Erzsébetváros, 2003 (12. évfolyam, 1-24. szám)

2003-09-11 / 17. szám

22 HIRDETÉS - HELYTÖRTÉNET 2003/17. szám FIZETETT POLITIKAI HIRD E S Hetedszer SZABAD SZOMBAT A SZABAD DEMOKRATÁKKAL az Almássy téren 2003. szeptember 13-án, szombaton 10-18 óráig Tisztelettel meghívjuk Önt és családját egész napos vidám, szórakoztató rendezvényünkre. Hívja el szomszédait, barátait is, ígérjük, kellemes időtöltést biztosítunk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt! A PROGRAM: 10.00 Zenés ébresztő a Molnár Antal Zeneiskola fúvós együttesének közreműködésével 10.30 Eszményi Viktória és Heilig Gábor gyermekműsora 11.30 Power Dance Team 12.00 Tombola sorsolás gyerekeknek 12.20 Legyen vendégünk egy tál gulyáslevesre! 13.20 Éles István humorista műsora 14.00 Blackriders ír kocsmazenekar koncertje 15.15 Tombolasorsolás gyerekeknek és a felnőtt politikai totó sorsolása 16.00 Utcabál a Madarak zenekar közreműködésével Légvár a kicsiknek - díjmentesen I A játszóházban ékszer- és babakészítés, szövés, fonás az ügyes kezű gyerekekkel! Tombola sok értékes nyereménnyel Felnőtteknek SZDSZ-totó, friss, olcsó csapolt sör A rendezvény fővédnöke: dr. Demszky Gábor főpolgármester Molnár István képviselő Legyen a vendégünk Ön is!* Koromzay Annamária alpolgármester Gál György frakcióvezető A 74-es trolibuszjárat története 1977. április 30-án (május 1. tiszteletére) új trolijárat indult Budapesten a Belváros és Zugló közvetlen összekötésé­nek biztosítására 74-es szám­mal. Ez a viszonylat nem volt teljesen előzmény nélküli. 1928-tól a BART (Buda­pesti Autóbuszközlekedési Rt.) 12-es számmal buszjá­ratot indított a 74-es troli ál­tal ma is érintett Wesselé- nyi-Dembinszky-István- Dohány utcákon. Iránya is ez volt, Aréna (Dózsa György) út végállomással, hiszen a bal oldali közleke­dés egészen 1941-ig ér­vényben volt Magyarorszá­gon. Ekkor, a mai közleke­dési rendre való áttéréssel az utcák menetiránya is „megfordult” a mainak megfelelőre. 1972. karácsonyáig az 5- ös busz a Pasaréti térről is erre járt, végállomása a Dembinszky utca torkolatá­ban volt. Ekkor adták át a forgalomnak a 2-es (kelet­nyugati) metró második szakaszát, ami közlekedési változások sorát vonta ma­ga után. Az 5-ös busz az Er­zsébet hídig rövidült, és az érintett utcákon a 74-es au­tóbuszjárat indult meg. Bel­ső végállomása a Madách téren volt, a 9-es busz mai végállomásánál, majd a Dohány és István (akkor Landler Jenő) utcákon, és a Városliget mellett elhalad­va az 1970-ben átadott Kacsóh Pongrác úti felüljá­rón a Csáktornya parkig közlekedett. Mint említettük, ez az ál­lapot 1977. április végéig állt fenn, ekkor vette át az autóbusz szerepét a troli, szintén 74-es számmal. Nem ez volt az első 74- esre számozott trolibuszjá­rat a fővárosban: 1973-ig a Baross utcában közlekedett a 74-es az Orczy tér és a belvárosi Curia utca között. A "mi 74-esünkön" a forga­lom szovjet gyártmányú ZIU-9 típusú trolibuszokkal indult meg, és néhány kivé­tellel a mai napig ezek a jár­művek adják a kocsiparkot. Előfordultak egyedi jármű­vek is: közlekedett itt a 600- as pályaszámú Ikams 260T típusú kocsi, és ma is főleg erre jár a regényes utat be­járt, és végül a BKV tulaj­donába került 400-as pálya­számú Ikams 411T troli­busz is. 1980-ig a Damja­nich utcai, volt lóvasúti ko­csiszínből álltak ki a kocsik a vonalra, innentől napjain­kig a Pongrác úti telep látja el a 74-es forgalmát. A troli útvonalát külön­böző építkezések, felújítá­sok miatt sokszor módosí­tották. A legnagyobb válto­zás, ami ugyan a belső sza­kaszt nem érintette, a Kacsóh Pongrác úti új felül­járó építése miatt a Május 1. (Hermina) útig rövidülő troli volt, 1980-tól 1985-ig. A Wesselényi utca közmű­építése miatt 1985-ben a Nefelejcs utca-Majakovsz- kij (Király) utca-Kertész ut­cán át közlekedett, majd ké­sőbb eredeti útvonalán, a Nefelejcs utcai kerülő nél­kül fordult vissza a Kertész utcánál. Maradandó válto­zás volt a Károly körút vég­állomás áthelyezése a Do­hány utcába. 1987-ben URH adóvevővel szerelték fel a 74-esen közlekedő tro­likat, és ez évben indult meg a külső szakaszon, Mexikói út-Csáktomya park között a 74A betétjárat is. Budapesten is próbál­koztak az elsőajtós felszál­lás bevezetésével, az első kísérlet helye épp a 74-es trolivonal volt. A cikksorozatot a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület bocsátotta rendelkezésünkre. www.veke.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom