Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1900

40 Név, vallás Születés helye és ideje III. ÉVFOLYAM. 155 Auszterlitz Tivadar izr., II. f. é. Bartmann Simon r. kath.. . Bodnár János r. kath. . . Bottenstein Zsigmond izr. Buszek Károly r. kath. 160 Dudinszky György g. kath. Dulovics Rezső r. kath. . Elszász Lajos izr. . . . Fricz Géza r. kath. . . , Goldfinger Samu izr. . 165 Grosch György ág. ev., I. f. t Hegedűs Ferencz ág. ev.. Herkely Lajos r. kath. Hirschmann Aurél r. kath. Hrabéczy Béla ág. ev.. 170 llanics Milán g. kel. . . Jankovich Ákos g. kath. . Kádas Miklós r. kath. Kernuch Emil ág. ev. . . Kilb Lajos r. kath. . 175 Kis Jenő izr., II. f. é. . Kis Pál Ferencz ev. ref. . Kleiner Béla ág. ev. . . Laczkó Lajos r. kath . . Lám Dezső ág. ev. . 180 Lányi Oszkár ág. ev. . . Mihalovics József g.kath.,II.f.é Mikulics Sándor g. kath.. Mucha Gyula g. kath.. . Nádasdi Baán Achilles r. kath 185 Neuwirth Ferencz izr., II. f. é Priszter Szaniszló r. kath. Rittinger Ede r. kath. . Rosenberg Samu izr. . . Rösler Tamás Leó r. kath. 190 Schmilovics Emánuel izr. Schön Jenő izr................... Schultz Gyula r. kath., I. f. é Soldos Béla ev. ref. Saxun János g. kath. . . . 195 Sztankay Géza r. kath. Eperjes, Sáros vm. 1880. Bresztovácz, Torontál vm. 1878. Eperjes, Sáros vm. 1880. Sz.-Mihály, Sáros vm. 1878. Sz.-Németi, Szatmár vm. 1880. Lőcse, Szepes vm. 1881. Sávnik, Szepes vm. 1880. Beszterczebánya, Zólyom vm. 1880. Soóvár, Sáros vm. 1880. Zakopane, Galiczia 1871. Gyünk, Tolna vm. 1878. Eperjes, Sáros vm. 1879. Eperjes, Sáros vm. 1878. Eperjes, Sáros vm. 1879. Munkács, Bereg vm. 1879. Izbiste, Temes vm. 1877. Dubrinics, Ung vm. 1878. Kassa, Abaúj-Torna vm. 1879. Sándorfalva, Torontál vm. 1878. Csellenő, Bereg vm. 1876. Töltszék, Sáros vm. 1880. Beret, Abaúj-Torna vm. 1879. Eperjes, Sáros vm. 1879. Eperjes, Sáros vm. 1880. Ungvár, Ung vm. 1880. Vázsecz, Liptó vm. 1875. Hervartó, Sáros vm. 1880. Eperjes, Sáros vm. 1878. Eperjes, Sáros vm. 1878. Dobó, Sáros vm. 1880. Sebes-Kellemes, Sáros vm. 1878. Soóvár, Sáros vm. 1879. Versecz, Temes vm. 1879. Kurima, Sáros vm. 1876. Szántó, Abaúj-Torna vm. 1878. Kis-Szeben, Sáros vm. 1881. Kis-Szeben, Sáros vm. 1880. Pétervásár, Heves vm. 1881. Alsó-Vály, Gömör vm. 1881. Bereznik, Máramaros vm. 1879. Eperjes, Sáros vm. 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalom