Evangélikus kerületi collegium, Eperjes, 1894

66 J. Jogakadémiai ifjúsági könyvtár. A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros kezelése alatt álló ifjúsági könyvtárban a bejegyzett művek száma 633 mű, 785 kötet­ben. E művek részint szakművek, részint folyóiratok, részint vegyes művek. Ajándék útján szaporodott 20 kötettel. Ajándékoztak: a vallás- és köz- oktatásügyi ministerium 3 kötet, a m. kir. igazságügyminiszterium 3 kötet, a kolozsvári m kir. tud. egyetem 4 kötet, országos képviselőház 1 kötet, az ev. egyház-egyetem 1 kötet, a tiszai ág. ev. egyházkerület 1 kötet, a kecske­méti ev. ref. jogakadémia 1 kötet, dr. Horváth Ödön jógák, dékán űr 6 kötet. A jogakadémiai könyvtár, az ajándékozott művekkel együtt, jelenleg áll: 641 műből, 806 kötetben. A tanév folyamán a joghallgatók 255 művet 320 kötetben használtak. Megjegyeztetik, hogy e könyvtáron kívül a jogakadémiai ifjúságnak a collegiumi nagy könyvtár is rendelkezésére állott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom