Erzsébetváros, 2015 (24. évfolyam, 1-11. szám)

2015-07-23 / 6. szám

ERZSÉBETVÁROS » 2015 JÚLIUS 19 AKTUÁLIS M‍e‍g‍ú‍j‍u‍l‍ó‍ ‍e‍n‍e‍r‍g‍i‍a‍f‍o‍r‍r‍á‍s‍o‍k‍,‍ ‍ g‍l‍o‍b‍á‍l‍i‍s‍ ‍é‍g‍h‍a‍j‍l‍a‍t‍v‍é‍d‍e‍l‍e‍m‍ azt az országos programot, amely az EU 2020-ig előirányzott környezet­védelmi keretprogramját kiegészítve országos pályázati lehetőséggel is tá­mogatja a megújuló energiaforrások lakossági és intézményi hasznosítását (napkollektor, napelem, geotermiás energia, szélenergia). Ezzel Magyarország kiléphetne a verbálisan bólogató országok közül, a globális éghajlatvédelmi megálla­podást a gyakorlatban is támogatók közé. Erzsébetvárosban pedig pél­damutató módon napkollektorok, napelem cellák kerülhetnének fel­szerelésre az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, a bentlakásos nyugdí­jas házakban és klubokban a szóban elhangzó politikai nyilatkozatok hi­telesítéseként, vagy helyett. Hát igen, kellene tenni valakinek valamit, mert vajon mennyire lehet Magyarország hiteles, ha az Elnök alá­írásával támogatta a szóban forgó esz­közök külön adóztatását? A sok száz milliárd forintot felemésztő látvány­beruházások helyett nagyobb hasznát látná a lakosság a megújuló energiafor­rások használatát támogató program­nak. Amúgy nem ezek a fejlesztések segítenék csökkenteni hazánk energia­függőségét? Az ingyen rendelkezésre álló nap és szélenergia hasznosítása volna a valódi rezsicsökkentés! A meg­újuló energiaforrások hasznosítására ráépülő »iparág« nem járulna hozzá előnyösebben valódi kisipari és szol­gáltatói munkahelyek teremtéséhez, mint a rabszolgamunkává silányított közmunkaprogram? Sajnálom, hogy ezúttal Erzsébetvá­ros képviselő-testülete pusztán kipi­pált ezt a kérdést és meg sem próbált egy lépéssel előbbre gondolkozni. A napirend határozatát minden képviselő támogatta, magam is. Leg­nagyobb sajnálatomra az ehhez a napirendhez beadott két módosító indítványomat az ellenzéki képvise­lők kivételével a kormányzó képvi­selői többség tartózkodással utasí­tott el. A környezeti erőforrásaink környezettudatos használata nem szerencsés, ha bal vagy jobb oldali politikai kérdéssé silányul. A‍z‍ ‍e‍l‍s‍ő‍ ‍m‍ó‍d‍o‍s‍í‍t‍ó‍ ‍i‍n‍d‍í‍t‍v‍á‍n‍y‍o‍m‍b‍a‍n‍ azt javasoltam, hogy kérjük a Parla­mentet a környezetvédelmi termék­díjról szóló 2011. évi LXXXV. tör­vény módosítására. Enyhén szólva is ellentmondásos az, hogy többek kö­zött éppen azokat a termékeket (pl. napelem) terheli a kormány 2015 óta külön termékdíj adóval, amelyek éppen a globális klímaváltozás csök­kentésében játszanak szerepet. Er­zsébetváros járjon közbe azért, hogy az értelmetlen külön adót végre tö­rölje el a Parlament! M‍á‍s‍o‍d‍i‍k‍ ‍m‍ó‍d‍o‍s‍í‍t‍ó‍ ‍i‍n‍d‍í‍t‍v‍á‍n‍y‍o‍m‍ azt javasoltam, hogy Erzsébetváros közös­sége kezdeményezze a Parlamentben H‍á‍t‍ ‍i‍g‍e‍n‍,‍ ‍k‍e‍l‍l‍e‍n‍e‍ ‍t‍e‍n‍n‍i‍ ‍v‍a‍l‍a‍m‍i‍t‍.‍ ‍ A‍ ‍k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍-‍t‍e‍s‍t‍ü‍l‍e‍t‍ ‍j‍ú‍n‍i‍u‍s‍ ‍2‍4‍-‍i‍ ‍ü‍l‍é‍s‍é‍n‍e‍k‍ ‍n‍a‍p‍i‍r‍e‍n‍d‍j‍é‍n‍ ‍v‍o‍l‍t‍ ‍a‍ ‍g‍l‍o‍b‍á‍l‍i‍s‍ ‍ é‍g‍h‍a‍j‍l‍a‍t‍v‍é‍d‍e‍l‍e‍m‍,‍ ‍A‍l‍ ‍G‍o‍r‍e‍ ‍–‍ ‍a‍z‍ ‍A‍m‍e‍r‍i‍k‍a‍i‍ ‍E‍g‍y‍e‍s‍ü‍l‍t‍ ‍Á‍l‍l‍a‍m‍o‍k‍ ‍N‍o‍b‍e‍l‍-‍d‍í‍j‍j‍a‍l‍ ‍k‍i‍t‍ü‍n‍t‍e‍t‍e‍t‍t‍ ‍v‍o‍l‍t‍ ‍a‍l‍e‍l‍n‍ö‍k‍e‍ ‍–‍ ‍k‍e‍z‍d‍e‍m‍é‍n‍y‍e‍­z‍é‍s‍e‍ ‍n‍y‍o‍m‍á‍n‍,‍ ‍v‍a‍l‍a‍m‍i‍n‍t‍ ‍Á‍d‍e‍r‍ ‍J‍á‍n‍o‍s‍ ‍M‍a‍g‍y‍a‍r‍o‍r‍s‍z‍á‍g‍ ‍k‍ö‍z‍t‍á‍r‍s‍a‍s‍á‍g‍i‍ ‍e‍l‍n‍ö‍k‍ ‍é‍s‍ ‍T‍a‍r‍l‍ó‍s‍ ‍I‍s‍t‍v‍á‍n‍ ‍B‍u‍d‍a‍p‍e‍s‍t‍ ‍f‍ő‍p‍o‍l‍g‍á‍r‍m‍e‍s‍­tere felhívására Erzsébetváros is csatlakozzon a támogatók közé. Rejtő Jenő, alias P. Howard Erzsé­betváros gyermeke. A színmű- és ka­landregény író 1905. március 29-én született a Szövetség utca 22. szám alatti lakóházban. Iskoláit a Kertész utcai Községi Polgári Fiúiskolában végezte. Rövid, mégis gazdag életút­ja leginkább szarkasztikus humorral megírt regényeiről ismert – „Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye – rövid és céltalan.” 37 életévébe be­lefért a sport, a színészélet és a színpad világa, háromévnyi világjárás, többek között Afrikában. A pesti művészi élet ismert, és elismert alakja volt, szo­ros barátság kötötte Kabos Gyulához és Karinthy Frigyeshez is. 1943-ban januárban, az akkori Szovjetunióban munkaszolgálatosként halt meg. Erzsébetvárosban – Kaczvinszky Barbara erzsébetvárosi polgár ötlete nyomán – javaslatomra 2009-ben indult el a Gondolatok köve köztéri kompozíciók felállítása híres, közis­mert személyek emlékének és a kőre vésett gondolataik megőrzése érde­kében. Szenes Hanna (mártír költő­nő) és Carl Lutz (svájci diplomata) gondolatait megörökítő kompozíci­ók után a képviselő-testület 2015. jú­nius 24-i ülésén fogadta el javaslato­mat az harmadik, immár Rejtő Jenő emlékét őrző Gondolatok köve felál­lítására a Rejtő Jenő utca és a Hevesi Sándor tér határvonalán a Magyar Színház előtt kialakított téren. Itt olyan Rejtői gondolattal talál­kozhatnak majd az erre járók, amelyet a Képviselő-testület tagjai közösen javasoltak és fogadtak el egyhangúan. DR. KISPÁL TIBOR ö‍n‍k‍o‍r‍m‍á‍n‍y‍z‍a‍t‍i‍ ‍k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍ G‍o‍n‍d‍o‍l‍a‍t‍o‍k‍ ‍k‍ö‍v‍e‍ ‍a‍ ‍1‍1‍0‍ ‍é‍v‍e‍ ‍s‍z‍ü‍l‍e‍t‍e‍t‍t‍ ‍R‍e‍j‍t‍ő‍ ‍J‍e‍n‍ő‍r‍e‍ ‍e‍m‍l‍é‍k‍e‍z‍v‍e‍ D‍r‍.‍ ‍K‍i‍s‍p‍á‍l‍ ‍T‍i‍b‍o‍r‍

Next

/
Oldalképek
Tartalom