Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1907

52 Név, vallás Születés helye és ideje Mihalics Titusz g. kath. Moskovics Lipót izr. 140 Nádaskay Sándor r. kath Nikelszky Jenő ág. h. ev. Palecskó Gyula ág. h. ev Pető Béla izr. Pollák Nándor izr. . 145 Radó Miksa izr. . Rácz László r. kath. Reviczky Ede r. kath. Rezy Jenő r. kath. . Rochlitz Dezső ág. h. ev 150 Rosenberg Henrik izr. Salm Jenő r. kath. . . Schwarcz István izr. Somogyi Bertalan ref., II. f. é Stein Jenő izr. . . 155 Szabó Kornél ref., II. f. é. Szmrecsányi Vidor r. kath. Sztehlo Zoltán ág. h. ev. . Szűcs Sándor ref. . . . Tarpay Miklós ref, II. f. é 160 Tauber Árpád izr., II. f. é Weinberger Sándor izr. . Weingarten Leó izr. . . Zostyák András r. kath. III. Endre vágás, Sáros vm. 1885. F.-Németi, Ung vm. 1883. Eperjes, Sáros vm. 1886. Majorka, Szepes vm. 1887. Eperjes, Sáros vm. 1887. Legend, Nógrád vm. 1888. Eperjes, Sáros vm. 1887. Igló, Szepes vm. 1889. Gyála, Torontál vm. 1888. Iszka, Mármaros vm. 1886. Ungvár, Ung vm. 1887. Szerencs, Zemplén vm. 1888. Eperjes, Sáros vm. 1888. Németbogsán, Krassó-Szörény vm. 1883 Mikóháza, Zemplén vm. 1888. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1887. Tarczal, Zemplén vm. 1887. Losoncz, Nógrád vm. 1886. Kisszeben, Sáros vm. 1889. Eperjes, Sáros vm. 1889. Feketegyarmat, Arad vm. 1888. Milota, Szatmár vm. 1886. Pelvás, Trencsén vm. 1886. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 1886. Sebeskellemes, Sáros vm. 1888. Medzibrogy, Árva vm. 1886. III. ÉVFOLYAM. Ambrus Jenő ref. . . . 165 Antal Ferencz ref. . . . Artim Lőrincz g. kath. Bacsinszky Elek g. kath., I f. é ............................. Ba kay Kálmán ág. h. ev. Barth Mihály r. kath. . . 170 Beliczky Kálmán r. kath. Beniczky Gyula ág.h.ev., Il.f.é Blaskovics Emil ág. h. ev. Boneu Vazul gör. kel., I. f. é Bónis Ignácz izr. . . . Gyula, Békés vm. 1888. Kúp, Veszprém vm. 1885. Bihard, Sáros vm. 1888. Cselej, Zemplén vm. 1886. Nagyócsa, Zólyom vm. 1888. Nagybecskerek, Torontál vm. 1878. Betlér, Gömör vm. 1884. Tar, Heves vm. 1884. Hontsomos, Hont vm. 1885. Brád, Hunyad vm. 1886. Kisléta, Szabolcs vm. 1886.

Next

/
Oldalképek
Tartalom