Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1907

51 Név, vallás Bruck Imre izr., II f. é. . Buzinkay Gyula ref. . . Cséke Jenő ref., II. f. é. . 100 Cséplő Győző r. knth. . Diószeghy József ref . Divéky Andor r. kath. . Dobránszky Gyula r. katli Dumbravicsán János g. kath 105 Erdei Gábor ref . . . Erdei János g. kath. . Famler Gusztáv ág. h ev. Ficker Ferencz r. kath Friedrich Gyula izr., II. f. é 110 Gasparik Andor r. kath. . Gottlieb Gyula izr. . . Grünwald Henrik izr. . . Gútmán Áron izr. . . Handlovics Gusztáv r. kath 115 Haviár Gyula ág. h. ev. . Hercz Ignácz izr. Hédervári Lajos izr., II. f. é Holló Géza izr., II f. é. . Horovicz Ernő izr. . . . 120 Horváth István ref, II. f. é Horváth Károly ág. h. ev. Jánoska Ferencz r. kath. . Jovanovits György g. kel. Kavalszky József r. kath. 125 Kálnay Zoltán ref, II. f. é. Keczéry István r. kath., II. f. é Kellner Miklós izr., II. f. é Klein Bernát izr. . . . Klein Pál izr ...................... 1 30 Kovalik József r. kath. Kovács Sándor ág. h. ev. Kubicza Vladimir r. kath. Kulics József r. kath. . Lábay Ede r. kath. 135 Lengyel Béla g. kath., II. f. é Linczényi Pál ág. h ev. . Merényi Gyula ág. h. ev. Születés helye és ideje Nyírbátor, Szabolcs vm. 1889. Beregszász, Bereg vm. 1886. Ákos, Szilágy, vm. 1888. Eperjes, Sáros vm. 1884. Lácza, Zemplén vm. 1888. Alsókubin, Árva vm. 1888. Nagysáros, Sáros vm. 1889. Nagybánya, Szatmár vm. 1883. Gyoma, Békés vm. 1885. Makó, Csanád vm. 1884. Torzsa, Bács-Bodrog vm. 1888. Lófalva, Sáros vm. 1888. Tőketerebes, Zemplén vm. 1885. Peczeszentmárton, Bihar vm.1888. Forgácsfalva, Gömör vm. 1888. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1884. Varannó, Zemplén vm. 1886. Szepesváralja, Szepes vm. 1888 Szarvas, Békés vm. 1888. Pomikál, Sáros vm. 1887. K. Nagyváralja, Trencsén vm. 1887. Kassa, Abaúj-Torna vm. 1888. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887. Homonna, Zemplén vm. 1887. Hánta, Veszprém vm. 1887. Hugyag, Nógrád vm. 1888. Ada, Bács-Bodrog vm. 1887. Eperjes, Sáros vm 1888. Nyíregyháza, Szabolcs vm. 1888. Losoncz, Nógrád vm. 1888. Rimaszécs, Gömör vm. 1888. M-Krucsó, Zemplén vm. 1885. Tolcsva, Zemplén vm. 1888. Námesztó, Árva vm. 1885. Rozsnyó, Gömör vm. 1887. Námesztó, Árva vm. 1886. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1888. Rózsahegy, Liptó vm 1886. Nagykálló, Szabolcs vm. 1888. Királylehota, Liptó vm. 1886. Zsarnócza, Bars vm. 1888, 7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom