Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1901

60 Vallás, név Születés helye és ideje Hoboday Sándor g. kath.**. Eperjes, Sáros vm. 1880. 190 Horváth Bertalan ev.ref.,I.f.é* N.-Kálló, Szabolcs vm. 1879. Hrabéczy Béla ág. ev., I. f. é* Munkács, Bereg vm. 1879. Ilanics Milán g. kel. . . . Izbiste, Temes vm. 1877. Jankóvich Ákos g. kath. . . Dubrinics, Ung. vm. 1878. Jeney István ev. ref.** . . Legyes-Bénye, Zemplén vm. 1879. 195 Kernuch Emil ág. ev.** . . Sándorfalva, Torontál vm. 1878. Kilb Lajos r. kath., I. f. é* . Csellenő, Bereg vm. 1876. Kis Jenő izr., I. f. é. . . . Töltszék, Sáros vm. 1880. Kis Pál Ferencz ev. ref., I. f. é* Beret, Ab.-Torna vm. 1879. Kleiner Béla ág. ev. . . . Eperjes, Sáros vm. 1879. 200 Laczkó Lajos r. kath. . . . Eperjes, Sáros vm. 1880. Lüley Kázmér r. kath. . . Oszlány, Bars vm. 1879. Magyar József r. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1871. Mikulics Sándor g. kath. . . Eperjes, Sáros vm. 1878. Mucha Gyula g. kath., 1. f. é* Eperjes, Sáros vm. 1878. 205 Neuwirth Ferencz izr., II. f. é. S.-Kellemes, Sáros vm. 1878. Palcsó István ág. ev., I. f. é* Késmárk, Szepes vm. 1879. Paulay Jenő ev. ref., I. f. é. Tokaj, Zemplén vm. 1874. Povázsay Tibor ág. ev. . . Tót-Komlós, Békés vm. 1878. Priszter Szaniszló r. kath., I. f. é* N.-Soóvár, Sáros vm. 1879. 210 Rosenberg Samu izr. . . . Kurima, Sáros vm. 1876. RőslerTamás L. r. kath., I.f.é.* Ab.-Szántó, Ab.-Torna vm. 1878. Stépán Aladár ág. ev., 11. f. é. Málcza, Zemplén vm. 1880. Szaxun János g. kath ** . . Bereznik, Máramaros vm. 1879. Sztankay Géza r. kath., I. f. é* Eperjes, Sáros vm. 1880. 215 Thuránszky Tibor ág. ev. Sz.-Kereszt, Liptó vm. 1881. Tiefenthaler József r. kath.** Selmeczbánya, Hont vm 1879. Weiszer Emil ág. ev.** Eperjes, Sáros vm. 1880. * Az első félév végén végbizonyítványt nyert. ** A második félév végén végbizonyítványt nyert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom