Ellenzék, 1944. június (65. évfolyam, 122-145. szám)

1944-06-28 / 144. szám

I <> fckjbÜSWZlí» 1 $ 4 4 ív niv z 2 Á ly.jpwn APffiÓHIRDETESEK VEGYES ' A.sAHNAI’ este. folyó hó 25-eu, clvt's/.rU t‘RV aktntüskH, fényképes ign/olvanvokkal. Megtaláló útja le jnlalom ellenében Gergely EJclku, Unió- utca tó., kalapsealonban. t)20b2 ELVESZETT héttőn délután 3 órai előadás alatt egy női laska, Gérás/mov its Kató névre -.toló Iratokkal Becsületes megtalálót kérjük a/ Egyetem-mozgóim leadni. 02087 TACZI névre hallgató, vóröss/.inü tacskó ku­tyát (di Schilling kir. közjegyző volt tulajdo­nát) vasárnap, junius 25-én délután 5 óra kő riil a Donátit ut 195— 195. szám alól egy ki randidé társaság, bizonyára tévedésből, magá val vitte. Kérem azt az őszülő urat, áki a kutyát nevén szólította, magához hivtu. juttassa vissza jelenlegi tulajdonosához, a Donátli-ut 195 -195 alá vagy tudassa címét *21 4*2. szánni telefouon, hogy a kutyát elhozassam. 02078 JOBB üzletben, mint csendestárs, belépnék 'agy finasziroznék jobb üzletet, 30 ezer pengő­vel. Jelige: ..Biztos fedezet”. 01990 KAZÁNOK, központi fűtések, szellőztetések, fertőtlenítők, mosodák, szárítók, gőz-főzőkony­hák, közös fürdők, kutak, szivattyúk, hideg és mclegvizszolgáltato berendezések, valamint ivó szennyvíztisztító készülékeket felelősséggel tervez ívs készít Sipos János műszaki vállalata, Mus- solini-ut 112. 01879 Elsötétiié papír roletíát 24 óra alatt készít: Topái Gyula könyv- kötészete, Egyetem-u. 3. Telefon-. 31—64. KÉPKERETEZÉS, üvegezés, olcsón készül Farkasnál. Deák Ferenc-utca i8. Telefon: 3S-—4S. F SZOBAFESTÉST, mázolást, ujdivatu minták­kal vállal: Tóth, Mikes-utca 27. — Telefon: 27—49. CUKRÁSZDÁHOZ társulhat, csendes vagy köz­reműködéssel, 6—8 ezer pengővel. „Cukrászda” jeligére. 02009 BŐRKABÁTOT, viharkabátot szakszerűen ké­szít Krejcfböriizem. Györgyfali-ut 53. 02031 ADÁS - VÉTEL DlóFURNIROS hálószobák, kombinált szek­rények, festett, kombinált szoba és konyhabú­tor, használt, diófurniros kombinált szekrénv és zongoraszék nagyon olcsón eladó. Kossuth Lajos utca 32., asztalosnál. F. KOMBINÁLT szobák, hálók, ebédlők, fej­tett, kombinált leány szobák, konyhák és mo­dem gyermekágyak kaphatók Ujváry Károly műbútorasztalosnál, Horthy-ut 29. Műhely; Horthy-ut 34. Telefon: 28—76. F. Gombát, vargányát és keserűt, szárítva min der raemwk*ég*ben. vásárol KERBER JÓZSEF Budapest, Tirkör-uTca 5. szám. EGY jókarban tevő kemence eladó. Ágoston- utea 23 " 02060 EGYLOVAS homokfutó kocsit . keresek meg­vételre. Egyetem-utca 1., 1. 5. Telefon 40—95. 390 BELGA óriás fehér es színes angoranyuíak és nyuíketreeek eladók. Bercsény-utca 1. 02051 5 TONNÁS tehergépkocsi sebességváltó szek­rényét és differenciálszerkezetét, kifogástalan ál­lapotban. megvásárolnám, lehetőleg lánchajtás sál vagy erősebb traktor ugyanilyen alkatré­szeit. Ajánlatokat leírással és ármegjelöléssel kérek Péterffy Albert posztógyára, Kovászna címre. Gy. 1563 JÖLMENÖ fényképészmüterem, családi okok miatt sürgősen bérbeadó. Cim a kiadóban. 898 ELADÓ egy 4 lámpás gyártmányú te­lepes rádió. Ért. Hunyadi-tér 7. cipészűleL 02060 KERÉKPÁR eladó, aj gumikkal. Megtekint­hető 18 óra után. Donáth-ut 178. az. 02087 ELADÓ gázrezsó, 50 deka kifésült angora- gyapju. paplanba való gyapjú. Megtekinthető vasárnap, Mussolini 108. 02040 JÓKARBAN levő férfibicikli eladó. Megtekint­hető délután 6 órától. Zápolya-utca 59., emelet. Szathmárv. 903 EGY khaki tiszti csizmanadrág eladó. Benkö Sándor, Kossuth Lajos-utca 7. 02085 EGY motorkerékpár, oldalk«csival eladó. Pó- kai szerelőnél, Rákóczi-ut 68. 02055 ALK/ L M ÁZÁS GÉPKOCSISZERELÖKET, vasesztergályoso­kat gépkocsibádogost, villanyszerelőt és segéd­munkásokat azonnali belépéssel, állandó mun­kára alkalmazunk. Szabó János Részvénytársa­ság, Kolozsvár, Honvéd-utca 71. 01997 TANULÓLÁNY és fiú felvétetik. Topay könyv- kötészet, Egyetem-utca 3. ^ F. KERESEK egy megbízható, 30—35 év körüli nőt, házimunka elvégzésére. Fenesi-út 119. szám. 02071 FÉNY K EPESZS EG El > Ki korosok. Cim u ki adóban. LABOHANSNO kerestetik a Korcsztulö Szent János gyógyszertárba. Deák Ferenc utca 9. szám. 0205? l'ÜSZEKÜZLLTBL női vagy férfisugédet és egv háztartási ulkalmuzottat felveszek. Donátli- ut 20 02087 őrizze meg jól éleim is/,er jogypit! ÉJldmisrerjcgy-tarlx) könyv eirske kapható TOPAT-kfinyvkötészel, Egyetem-utca 3. Ára 1.50 pengő. Viszont elállóknak árt' i igéd tnéuy. F.GY cipészsegédet felveszek, javító munkám Tordai-ut 33. ‘ 0208­KÉKESÜNK adminisztrációban |árlas lis/l viselőnöt. „Szövetség”, Deák I'e.renc-utca 9. sz l. emelet. Titkárság. Gy. 1568 GYAKORLOTT vasalónőt vagv férfi! állandó munkára fölvesz Gavallér, Arpád-ut 16. 02080 FÜSZERKERESK EDO segéet, kiszolgáló le­ányt, kifutófiut felveszek. Pleszkáts, Deák Ke renc-utca 14. 02079 PERFEKT nevelönŐt keresek a/onnulra két kisfiam mellé, vidékre Német tudás előnyben Cim a főkiadóban. 02054 AZONNALI belépésre vagy 1-éré keresek ügyes középkorú kiszolgáló férfit, lehetőleg ki az ilalszakmában is jártas. Hunyadi-téri lakta nya, kantin. 02076 ÁLLÁST KERES TÖBBÉVI pénztárkezelői gyakorlattal, gépiró tisztviselőnő állást keres, vidékre is. „Penz- tárosnő" jeligére a kiadóba. 02070 KERESKEDELMIT végzett leány délutánra ál­lást vállalna. Jobb munkaalkalom esetén egész napra Gépírásban, levelezésben és pénztárkeze­lésben. könyvelésben jártas. Ajánlatokat. „Ke­resztény urilány" jeligére. 02073 INGATLAN - LAKÁS TŐKÉS ERAK figyelmébe' Kél ucára nyíló, 1100 négyzetméteres, osztható, jókarbani hszas- telek több lakással, vagyonmegosztás miatt 60 ezerért sürgősen eladó. Megbízva Roma.iroda. Bocsánczi, Unió-utca 10. F. KÉT szoba, elő- és fürdőszobás, Majális-utca elején levő lakásomat elcserélném Horthy-ut elején vagy környékén 3 szobás, komfortos la­kással. Cim a kiadóban. G. 285 ELCSERÉLNEM szoba, konyha, összkomfor­tos lakásomat 2 szoba. konyha, komfortos, esetleg komfort nélküli lakással. Külön telek is lehet. Ugyanitt megvételre keresek egy patefo- nos rádiót. Telefon: 18—47. 02032 NYARALÁSRA alkalmas helyen bútorozott szobák, konyhahasznáiattal kiadok Donálh-ut 64—66. 02043 HA bármilyen olcso vagy ériékes eladó háza, házhelye van, ha kiadó bútorozott vagy üres szobája, lakása van, ha lakást keres, forduljon bizalommal Roma iroda, Boesánczihoz, Unió trtca 10. F. ELKÖLTÖZÉS miatt 700 négyzetméteres ha zastelek 15.000-ért, 22 méteres fronttal házhely 15.000-ért, szigorúan belvárosi, kitűnő karbani bérház, komfortos lakásokkal 200.000-ért, 8x4 szoba, komfortos, kitűnő karbani háromemeletes bérház, vagyonmegosztás miatt 700.000-ért, még több kisebb-nagyobb családi és bérházak el­adók. Megbízva Roma iroda, Bocsánczi, Unió­utca 10. Telefon: 26—-53. F. SÜRGŐSEN eladó termő gyümölcsös Békás­ban, 3000 négyzetméter gyümölcsös a Három püspök-téren felül, 3 házhelynek való, csatorna, viz, villany 44.0000 pengő. Ugyanott egy ház­hely 18.000 pengőért. Üj, 2x8 szoba befejezet­len ház 75.000 pengőért. Krauss János ingatlan­közvetítő iroda, Mátyás király-tér 19. F. 470 KIADÓ Holdvilág-utcában 1 szoba, konyha, bútorral együtt 1500 pangó. Krauss János in­gatlanközvetítő iroda, Mátyás király tér 19. F. 470 INTELLIGENS női lakótársnőt keresek. Mikó- utca 79. 02087 KIADÓ különbejáratu bútorozott szót®, két fiatelember részére. Petőfi-u. 7. szám. 02087 BÚTOROZOTT szoba kiadó. Főzni is lehet. Bezerédi 13. 020S7 j SÜRGŐSEN eladó egyholdss jó termőföld, két 1 szoba, konyhával, Tordai-ut felé 28.000-ért. Meg- j bízva Roma iroda, Bocsánczi, Unió-utca 10. F. ■. KÜLÖNBEJÁRATU szoba, üresen, azonnal ki- j adói Érdeklődni 15 óra után Rókóczi-ut 90. i emelet. 02081 j BÚTOROZOTT szoba belvárosban kiadó. Cim i a kiadóban. 02086 KOMOLY uriasszony bútorozott szobát Rá­kóczi-, vagy Donáth-utori keres. Ajánlatot „Sür­gős” jeligére a kiadóba. 903 KÉNYELMES garzonlakás, elegánsan bútoroz­va, azonnal kiadó. Telefon: 29—71, vagy cim a kiadóban. 020S7 i Kyoícdai rnnskák Köay ?k ütés efc ÍK'&míbéi* agxőSa szép kivitelben és gyorsan &z könyvesbolt papir&sséáiyábn&&» Uizsvár. Mátyás hintés* 9» T&L 11*99 Színház ♦ Mozi * HAriió A kulozMvnrí Nemzeti Szifchá* heti műsora Junius 28-án, szerdán 5 órakor; A MARBAN COS HÖLGY. Bemutató bérlői 32. szám. Be­mutató helyáruk. Junius 29 ón, csütörtökön 5 órakor: HABY JANOS. Az idény utolsó operaelőadása Bérlet szünet. Opera hely árak. Junius 30-án, pénteken 5 órakor: A MAR­BAN*.OS HÖLGY. Évadzáró előadás Hérlctszü ne!. Rendes helyárak. MOZIMŰSOR ÁRPÁD: LAJLA. CORVIN: KÉT BOLDOG EMBER. EGYETEM: MURI. ERDÉLY: CSALADUNK SZÉGYENE. MÁTYÁS; A BENEDEK HÁZ. RÁKÓCZI: EMBEREK A HAVASON RÁDIÓMŰSOR SZERDA, junius 2fi. 6 Zenés ébresztő, a Honvédnap alkalmával. Utána: Üzen az otthon. 7 Hírek, közlemények. Utána: Szórakoztató zene. 8 Hírek német, ro­mán szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.31) Bu- dapesl honvéd Örzás/.lóalj zenekara. 10 llirek. 10.10 Délelőtti muzsika. 11.30 Munkásfélóra. 11.55 Dicső magyar fegyvertényt hirdető ha­rangszó. 12 Harangszó, fohász, Himnusz. Utána: Légierők zenekara. 12.30 Vitéz nemes Vörös Kí­nos in. kir. vezérezredes, a honvédvezérkar fő­nőké beszél a honvádnapon. 12.40 llirek. 12.50 Eolyamerök zenekara. 13.30 Honvédőink üzen­nek. 11 Magyar operettrészletek. 14.30 llirek 14.-45 Honvédzenekaraink műsorából. 15.25 A 25 éves szegedi ellenforradalmi nyomda. 15.-15 Horthy Miklós katonája vagyok. Nóták, dalok a honvédről. 16.20 A hazáért mindhalálig. Vitéz JáromY Árpád százados előadása. 16.45 Időjel- I zés, hírek. 17 Ne bántsd a magyart. 17.40 Hon­védek műsora. 18.40 Világpolitikai kérdések, vé­lemények. 18.50 llirek. 19 Dicső ősök, hős utó­dok. 20 Színes képek a honvédnapról. 20.50 „Majd ha visszajöttök megint.. ” w-'ly Anna, Hámon Imre és a Budapesti Kamarakórus hon- védeink kedvelt- katonadalaiból énekel. 21.40 llirek nemet nyelven. 22.20 Nóták a honvédről. 23 Szimfonikus müvek. 23.45 Hírek. esc rom oií, înmii', z'/ 8 Fohász, Szózat, reggeli z<m 8.45 Hírek 9 Délelőtti muzsika 10 /ói.ko/tató ina, o rím vészlemezek. 11 Egyházi ének és \/iiitbi széd Szent Pétéi < Pál apostolok ünnepén a i 1 városi (oplebániu templomból. 12.15 Hűdapevh Hangversenyzenekar. Közben 13 Liszt Nándoi Kenyéráldá.s eimii versét elmondja Rajrzv La jós 13.45 Időjelzés, hírek. 14 Magyar művészek lemezei. 14.45 A honvédelmi minisztérium lég oltalmi csoportfőnökségéinek előadása 15 Német hallgatóinknak. 15.35 Magyar tájak, muzsikában 16.15 Hajnali vitorlázás a Balatonon. 16.25 Ma gyár zeneszerzők félórája. 16.55 Hírek. 17 Nagy Izabella és l.itassy György arató-nótákat énekel. 17.40 Megérik a buza. Nyári játék, egy felvonás­ban. 18 A Székesfővárosi Zenekar hangverse­nye. 18.50 llirek. 19 Hangképek az ünnep sport­járól. 19.30 Péter-Pál a rádióban. 19.55 Kodály Te deum. Előadják: Szabó Ilonka, Basilidet Mária, Rosier Endre, Litassy György. 20.20 Péter-kó.szonlö és gyékényfoná.s a Tiszapartou. 20.35 Részletek Lehár: „Pacsirta” cimü operá­jából. 21.40 llirek, sport- és lóversenyeredmé nyék. 22.10 llirek német nyelven. 22.20 Ma­gyar müvés/.lemezek. 23 Melles Béla-zenekar 23.45 llirek. RENT EK, junius S0. ü-yUzen az otthon. 6.25 Ébresztő, torna. 6.45 Reggeli zene. Közben: 7 llirek, közlemények 8 llirek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.30 Rendőrzenekar. 9.40 \\ agnei Trisztán és Izolda. Előjáték és Izolda szerelmi halála. 10 Hírek. 10.10 Szórakoztató zene. 11 Légierők luvószenekara. 11.40 A véredények el meszesedése. 12 Harangszó, fohász, Himnusz Utána: Müvészlemezek. 12.40 llirek. 13.25 Idő­jelzés. 13.30 Honvédőink üzennek. 14 Horváti) Dudás József cigányzenekara muzsikál. 14.30 llirek. 14.50 Kovács Ödön tánczenekara. 15.30 Alázatos munkával és imával engesztelő Szent Margit. 15.15 Melles Béla-zenekar. 16.45 időjel­zés, hírek. 17 Sportközlemények. 17.05 Danku Pista nótáiból énekel László Imre. 17.15 Müte- remsarok. Látogatás Komoróczy Lajos sportgra- fikusnáf. 17.25 Verdi: Traviata. Előjáték a III. felvonáshoz. 17.30 Legkedvesebb verseim. 17.45 Munkásfélóra. 18.15 A német birodalmi rádió műsorából. 18.50 Hírek. 19. A zsidókérdés Ma gyarországon. 19.15 Farsangi lakodalom. Y’ig- opera három felvonásban. 21.40 Hírek. SPO RT Döntött az MLSz elnöki tanácsai •Julius 2-án, vasárnap délelőtt fél 12 Oral kezdettel a K 4 AC pályán ismétlik meg • a Kupa-döntőt Íz MLSz kolozsvári kerülete rendezi a mérkőzési KOLOZSVÁR, junius 28. (Az Ellenzék numkatársáüóil,) Ismeretes, hogy vasár­nap délután, közvetlenül a döntetlenül befejeződött Ferencváros—KAC mérkő­zést követően Kulcsár Jánebi, a Magyar Kupa egyesbirája, úgy határozott, hogy Kolozsváron játsszák le a megismételt mérkőzést a KEAC semleges pályáján. A Ferencváros vezetőcége kezdetben bele­nyugodott a döntésbe, később azonban meggondolták magukat, mert megfelleb­bezték az egyesbiró határozatát az MLSz országos elnökségéhez. Hétfőn este iMt össze az elnöki tanács é? hozta meg döntését, amelyről azonban kedd estig Kolozsvárra a távbeszélő há- lóza/t zavarai mia'.ií nem érkezett jelentés. Óráik hosszat tartó feszült várakozás után kedden este negyed 8 órakor meg- zönrent az MLSz kolozsvári kirendeltsé­gének föitéri helyiségében a távbeszélő készülék. Adorján Ödön a* kolozsvári ke­rület vezetője, érvek, áídlatek, kimutatá­sok tömkelegével felszerelve rohant a készülékhez, hogy bármilyen.; eshetőségre készen, felvegye a Kolozsváron való ját­szás érdekében a harcot. De erre nem volt szükség: Barcsay János az MLSz <nl- ehmöJce jelentkezett és közölte röviden, hogy az elnöki tanács elutasította a Fe­rencvárosnak a KEAC-(pálya éllen be­adott kifogásait és úgy rendelkezett, hogy vasárnap délelőtt fél 12 órakor Kolozs­váron a KEAC-pályán játsszák le a mér­kőzést. Villámgyorsan terjedt el Kolozsváron a hir, amely a legnagyobb megelégédiést keltette, miivel az MLSz elnökségének döntése azt bizonytiltja, obgy a liabdarugó- sporii legfelsőbb vezetősége nem egyesü­leti érdekeiktől, hanem az egyetemes ma­gyar spori érdekeitől vezetve határozott, lemondott a fővárosi mérkőzés jelentős anyagi nyereségéről és a Kupa döntő Ko­lozsvárra való bozrialával a vidéken csi­nál a labdarúgásnak hírverést és Erdély fővároséit tiszteli meg. Közvetlenül a hir vétele után az MLSz kolozsvári kirendeltsége máris megtette a legszükségesebb intézkedéseket. Úgy döntöttek, hogy a lehető legnagy <bb mér­tékben kibővítik és ülőhelyekké! szerelik fel a vályút, 'amelyen 15.000 embert he­lyem, eíc el és sürgősen megkezdik a je­gyeknek elővételben való kibocsátását, hogy mindenki idejében megvehesse azo­kat. * „ A keddi MLSz tanácsülésen elhatároz­ták még, hogy a julius 2-éra hirdetett országos termcsülést e. Magyar Krupa dön- ■Kgje mtete idé® 9-én tearíWák m»g AÖ­előtt 9 órai kezdetted a Vadász-utcai székházba. Elhatározta továbbá áz MLSs, hogy a mai utazási viszonyokra való te­kintettel a szövetség sehova sem küld vál aga lőtt csapatot. Egyben azonban uta- sá tóttá a vidéki NB egyesületeket, hogy saját kerületükbe tartozó helységekbe küldjék el csapataikat hírverő mérkőzé­sekre. Ilyen kérelemmel az érdekelt vá­rosok az NB I. egyesületeken kívül az il­let ékes vi déki kerületekhez fordulhatnak, hogy az:k válogatott csapatokat küldje­nek ki a hírverő mérkőzésekre. Megkezdődtek a Dermata üzemi labdarugó-bajnokságok A Dermaxa üzemi bajm^ágok kedden dél­után 3 órakor a Turul SE—Zrínyi SE mér­kőzéssel megkezdődtek. Ezt követte öt óra­kor az Árpád SE és a Mátyás SE találkozása, Ma. junius 28-án, szerdán 3 órakor a Tan nin SE a Széchenyi SE ellen játszik. A baj­nokság küzdelmeit: nagy érdeklődéssel kíséri az üzem munkássága, amelynek egyes osztá­lyai között komoly harc van kialakulóban, MLSz törpe—Bástya törpe 5:0 (4s0) KOLOZSVÁR, jumus 28. A bajnoki idény elmúltával az MLSz, igen helyesen, komolyan kezd foglalkozni az utánpótlással. Ennek a jele az MLSz törpék és a Bástya törpék kö­zött lezajlott újabb mérkőzés, amelyet Grimm edző vezetésével játszottak és amelyet fölé­nyesen nyerte meg Kiin 2, Rozsnyai és Csabai góljával a szövetségi csapat. ,, A KAC IFJÚSÁGI CSAPATA ma délután utazott Nagyváradra, ahol csütörtökön elő- mérkiőzést játszik a NAC—Gradjansky mér­kőzés előtt a NAC ifjúsági csapatával. A csa­patot Balázs intéző vezeti. AZ MLSz TÖRPE JÁTÉKOSOK ma, szer­dán délután 6 órakor jelentkezni kötelesek a szövetség főtéri helyiségében. B A BÖLCS A Y Á KAC UJ SZERZEMÉ­NYE. A zuglói Danuvia vezetőségével folyr tatott tárgyalások után sikerült a KAC veze­tőségének leszerződhetnie Babolcsayt, a fővá­rosi NB II-ős csapat jóképességü játékosát. Az uj szerzemény fiatal és tehetséges labda­rugó, aki valószínűleg a csatársorban fog ját­szani. JÁTÉKVEZETŐK A BOMBAKÁROSUL­TAKÉRT. A Játékvezető Testület labdarugói felbuzdulva legutóbbi mérkőzésük sikerén, új­ból a zöld gyepre lépnek. Ezúttal az edzők csapatával állanak ki, akrknék soraiban haj­dani „nagy ágyuk“, Kutik, Opaţa, Szaniszló I., Kovács Béla. Dobav, Kinizsi és mások szerepelnek. A mérkőzést szombaton délután 5 órakor rendezik a városi sporttelepen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom