba-konyhás lakását magánházban lé­vő hasonló szolgálati lakásért, világítás­sal. Ellenszolgáltatás: házkörüli teendőle végzése. Kizárólag egyedülálló idősebb házaspárok jelentkezzenek. Cím a kiadó- hivatalban. Széchenyi u. 23. sz. 1925 APRÓHIRDETÉSE 2 fűtőt és vizsgával rendelkező gépészt azonnal felvesz a Ládi Fűrésztelep, Diós- győr-Vasgyár. 535 Miskolc városi tanács ipari osztálya ke­res jól képzett kultúrmérnököt, 4—5 éves szakmai gyakorlattal. Jelentkezés szemé­lyesen, vagy Írásban az ipari osztályon. 512 A 36. Aköv. (MAVAUT) 2 éves gyakor­lattal rendelkező gépkocsivezetőket fel­vesz. Jelentkezni: Bessenyei u, 3. sz. a. lehet. 231 Használt könyveket, sorozatokat, könyv­tárakat állandóan vásárol az Antikvár könyvesbolt a színház mellett. 452 Hosszú gyakorlattal rendelkező lakato­sokat és motorszerelőket felvesz a Mis­kolci Útfenntartó Váll. Fürst Sándor u. 12. sz.________________________________________506 Mérnököt 3 éves, vagy technikust 6 évi gyakorlattal, azonnali belépéssel alkal­mazunk, szalonnái ifceraknás mészüze- münk és mészkőbányánk felelős üzem­vezetői munkakörébe. Lakás biztosítva, megyei Építőanyagipari Vállalat Miskolc, Külső irodaház. Telefon: 15—483. _______549 K eresünk azonnali felvételre építőipari szakmunkásokat, kubikosokat és férfi segédmunkásokat. Jelentkezni lehet Bu­dapest, V. Petőfi Sándor u. 7. sz. alatti központban, vagy kazincbarcikai, tisza- palkonyai, ajkai, inotai főépítésvezetősé­geinken. É. M. 31. sz. Állami Építőipari Vállalat. _____________________________________523 A zonnali belépésre keresünk vizsgázott oxigérvágót. Bmi. MÉH Vállalat, József Attila u. 15. 520 Szőlőoltványok. Lugasgyüjtemények el­sőrendű minőségben. árjegyzéki áron. Szépséghibásak féláron. Kiss Bertalan­nál, Abasár.__________________ 381 Vennénk nagy kocsis írógépet kész­pénzért. Megyei Mezőgazdasági Gépja­vító Váll. Miskolc, Bessenyői, u. 10. 505 Kifogástalan MOM magnetofont megvé­telre keresek. Petőfi u. 50. sz. 1853 Elcserélném 2x1 szoba-konyhás, speizos lakásomat kétszobásra. Dankó Pista u. 47. sz. 1983 Intarziás paliszander ebédlőbútor el­adó. Rosenberg házaspár u. 14. sz. (volt Farkas Jenő u.). __________________________1972 C saládiház eladó Diósgyőr, Hegyalja u. 16. (Majlát) Érdeklődni lehet Törökverő u, 2, sz. Emészt Ferenc.________________1942 H áz gazdasági udvarral gyümölcsös­kerttel beköltözéssel Mádon, (Kossuth La­jos utca 3.) jó fekvésű és termésű szőlő és föld eladó külön-külön is. Érdeklődni mindennap délelőtt tíz óráig. Selymes Pálné Miskolc, Munkácsy utca 1. 1941 Üzlethelyiségemet lakásért ráfizetéssel elcserélném. Érdeklődni délután 4—6-ig. Lévay J. u. 44, ____________________________*910 P rima állapotban lévő Pannónia motor- kerékpár sürgősen eladó. Széchenyi u. 6. II. udvar 4._____________________________1906 100.000 forint körüli beköltözhető csalá- di házat veszek. Cím: kiadóban. Széche­nyi u. 23. sz. 2043 ""Bútorozott szobát keresek 1 vagy 2 ér­telmiségi nő részére. Telefon: 35—987. 1980 Angolmechanikás hosszú koncertzon­gora, remek hangú, körpáncélos, új álla­potban eladó. Budapest, XX. Dobó utca 55. MihalovitS. 422 Eladó Ujgyőr, Kabók Lajos u, 10. sz. 3 szobás ház. 1826 Elcserélném kettőszoba, összkomfortos lakásomat hasonló belvárosiért. Telefon: 36—563. Dr. Kertész. 1954 Azonnali beköltözéssel sürgősen eladó szoba-konyha, speizos ház. Bábonyibérc, Újtelep 28. sz._____________________________1931 125-ös Csepel, sebességmérős motorke- rékpár eladó. Sajószentpéter, Rákóczi u. 24. SZ.________________________________________527 Bútorozott szoba szellemi dolgozó fia­talembernek kiadó. Győri kapu 95. udvar­ban. _____________________________________ 2101 ""Elcserélném szoba-konyhás lakásomat hasonlóért. Szentpéteri kapu 49, ______2100 M iskolci határban szőlő-gyümölcsös szántó, kaszálló, 3 kataszterhold bérbe kiadó. Érdeklődni hétköznap 8—12-ig. Huszár u. 19. sz.__________________________2099 Eladó boroshordó, kerékpár, előszoba­fal, fogas, Singer varrógép. Rácz György u. 7. fszt._2. ajtó.________________________2098 ö nállóan főzni tudó gyermekszerető nőt felveszek. Béke tér 11. 2097 2 darab veranda üvegfal, kocsi 'vasalkat­rész, használt világos hálószoba, konyha­bútor eladó. Dr. Farkas Jenő iu 33. sz. Beköltözhető ház és hálószobabútor eladó. Visinszkij u. 81. 2082 Kitűnő állapotban lévő első-hátsó te­leszkópos Csepel motorkerékpár eladó. Toronyalja u. 39/a. 2094 Önálló nagymunkás szataósegédet ál­landó munkára felveszek. Balogh F. fér­fiszabóság.' Széchenyi u*; 86. 2093 MANUFOC (német) nagyítógép színes­hez átalakítva, Ikarusz gyermekkocsi el­adó. Bulcsu u. 9. 2092 250-es sivatagi Triumph és 100-as Cse­pel motorkerékpár sürgősen és olcsón eladó. Diósgyőr. Árpád u. 28. 2091 Kétszer szoba-konyhás pincés ház el­adó. Cserével beköltözhető. Kárpitos u. 9. sz._______________________________________2090 2 darab verandaablak és jó állapotban lévő mély gyermekkocsi eladó. Tass u. 13. 2089 Azonnal beköltözhető ház eladó. (Szo­ba, konyha, speiz, nyári konyha, istál­ló) Bábonyibérc 40. sz. 2037 Szarufák, kanadai nyárfából deszkák, fürdőkád, fehér gyermekágy, 15 köves külföldi pontos zsebóra eladó. Felsőzsol- ca, Dózsa György u. 10. 2085 5500 kilométert futott Pannónia motor­kerékpár, szétszedhető sertésól eladó. Bacsó B. u. 101. 2086 I Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk BENCZE FLÓRIÁN rövid szenvedés után 81 éves korá­ban elhunyt. Temetése március ll-én 2 órakor lesz a bábonyibérci temetőből. A gyászoló család. 125-ös Csepel motorkerékpár eladó. Diósgyőr, Vineze utca 17. Tamasy. 2079 150 kilós sertés eladó. Dankó Pista utca 15. szám. 2073 Uj 64-2-es nagy világvevő rádió eladó. Erdei Termék Vállalat. Ady Endre u. 5. sz. 2077 Megbízható gyermekszerető háztartási alkalmazottat keresek bentlakással. Dr. Lóskáné, Martintelep. Gyöngyösi u. 1. 2034 Kétszobás, konyhás, előszobás mellék- helyiségből álló ház eladó 65.000 forintért beköltözhetőséggel. Rózsa u. 7. sz. 2048 Eladó 2 szoba-konyha, speiz, üvegve­randából álló új ház, mellékhelyiséggel, gyümölcsössel. Alsózsolca, Nagy Imre ut. Tóth Kálmán asztalos. 2049 Kb. 1 kát. hold szőlő a Középszent- györgy 9. sz. alatt eladó beköltözhető la­kással. Érdeklődni lehet Rudas L. u. 24. Ráczkevi. 1852 Eladó Ujgyőr, Kabók Lajos u, 10. sz. 3 szobás ház. 1826 Szép új dió hálószobabútor igényesnek eladó. Hunyadi u. 8. sz. II. em. 2076 Két barna ágy, két szekrény, üvegajtó eladó. Debreczenyi u. 6. sz.___________2075 125-ös ezüsttankos Csepel motorkerék­pár eladó. Kettő szobás lakást cserélek hasonlóért. Toldi u. 5. 2074 Eladó Alsózsolcán, Árpád telep 27, szá­mú ház. 2073 Eladó sürgősen nagyteljesítményű smirgliköves gerslihántoló és 40 cm. át- méretű kövesdaráló. Kardos Pál Sáros­patak, Alsóhatár. _______________________ 2071 K ombináltszekrény és rekamié, háló­szobái csillár eladó. Mikes Kelemen u. 15. ____________ 2070 T eljesen prima állapotban lévő csővá­zas fehér gyermek sportkocsi eladó. Széchenyi u. 78. I. 7. 2068 Szlovák, mély, fehér gyermekkocsi tel­jesen új állapotban eladó. Borsvezér u. 35. sz. 2067 Szekrények, cserépkályha, rekamié, gyermekágyak eladók. Arany János u. 108. SZ.______________________________________2066 Eladó 2 darab ruhásszekrény. Apaffi u. 11. (Herman Ottó utcából nyílik.) 2065 Eladó Szikszón 2 szoba, konyha, speiz, nyárikonyha, istálló, kert, kút udvaron. Azonnal beköltözhető. Érdeklődni Bajcsy­Zsilinszky u. 2. sz. Csákváriéknál.____2063 Eladó ujjal egyenlő mosógép és" hét hónapos yonksiri süldő. Hejőcsaba, 48-as utca 12. 2010 Jókarban levő 50 mázsa -teherbírású könnyű gumis laposkocsi és hozzávaló 4 drb. gumi eladó. Horváth Józsefné Szik­szó, Bem u. 3. 2062 Tangóharmónika 12 bőgőstől 120 bő­gősig, hegedűtök, tárogató, tűzhely, man­dolin, gitár, csúcsszuper rádió eladó. Csabai kapu 26. 2060 Beköltözhető kertes családiház eladó. Szentpéteri kapu 73/a. 2059 Jó karban lévő export piros 125-ös Cse­pel motorkerékpár eladó Hejőcsaba, Csa- bavezér ú. 59. sz. 2058 125-ös Csepel motorkerékpár kitűnő ál­lapotban sürgősen eladó. Hejőcsaba, Szeretet u. 5. 2057 Keresek szoba-konyhás lakást külváros­ban költségmegtérítéssel. Rikk Béla Szé­chenyi u. 27. I. em. 2056 Jó állapotban lévő fürdőkád és kétré­szes konyhaszekrény eladó. Toldi u. 5. 2055 Férfi fodrászsegédet felveszek. Csányi, Széchenyi u. 48. Hátul az udvarban. 2054. Idősebb házaspárt, esetleg magános nőt vagy férfit családtagként eltartanám, in­gatlanáért. Cím a kiadóban. Széchenyi u. 23. 2051 Eladó Baktakéken 9 kát. hold 20 éves akácoserdő. Bereten 2 szobás ház mag­tárral, 800 négyszögöles telken. Érdek­lődni Miskolc, Szeles u. 68. és Bereten Rákóczi u. 19. alatt. 2047 Eladó kétszemélyes rekamié, kárpito­zott székek, perzsa összekötő szőnyegek, kerti asztal, 2 darab műbútor szekrény. Érdeklődni: Béke-tér 9. fszt. bal. 2045 Elcserélem nagyméretű szoba-konyhás, speiz, fáskamrás lakásomat budapes­tiért. Miskolc. Gizella u. 20. sz. 2042 Komplett fogtechnikai berendezés el­adó. Érdeklődni Béke-tér 9. 2044 Felveszek gyakorlott „vegyi”- vasaló­nőt. Burinda ruhafestő. Miskolc, Széche­nyi u. 113. sz. 2041 125-ös lemezvillás Csepel motorkerék­pár eladó. Hejőcsaba, Koboz u. 39. sz. 2040 Elcserélném miskolci szoba, konyha, éléskamra, pince, fáskamra, vízvezetékes lakásomat budapesti hasonlóra. Vörös­marty u. 124. Kollárné. 2039 Prima panofix nőikabát-bélés, női és gyermekruhák eladók. Beloiannisz u. 40. szám. 2038 Jó állapotban lévő 500-as RUDGE- WHTWORT motorkerékpár kisebbért el­cserélendő, vagy eladó. Petőfi u, 18. sz. 2035 Pannónia motorkerékpár és konyha­bútor eladó. Szemere u. 12. sz. Dusza, szabómester. 2032 Eladó jókarban lévő cimbalom és kre- denc. Ujdiósgyőr, Tátra utca 1. bérház, 13. ajtó. 2030 Háztartási alkalmazottat keresek, benn­lakással, lehetőleg vidékit. Dr. Kováts, Széchenyi u. 22. sz. 2029 Modern, szép hálószobabútor eladó. Győri kapu 59. 2027 Permetezőgép, asztalosgyalupad szer­számokkal eladó. Barbai Ferenc u. 37. (Glósz kitérőnél.) 2028 Eladó üzemképes 500-as blokkmotorke­rékpár oldalkocsiyal, vagy kisebbért el­cserélhető. Gyár u. 84. 2022 Békéscsabán, Lázár u. 13. sz. alatti 2 szobás, mellékhelyiséges, állattartásra al­kalmas lakásomat elcserélném 2, vagy 3 szobás miskolci, lehetőleg belvárosi la­kásért költségtérítéssel is. Tel.: 15—607. 2020 köszönetnyilvánítás Mindazoknak a munkatársaknak, barátoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, Csáki László temetésén megjelentek, sír­jára virágot hoztak és fájdalmun­kat részvétükkel enyhíteni igye­keztek, ezúton mondunk köszöne­tét a Csáki-család. Egy vagy kétszobás főbérleti lakást ke­resek költségmegtérítóssel. Csiszár, Mali- novszkij u. 2. fűszerbolt. Telefon 36—167. 1931 Uj, dupla horgolt ágyterítő eladó. Szent­péteri kapu 4. jobbra 3. ajtó. 1977 Világvevő rádió eladó. Szegfű u. 15. sz. Földiné. . 1974 125-ös Csepel első-hátsó teleszkópos motorkerékpár prima állapotban eladó. Réz u. 1. 1973 A MSZHSZ Borsod megyei kutyaszak­osztálya értesíti a vállalatokat, termelő- szövetkezeteket és egyéb közületeket, hogy idomított őrkutyák, (járőrkutyák) állandóan kaphatók. Érdeklődni lehet: Magyar Szabadságharcos Szövetség Mis­kolc, Rákóczi u. 12. 1970 Ponyvakészítő műhelyemet megnyi­tottam. Újakat és javítást spárgavarrógé- pen készítem. Obrusánszky Jánosné Vas­gyár, Vargahegy, Alpári Gyula u. 1969 Első teleszkópos 125-ös Csepel motor- kerékpár kitűnő állapotban eladó. Gyár utca 25. sz. 1966 Férfi szabógép jó állapotban eladó. Megtekinthető hétfőtől 8—5-ig. Németh mű­szerész. Ady Endre u. 16. sz. pincében. 1965 Családiház sürgősen eladó. (Szoba, konyha, speiz, előszoba.) Diósgyőr, Szer­vezet u. 10. 1963 Kohászati dolgozóval elcserélném két­szobás, vízvezetékes lakásomat, kétszo­bás lakásért. Vasgyár, Batthyány sor 10/1. (temetőnél). _____ 1961 E ladó 4000 négyszögöl kaszáló Kazinc­barcikán. Érdeklődni: Barkó Miskolc, Fel­szabadítók u. 19. 1960 Harisnya szemszedőgép eladó. Rózsa u. 4. Megtekinthető 3—6-ig._______________1959 H áromszobás és kétszer egyszobás egy­beépített ház eladó. Hejőcsaba, Achim András u. 12. sz. 1958 Költségmegtérítéssel keresek egy szoba­konyha, speizos lakást. Ujdiósgyőr, Di­mitrov tér 2. 2018 Eladó két darab á^'. éjjeliszekrény es toalett-tükör. Ujdiósgyőr, Dimitrov tér 2. 2019 Egyszemélyes rekamié eladó. Csabai ka­pu 28. 2016 150-es Zetka és Danuvia motorkerékpár igényesnek eladó. Borbély u. 2. sz. 2015 Kétszobás, kertes házamat elcserélném 3 szobásért bárhol. Kovács u. 8. 2013 Elcserélném belvárosi földszintes utcai 3 szoba, konyha, kamrából álló lakáso­mat 2 szoba, összkomfortos lakásért. Te­lefon: 16—342. (Lehet bérházi is.) 2011 Egy szoba-konyhás családiház eladó. Hejőcsaba, Sütő János u. 33. 1964 Eladó rekamié, tükör, asztal székekkel és sezlon. Tóth, Széchenyi u. 12. sz. 1999 Mosónőt házhoz keresek. Bajcsy-Zsi­linszky u. C/l. m. 2. ____________________2009 E ladó 80 bőgős tangóharmónika és modern fehér, mély gyermekkocsi. Szé­chenyi u. 32. 2006 Keresek egyszobás, esetleg szoba-kony­hás lakást költségmegtérítéssel. Széche­nyi u. 68. Tófchné. 2005 Diósgyőr bánya melletti szóló es gyü­mölcsösbe feles társat keresek. Érdek­lődni Diósgyőr, Béke u. 12. 2004 Eladó 210 négyszögöl házhely gyümölcs­fákkal a diósgyőri kisőrháznál. Érdeklőd­ni: Diósgyőrvasgyár, Kristály u. 24. sz. 2000 200-as DKW motorkerékpár eladó. Orosz Sajószentpéter, Kossuth u. 42. ________ 2008 3 50-es DKW " motorkerékpár sürgősen és gyermek, mély, fehérkocsi eladó. Bársony János u. 39. 2007 Elcserélném 3 szoba, összkomfortos se­lyemréti délnyugati fekvésű, gyönyörű 2 erkélyes lakásomat belvárosi' hason­lóra, vagy 2 szobásra. Cím a kiadóban. 1996 Asztalostanulót felveszek. Bacsó Béla u. 74> 1997 ""Egyedülálló idősebb gazdálkodó keres rendes takarékos vidéki 50—55 év kö­zötti asszonyt, házasság céljából. Kíván­ságára házvezetőnő is lehet. Címe a ki- adóhivatalban. Széchenyi u. 23. sz. 1998 Balaton melletti lakásomat vál­lalatnak ajánlom üdültetés céljá­ból. Cim: Dienesnfé, Balatonbog- lár. Felső uj sor. A Köztisztasági Vállalat felkéri Nagymis kolc háztulajdonosait, hogy a folyó évi szemétdíj íve­ket és postautalványokat a Ma­jor utca 2. szám alatti irodáiban április 1-ig vegyék át és szemét- díj tartozásaikat már a behaj­tási eljárás megelőzése végett is sürgősen fizessék be. A Lenin Kohászati Művek BARTÓK BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN (Vasas Otthon) március 12-én, kedden délután 5 és este fél 8 órai kezdettel GÖRÖG MARA és BESZTERCEI PÁL a Fővárosi Operettszínház művészeinek vemdégfelléptével a GYERTYAFÉNYKERINGÓ című vidám operett kerül bemutatásra. Jegyek 6-tól 14 Ft-os árban a L. K. M. iku'Itúrosztályán és a Vasas Otthon gondnokánál válthatók. Értesítés. Használt cikkek kereskedés üzletemet megnyitottam. Jóminőségű használt férfiruhák vétele és eladása. Si­monnál. Tizeshonvéd u. 52. 1995 Szoba-konyhás, speizos, előszobás la­kásomat elcserélném 2 szoba, összkom­fortosért ráfizetéssel. Hadirokkant u. 7. 1994 Elcserélném szoba-konyhás, speizos, fáskamrás, földszintes, vízvezetékes laká­som 2 szoba-konyhás hasonlóra bárhol. Ulőkádat veszek. Matyi, Ady E. u, 10. sz. 1992 Jó állapotban lévő 125-ös lemezvillás Csepel motorkerékpár eladó. Nagyváthi u. 16. 1991 3 lángos gáztűzhely igényesnek eladó. Hunyadi u. 8. II. em. kötődé. 1407 Elcserélném szoba-konyha, speiz, ser- téstartásos kertes lakásomat egy, vagy kétszobásra megegyezéssel. József Attila u. 19. Gulyás. 1987 Uj perzsaszőnyeg 2x3 m. sürgősen el­adó. Ujdiósgyőr, Marx Károly u. 102. VIII/6. Bakó. 1986 Üzletberendezés, bútornak való deszka eladó. Horváth Lajos u. 13. sz. hátul az udvarban. 1952 Május i-re, vagy előbb, keresek 1 vagy 2 szobás komfortos lakást költségmeg­térítéssel. Ajánlatok „Jó helyen’^ jeligére a kiadóba. Széchenyi u. 23. sz. 1951 2 colos, összkomfortos belvárosi laká­som elcserélném különálló kertesre. Ég­színkék, mély gyermekkocsi eladó. So­mogyi, Abbázia udvar. 1950 Danuvia motorkerékpár igényesnek el­adó. Széchenyi u. 31. fszt. 5. 1949 Elcserélném belvárosi utcai parkettás cserépkályhás szoba-konyhás, előszobás lakásomat — gáztűzhely, víz, WC be­szerelve — Ugyanitt eladó kétszemélyes rekamiéváz. Érdeklődni: Széchenyi u. 76. sz. órásüzletben. 1947 Eladó kis családiház. Beköltözhető, ked­vezményes fizetéssel 300 négyszögöles kerttel. Szikszó, Miskolci u. 61. 1945 250-es sivatagi NSU motorkerékpár pri­ma állapotban csontszinre fényezve, el­adó. Martintelep, Dráva u. 9. 1944 Elcserélném szoba-konyha, speiz, nagy udvar, gyümölcsös, sertéstartásos laká­somat kétszobás komfortosra. Ráfizetek. Somogyi Béla u. 48. sz. 1943 3x5 gramm külföldi olajos streptomicin eladó. Széchenyi u. 27, udvarban 3-ik aj­tó. 1939 Eladó Hajdúszoboszló központjában 3 szoba összkomfortos (gáz, víz), azonnal beköltözhető, minden igényt kielégítő lakóház. Székely Miklós Hajdúszoboszló, Kígyó u. 5. sz. ___________________________1938 O rion 8 lámpás rádió igényesnek eladó. Petőfi u. 37. 1937 Elcserélném szobakonyhás félkomfor­tos, kertes lakásomat selyemréti bérház­ban is egyszobásért. Malinovszkij u. 62. sz. 1936 Jókarban lévő rámás dió hálószoba­bútor eladó. Hejőcsaba, Csabavezér u. 4. Villamos végállomásnál. 1935 3 lóerős 2800 fordulattal új villanymotor eloldó. Papp József Mezőkövesd, Mai;x Karoly u. 7. sz. 1933 Dívány, asztal, éjjeliszekrény eladó. Arany J. u. 33. Kissné. 1932 Elcserélném két szoba, konyha, kom­fortos lakásomat, egy szoba, konyha, kertesért. Érdeklődni: Déryné u. 4. Fény­képészet.___________________________________1927 E lcserélném Melinda utcai egyszoba, összkomfortos lakóházamat új győriért. Érdeklődni Ujdiósgyőr, Szamos u. 47. Lov. 1926 Háztartási alkalmazottat felveszek. Dr. Darab, Bezerédy u. 13. sz. ______________1921 U j barna hálószobabútor eladó. Vörös­hadsereg u. 24. sz. első ajtó. 1917 Szőlő gyümölcsös lakható borházzal az Alsószentgyörgyön eladó. Mikes u. 2. 1916 Másfél hold szőlő, gyümölcsös Szirma- besenyő határában eladó. Miskolc, Szeg­fű, Szeles u. 55. sz. 1914 Figyelem! Cipész műhelyemet lakásom­ra, Miskolc, Balogh Adám utca 36. szám alá helyeztem át. Gumi és bőr lábbelik szakszerű javítását vállalom. Szűcs Sá­muel cipészmester. 1907 Alig használt fehér zománcozott tűzhely, romos cimbalom eladó. Vöröshadsereg útja 54. 1905 250-es bejáratott Pannónia motorkerék­pár eladó. Berente, Petőfi u. 1. 1900 Fehér, mély gyermekkocsi eladó. Győri kapu 40. Mikó. 1898 Eladó 12 darab Hunor vándorkaptár teljes felszereléssel. Miskolc, Vöröshad­sereg u. 78. 1890 Kétszobás ház eladó. Alsózsolca, Kos­suth Lajos u. 117. sz. 1889 Harminckét bőgős, jóhangú, egy váltós tangóharmónika eladó. Nagy, Miskolc, Fábián u. 13. 1873 Jókarban lévő gyermek sportkocsi és üst üstházzal eladó. Mátyás kir. u. 65. Elcserélném 2 szoba összkomfortos II. emeleti erkélyes, telefonos lakásomat belvárosi hasonlóval. Cím a kiadóban. Széchenyi u. 23. 1843 A városi munkaközvetítő iroda felvé­telre keres: asztalos, esztergályos, kárpi­tos, órás, marós, gyalus, hegesztő szak­munkásokat és férfi segédmunkásokat. Jelentkezés: Deák tér 12. sz. 554 Elcserélném miskolc-tapolcai egyszobás főbérleti lakásomat hasonló miskolciért. Tapolca, Aradi u. 12/a. Lőrinc Károly. 553 Csehszlovák gyermek sportkocsi és ebédlőbútor eladó. Debreczenyi u. 13. sz. 552 Szolnoki kettőszobás lakást cserélek miskolciért, vagy diósgyőriért. Diósgyőr. Apostol u. 58. sz. 550 A miskolci Nőiszabó Ktsz. francia mun­kára szakképzett varrónőket felvesz. Je­lentkezés: Széchenyi u. 33. Maradék Bolt. Reich Lajosné boltvezetőnél. 548 KÖ SZÖNETNYILV ANITAS Mindazoknak, akik forrón szere­tett férjem és édesapám, Dezsőffy Béla temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak s ezzel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetét. A gyászoló család. binaltszekrényrész, virágállvány, zomán­cozott kályha, kisméretű tűzhely eladók, Borsvezer u. 18. vr! —~—i—— ____ 94 / Ú ttisztító munkásokat havi soo torl'n, íiSt tz?«mU.nlC|rUha S Saforu ?teZtaSáB‘ Vállalat- — * 543--------— ------------ tnd F ajtiszta szőlőoltványok" gyümölcsfa- csemetek nagy választékban. I o bor 3.- csemege 3.30-3.60-ig, n. o.-nál 40 szá- melék finrtdmén?' L °- Syümölcsfacse- SSiKÍtittfr3;"" ,f0rlntag* Beszerezhető: yforgalml Vállalat lerakata Mezőkövesd. Bajcsy-Zsilinszkv u. 2 Gépésztechnikus elhelyezkedne 2 éves gyakorlattal gépállomáson vagy állami gazdaságban. Szabó László Kazincbarcika Újváros, A. épület 4, III/15.________ g41 B eköltözhető szoba-konyhás ház el- ado. Kalló u. 66. Aszlaitner. 340 Lemezjátszószekrény, nagy rádió külön is eladok. Széchenyi u. 56. fszt. 9. 333 Elcserélném kétszobás lakásom 2x1 szo- básra vagy szoba-konyhás lakást költség- megteritéssel keresek. Fazekas 15. Síkötő-gép eladó. Érdeklődni 9—H kő* zött. Széchenyi u. 77. 531 Elcserélném kohászati szoba-konyhás földszintes bérházi lakásomat hasonló privátra, vagy ráfizetéssel nagyobbért. Érdeklődni délután, Győri kapu .98. sz, 2/1. Barváné.______ * 533 M egvételre keresek tehermentes, négy- ötszobás beköltözhető, összkomfortos családi házat Miskolc, vagy Görömböly- tapolcán. Cím a Hirdetőbe. Széchenyi u.- JÜL_________________ 533 K ézitaliga, üzleti mérleg, ipari méh­viasz, gyanta, festékörlő eladó. Szamos- vári, Kazinczy u. 22. 534 Lovasszekér és fédereskocsi gyümölcs­szállításra vagy kertészetnek megfelelő, eladó. Diósgyőr, Zenta u. 10. 524 Vadonatúj 125-ös Izs motorkerékpár* igényesnek eladó. Hejőcsaba, Igazság m 5- sz- 2108 Nagyméretű szabóasztal eladó. Ujdiős- győr, Fadrusz János u. 11. sz. 2108 Elcserélném Miskolc, Széchenyi u. 64, sz. szoba-konyha, speiz, mellékhelyiség­ből álló lakásomat szerencsi hasonlóért* Érdeklődni lehet mindennap 17 óra után. Török Miklós. 210« Görömböly-Tapoleán Szatmáry u. 4* sz. 160 négyszögöl közműves telek eladó 12.000-ért. Érdeklődni: Kossuth szálló trafikosnő. 2103 Fuvarozás céljaira alkalmas szállító- eszköz (kétkerekű taliga) eladó. Beloian­nisz u. 32. Tel.: 16—965. 2103 Családi ház eladó, lakáscserével I. Tom­pa u. 13. Érdeklődni: Marosi GörömböLy, Gyár u. 7. 559 Cseh gyermek-sportkocsi, fotelszék, fotelágy eladó. Borsvezér u. 46. Galam­bost______________________ 510 Ó riási belga baknyulak eladók. Ráki József Sajósenye, állomástól negyedik házban. 509 5+2-es nagyméretű rádió eladó. Beloi­annisz u. 12. (Házfelügyelőnél.) 551 Jó karban lévő világos női velurirha és perzsaláb bunda eladó. Megtekinthető reggel 8-tól délután 4-ig. Ady Endre u.- 4; sz.___________________________2083 S zemélyi igazolványom elveszett. Meg­találóját jutalmazom. Balogh Sándorné* Bajcsy Zsilinszky u. 14. I. em. 2. 2081 Női- és gyermekruha szabásának köny- nyű módszerét tanítom. Dobrosy ruha­szalon. Kazinczy u. 12, 2089 200 kg-os mangalica hízott sertés eladó. Mátyás király u. 15. 2038 Üzembiztos motorkerékpárt részletre keresek. Miskolc, Tompa utca 14. Szabói Szép kétszemélyes rekamié 3500 fo­rintért eladó. Szenes fényképész, Mali­novszkij u. 1. 1984 Költségmegtéritéssel szoba, konyha, speizos lakást sürgősen veszek. Győrt kapu 52. Kozmáné. 1978 Elcserélném kettő szobás, összkomfor­tos lakásomat nagyobbért ráfizetéssel. Tamaskó, Ady Endre u. 12. 2028 1 m3 bükk deszka eladó. Diósgyőr, Mai- láth u. 1. 500 a Miskolci Hemzeti Színház tnűsocu Déryné színház (Déryné u. 5.) Ma: Vitéz Tapsi kalandjai, (bábelőadás) (fél 3). Nem élhetek muzsikaszó nélkül (6). H.: Nincs előadás. K.: Szöktetés a szerájból. Sz., Cs.: Nem élhetek muzsika­szó nélkül. P.: Bánk bán (6). • OIOSGYÖR1 MŰVELŐDÉS HAZA Ma: Csárdáskirálynő (5). H. K. Sz.j* Nincs előadás. Cs., P.: Csárdáskirálynö* (5). FELHÍVÁS. A Miskolc városi rendőrkapitány­ság bűnügyi osztálya felhívja azon személyek figyelmét, akik jelen vol­tok február 6-án a miskolci sertés­vásáron történő balesetnél. A baleset a délelőtti órákban történt. Egy lo­vaskocsi a vasbeton oszlophoz szorí­totta Hevesi Imre miskolci lakost* aki súlyos balesetet szenvedett és 7-én a megyei kórházban meghalt* Jelentkezzen az a gépkocsivezető is, aki a sérültet a megyei kórházba szállította. A tanuk jelentkezzenek: Miskolc, Zsolcai kapu 40, I. emelet 30. szoba. Városi Rendőrkapitányság* ESZAKMAGY ARORSZAG AZ MSZMP Borsod megyei intézőbizott­ságának lapjai Szerkeszti: 9 szerkesztőbizottság» Szerkesztőség) telefon: 16-261. Kiadóhivatal telefonja: 16—213. Szerkesztőség: Miskolc. Felszabadítók útja 24. Kiadóhivatal* MtcskAlr. Széchenyi u. SS. Készült a Borsodmegyei Nyomdában; Felelős: Koszti Lajo«,

Next

/
Oldalképek
Tartalom