Erzsébetváros, 1994 (2. évfolyam, 1-17. szám)

1994-06-27 / 9. szám

LAPZÁRTA Vízszintes: 1. Mezőgazdasági eszközök. 5. Beküldendő sor. 14. Német folyó. 15. Kitalálja. 16. Üt-e? 17. Ruhán található. 19. Ide­gen nem. 21. Angolul: most. 22. Páratlanul sózott. 23. Érzékszerv. 25. Gyakori magyar családnév. 28. Kettősbetű. 29. É.I. 30. Arisz- tophanész egyik műve. 32. Nagyon dühössé tevő. 34. Uncle... 35. Orosz férfinév. 37. K.K.R. 38. Történet. 40. Hevesi helyiség. 41. Tő. 42. Thai, zambiai, spanyol autók jele. 43. Szétnyit. 44. Lánynév. 45. .. Frigyes, orvos-tudós volt. 47. Közelmúlt! magyar filmsiker. 49. E napon. 50. Hamis. 51. Felfogja. 53. Értéktelen holmi. 54. Orosz sakkozó. 55. ... Negro, folyó. 57. Nemzeti bajnokság. 59. Háromesé­lyes játék. 60. ... Árpád, színészünk volt a század első felében. 62. Kikötőmóló. 64. Ógörög dob. 65. Uj-Zéland egyik nagy alagútja. Függőleges: 1. Beküldendő sor. 2. Honfoglaló törzs egyike. 3. El­tüzel. 4. K.E.B. 5. Hidrogén, nitrogén. 6. Terebélyesedik. 7. Norvég, tunéziai autók jele. 8. Becézett női név. 9. Alig egynemű betűi. 10. Véd. 11. Budhizmus ága. 12. Dunántúli hegycsúcs. 13. Beküldendő sor. 18. Dunántúli gyógyfürdő hely. 20. Fejér megyei helység. 23. Nem szerves anyag. 24. Uszít. 26. Világtalan, névelővel. 27. Y.D. 30. Denevér angolul. 31. Szabadtéri, állatok számára elkerített hely. 33. Nyelje a folyadékot. 34. Indiai hosszmérték. 36. Szálloda. 39. Is­mert horgászó tó Dunapataj közelében. 40. Rítt. 41. Földdel kap­csolatos előtag. 43. A römikártya egyik színe. 44. A 48-as szabad­ságharc egyik vezére. 46. Kiejtett betű. 48. Becézett angol férfi név. 49. Apácák egyik megszólítása. 52. Figyelmezteté. 54. Kis Tóbiás. 56. Alattomos. 58. Török méltóság volt. 59. Hajó része. 61. Belül nyel! 62. Svéd, német autók Jele. 63. G.L. 64. Nobélium. Ipacs László Beküldési határidő: 1994: Július 10. Legutóbbi keresztrejtvényünket helyesen megfejtő olvasóink közül a következők nyertek Könyvjutalmukat postán küldjük meg. 1. Csobán Lajosné, 1072 Bp. Akácfa u. 5.III.ern. 12. 2. Kapás Lajosné, 1077 Bp. Wesselényi u. 21. 3. Lengyel Józsefné, 1075 Bp. Madách Imre út 11.11/2. 4. Neuman Klára, 1072 Bp. Rákóczi út 30.11/1. 5. Vidéki Györgyné, 1077 Bp. Wesselényi u. 69.ll/2. Gratulálunk! k at oc « tt » l Cseresznyemagköpó l l szövetség l ; A svájci cseresznyemagköpők el- ; határozták, hogy megalakítják orszá- “ gos szövetségüket. Céljuk, hogy ked- ” véne szórakozásuk előmozdítása “ érdekében ne csak júliusban esedékes S szövetségi ünnepnapjukon, hanem » máskor is rendezzenek versenyeket. A " megalakítandó szövetség szabályzatá­ig ban többek közt az áll, hogy a verse- S nyékén minden egyes benevezett cse- » resznyemagköpő sorozatonként öt-öt « szem cseresznyét kap. Miután megette » a gyümölcsöt, annak magját - mély lé- ; legzetet véve - a lehető legmesszebbre kell köpnie. A távolságot attól a pont- » tói mérik, ahol a kiköpött mag végér- ; vényesen megállt és minden sorozat- ; ból a legnagyobb köpés számít be az “ eredménybe. £ Különben a cseresznyemagköpés S világrekordját jelenleg egy amerikai £ tartja 24.42 méterrel. A leendő svájci t szövetség szóvivője szükségesnek S tartotta hangsúlyozni: a cseresznye- « mag köpés nem tévesztendő össze a « cseresznyeköpéssel. Az egész szem « cseresznyék köpése terén egy francia ; tartja a világrekordot, 10,52 méterrel. “ Sí Sí , \ Újdonságok a Volánbusznál A Volánbusz Rt. 1994. február 1- től az Eurolines Nemzetközi Autó­buszközlekedési Szervezet tagja. A tagság előnyeit a nemzetközi forga­lomban az utasok is tapasztalhatták. Április 1-től naponta négy járatpár közlekedik Budapest-Wien között. Növekedett a németországi úticélok száma, és az eljutás gyakorisága is. Egy járatpár közlekedik Ulmon, Aus- burgon keresztül Stuttgartig. A nyári szezonban a müncheni sörfesztiválig (október 15-ig) mintegy 50 százalé­kos díjkedvezményt adnak a Buda­pest-München útvonalon. Az Erzsébet téri autóbuszállomás első emeletén új, korszerű, kulturált nemzetközi pénztár nyílt. Belföldi távolsági járataikon az uta­zási színvonal az utazás minőségi ja­vítása a legfontosabb cél. Az 1993- ban forgalomba álított IKARUS Scaniák mellett hazai viszonylatban elsőként 11 db IKARUS Scania emeltszintű légkondicionált luxus au­tóbuszt állítanak forgatóimba. A másik, hogy az utasokért foly­tatott versenyben üzletpolitikai ked­vezményt adnak több fontos jára­ton. A MATÁV új szolgáltatása Letiltható hívások Kódszámhoz köthetik bizo­nyos telefonszámok felhívását saját készülékükön azok az előfizetők, akik igénybe ve­szik a MATÁV új szolgáltatá­sát, a vezérelhető híváskorlá­tozást. Az előfizetők között az utóbbi években sokan voltak, akiket kellemetlen meglepe­tés ért a telefonszámla kikéz­besítésekor, miután készülé­kükről valaki tudtuk nélkül nagy távolságokra telefonált. A MATÁV új szolgáltatását - mellyel többek közt a sok gondot okozó szexvonalak hozzáférhetőségét is korlátoz­ni lehet - egyelőre 120 ezer budapesti és 180 ezer vidéki előfizető veheti igénybe, de a kört szeretné fokozatosan ki­terjeszteni a MATÁV. A hívás- korlátozást személyesen, vagy . írásban lehet kérni a MATÁV ügyfélszolgálati iro­dáiban. Az előfizető készülék­ről ezután - csak a nyomó­gombos telefonok alkalmasak a korlátozásra - kizárólag egy egyéni kódszám beütésével lehet kezdeményezni a letilta­ni kívánt táv-, illetve helyi hí­vásokat. ERZSÉBETVÁROS A VII. kerületi Önkormányzat lapja Felelős szerkesztő: KARALYOS JÓZSEF Olvasószerkesztő: FÁBIÁN GYULA Lapszerkesztő: JOÓ MÁRIA i Kiadja az Önkormányzat megbízásából a IN-PRESS LAPKIADÓ Szerkesztőség: 1082 Bp. Üllői út 54-56. Tel/Fax.: 113-3809 Központ és hirdetésszervezés: Bp. V. Váci u. 18.1. em. Tel.: 117-2473, 117-2552, 117-2977 Tördelés: SIRRAH KFT. Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Bp. XIII. Visegrádi u. 116. Felelős vezető: DR. CSÖNDES ZOLTÁN elnök-vezérigazgató Terjeszti: MAIL BOX 2000 BT. Jj mJ 16 ERZSEBETVAROS 1994/9. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom