Ellenzék, 1942. november (63. évfolyam, 247-271. szám)

1942-11-07 / 252. szám

t qcn AV, os5 >JóS 'lej löl alls H 62* ea: ,6£I bK 6Sc alls. 3 aᣠIß! Í9í Ibi 1-öl !Ot üa 5ÎV1 9rn 69! bn [ßh !9J) go. S3 'V íV iM sol >£LÍ Og 361 im :sa Í3[ SS s2 66 Yl ÍV ig J9 m ni Î2 61 IJÍ o )'£ 5 ál :© d á 9 6 í 5 r I, í 1942 november 7. innui ííiAiENZÉK g&jKMawEe SPQBT Domonkos János: Valósziníiieg Orosz! lesz a középcsatár Csepel ellen KOLOZSVÁR. A Nemzeti Bajnokság vasár­napi, II-ik fordulóján igen érdekes mérkőzések sérülnék lejátszásra. A bajnokságban vezető ,\AC Újpesten játszik, a Gamma Szegeden, a Szolnok Újvidékre rândul le, a DÜV1ÁVAG SaU gótarjánba. A Kispest saját pályáján a Vasas ígyüttesével mérkőzik meg, az Elektromos a Latorca-utcában a Ferencváros ellen, mig a Törekvés a Bihari-uton a szombathelyi Haladás sllen játszik. Kolozsváron a KAC Magyarország bajnok- csapatát, a Csepel együttesét látja vendégül. A :aepeliek a KAC ellen legjobb csapatukkal ál­lanak ki és a csapatból különösen Olajkár II, Marosvári, Fuszek és a svájciak ellen játszott Szaday va imák a legnagyobb formában. A KAC illen a kivetkező csapat játszik: Dósai — Kallói, Szalay — Bakos1, Gere, Du­dás — Fuszek, Olajkár II., Marosvári, Szabad­jai, Pintér, Tartalék! Rákosi és Keszthelyi. A csepeliek a ma délutáni gyorssal érkez- aek meg Kolozsvárra Bódie János szaktanács- idő és Bernáth Ferenc intéző vezetésével. A KAC, mely a Kispest mérkőzés óta nem tudott pontot szerezni, nagyon készül a hol­napi nagy küzdelemre. Domonkos János, a csa­pat edzője a következőket nyilatkozta: ,,A baj­nokcsapat a NA.C után az egyik legjobb for­mában levő csapata az NB. I. mezőnyének. Úgy (döntöttem, hogy az újonnan leigazolt ^fiatal csatártehetségeket csak a későbbi mérkőzése^ ken • fogom szerepeltetni és a csapat valószínű összeállítása a következő lesz a Csepel ellen: Márki — Szaniszló If., Vass — Pali, Szántai, Csákány — Bozóky, Kovács IV., Oroszi, Rad- nar, Tolnai". A holnapi KAC—Csepel mérkőzés a városi sporttelepen kerül lejátszásra délután pontban két órai kezedttel. A mérkőzést Szigethy Imre vezeti. A két határjelző Szabó Ödön és Sipos István lesz. A nagy mérkőzés előtt déli 12 órakor a KAC—Bástya ifjúsági mérkőzést ját- szák le. A KAC vezetősége úgy döntött, hogy a vá­rosi sporttelep pénztára már reggel 9 órától kezdve a közönség rendelkezésére áll. nagyszabásúnak ígérkezik a Mátyás-Kupa vánderdifas tornászversenye KOLOZSVÁR. Nagy napja lesz november hó l5-én Kolozsvár tornászsportjának. Ezen a na- jon kerül eldöntésre a KKASE és a Villamos- ínüvek Sportegyesületének megrendezésében a Mátyás Kupa vándordijas tornászverseny, me’vre az ország legjobb tornászcsapatai mind leadták benevezésüket. A gyönyörű küzdelem­nek Ígérkező versenyen 13 csapat indul. Bu­dapestről az elmúlt évi bajnokcsapat, a VII. Kerületi Leventeegyesület két csapattal indul és ugyancsak két csapatot indít a Postás Sport Egylet. A versenyen résztvesz a Ferencvárosi VSk, a BBTE, a TFSE és a WMTK csapata is. Vidékről Debrecenből a DTE és a DEAC, míg Miskolcról az MVSC tornászcsapata indul. Ko­lozsvárról a KEAC, a KKASE és a Villamosmü indítja el legjobb együttesét. A két kolozsvári egyesület a Magyar Orszá­gos 3'ornász Szövetség megbízásából rendezi meg ezt a nagyszabású tornabemutatót és már minden előkészületet megtett arra, hogy a ver­seny minél nagyobb siker jegyében bonyolód­jék le. A Mátyás Kupa vándordijas tornászver­senyt a Magyar Mükedvelés Házában (Nyári Színkör) rendezik meg november 15-én, vasár­nap délelőtt 10 órai kezdettel. Erdély női és férfi tornászbajnokságait, me­lyet eredetileg előző napra, november 14-re tűzött ki a Tornász Szövetség, tekintettel a Mátyás Kupa vándordijas verseny nagyszámú nevezésére, valószínűleg november 28—29-re halasztják el. Vasárnap délelőtt KEAC—KKASE rangadó! KOLOZSVÁR. A kerületi labdarugó bajnok­ság vasárnapi, tizedik fordulója igen érdekes­nek igérkezk. A legnagyobb küzdelem az Egye­temi Sporttelepen kerül eldöntésre, ahol dél­előtt 10 órai kezdettel a bajnokságban vezető KEAC a- KKASE ellen játszik rangadó mérkő­zést AVelser vezetésével Utána 12 órakor a KMTE .a Postások csapatával játszik. Ennek a mérkőzésnek a játékvezetője Dési Imre lesz. A városi sporttelep kispályáján ugyancsak két mérkőzés kerül lejátszásra. Délelőtt fél 10 óra­kor Szőke vezetésével a MÁV II. a Korvin el­len játszik, majd utána fél 12 órakor a KAC II. a BMSE együttesével küzd meg a bajnoki pon­tokért Jania vezetésével. A KAC vezetősége kéri az alábbi játékosokat, hogy vasárnap délelőtt fél 11 órakor a városi sporttelepen jelenjenek meg: Lőrincz, Szabó, Tóth, Bokor, Imre, Bedő, Boér, Moldován; Ador­ján, Kiss, Horváth, Maderka, Váczi, Pongrazió, Nagy László és Antoni. Tekézfiverseny honvédelnk javára ,,Honvédeinkért" cimmel a Wesselényi Lö­vész Egyesület az Erdélyi Tekéző Alszövetség- gel, 10 tele és 10 tisztaíarolásos csapat- és egyéni tekeversenyt rendezett. A nemes cél megértésre talált. A fenti két egyesület együtt­működése a' tekézősport versenyszerüleg és szórakozásból űzőkkel együtt meghozta a gyü­mölcsét 318.30 pengő összegben, amit a Vörös- kereszt utján honvédeinknek juttatunk. Nem az összeg nagyságáról, vagy jelentősé­géről van szó, amikor kiemeljük ezt, hanem ar­ról az áldozatkész bajtársi szellemről, melyet a a „belső front" tanusit és amelynek a Wesse­lényi Lövész Egyesület és az Erdélyi Tekéző Al- szövétség bajtársi összefogása a legkiválóbb bizonyiteka. Legyen az intő példa arra, hogy ,,a sport mindig honvédelem" és találjon hü követőkre. Amidőn itt felsoroljuk a verseny győzteseit es helyezettjeit, meg kell emlékezzünk a fel nem sorolt adakozókról is, akik a nevezettek** kel együtt erkölcsi győztesei ennek a verseny­nek. A dijak ünnepélyes kiosztása 1942. évi no­vember hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor .lesz a Wesselényi Lövész Egyesület Horivécl- utca 12. szám alatti-helyiségében a következők szerint: Álszöveíség.i csoportban Csapatverseny: 1. Kolozsvári Villomosmüvek SE 324 pont (Aszalós F., Incze K„ Kovács A., Nagy J.) 2. KKASE tekeszakosztálya 298 pont (Albon S., Ferenczy K., László L., Schmidt B.) 3. Minerva tekéző társaság 293 pont (Dajbukát J., Lengyel J., Pokornyi H., Szabó M.) 4. Unió tekéző társaság 293 pont (Deák I., Tótfalusy J„ Vmcze A., Vincze I.) 5. Korvin SE tekeszak- osztálya' 291 pont (Pataki, Szilágyi, Lukács, Fe­hér O.) Egyéni verseny: 1 Fehér Ödön 90 pont (Kor­vin. 2 Schmidt. Béla 86 pont (KKASE). 3 Ár- kossy Lorincz 85 pont (KMTE—,.Vízmüvek"). 4 Kovács A'bert 85 pont (Villamosmüvek”). 5 Kovács Miklós 85 pont (Villamosmüvek). 6 Szabó Miklós 84 pont (Minerva). 7 Incze Kál­mán 82 pont (Villamosmüvek). 8 Tótfalusv Je­no 81 pont (Unió). 9 Nagy József 78 pont"(Vil­lám osmü vek). 10 Vodila Mihály 78 (Zsinór) 11 Beke Károly 78 pont (MÁ.V). 12 Boor János 7? pont (Minerva). Szövetségen kívüli csoportban Csapatversenyben: 1 Verif.as tekéző társaság 2°8 pont (dr. Jancsó A., Kovács I., dr. Nagy V., P.roski M.) 2 Mateosz tekéző társaság 257 p. (Sütő T., Mezei L, Gergely L., Tokai Gy.) 3 Szerelők tekéző társaság 247 pont (Gyulai1 J., Szilágyi Gy., Tőtős B., Drohobeczky J.) Egyéni verseny: 1 Dr. Jancsó Albert 86 p. (Veritas). 2 Bíró Albert 81 pont (Gázmüvek). 3 Piroski Miklós 80 pont (Veritas). 4 Sütő Tibor 80 pont (Mateosz). 5 Szittyahegyi Imre 79 pont (MLT). 6 Hadnagy Ernő 79 pont (Wesselényi). 7 Horváth István 79 pont (Gázmüvek). 8 Ma­rosi Viktor 77 pont (Adóhivatal). Résztvettek a „Honvédeinkért" versenyéit a következő társaságok, illetve egyesületek: Vil­lamosmüvek. KKASE, Minerva, Unió, Korvin, KMTE—Vízmüvek, MÁV, Zsinór, Herkules, Ve- sas, Dáhlia, Veritas, Mateosz, Szerelők, Wesse­lényi Lövész Egylet, Gázmüvek, M. légvédelmi tüzérek, Adóhivatali tisztviselők, 21-es Bajtársi Egyesület. KALMÁR JENŐ szövetségi edző véleménye szerint a mostani válogatott csapat játékereje megüti azoknak a válogatott csapatoknak ere­jét, amelyben maga is szerepelt és az erőn- l létük jobb volt most, mint a svájciaké. Igen jó ] véleménye van Bodoláról és Percnyiről. Tét- j szett neki a svájciak védelme, amely csak az utolsó 20 percben roppant össze az óriási ma­gyar nyomás alatt. Molnár játszik Simatoc helyett az Újpest ellen Kovács II., a NAC jobbszélsője nem játszik az Újpest ellen. A NAC kétkapus edzésén nem .volt ott Perényi, Bodo’a, Tóth III., Kovács II. és Barna. Perényi, Bodola és Tóth III. a válo­gatott mérkőzésén könnyebben megsérült. Ko­vács II. és Barna még Kolozsváron sérüllek meg. Barna vasárnapig rendbejön, Kovács II. azonban az orvosi vizsgálat szerint vasárnap még semmiesetre sem játszhat. Kellemetlen meglepetése volt az edzésnek, hogy kiújult De- ményi derékrándulása, úgyhogy az Újpest elle­ni játéka kétségessé vált. A jobbhátvéd poszt­ján Szegedi—Simatoc helyett, akit az MLSz el­tiltott a játéktól, Molnár játszik, aki már tel­jesen meggyógyult. Megnyílt a fedett teniszpálya Budapesten A Rákoczi-ut és a Muzeum-körut sarkán van a fedett teniszpálya a Márkus parkszinház he­lyén. Talaja nem fából van, hanemn salakból és igen jó a világítása is. Viaszos papírral von­tak. be a lámpákat, igy azután annyira tompítot­ták a fényt, hogy áz a játékot egyáltalán nem zavarja. A fedettpályán megtartandó mérkőzé­sek iránt óriási az érdeklődés KÖZGAZDASÁG Mz iparossás időszerű vitatta az lparia$tiSlet el&lláeé$ása Kolozsvár és Vidéke Ipartestület elöl­járósága havi ülését november 5-én este 7 órakor tartotta meg Demeter Ferenc elnökletével. Az elöljáróság! ülésen az Iparhatóságot dr. Kiss Béla városi fogal­mazó, a Kereskedelmi és Iparkamarát dr. Reinhardt Kálmán előadó képviselte. Az elölj ár ósági ülésen a tagok «agy szám­ban vetek részt. Demeter Ferenc elnök üdvözlő szavai után Bennik Ferenc: jegyző az előző elöl­járóság] ülések jegyzőkönyveit, ofvasta fell., majd előterjesztette terjedelmes je­lentését a kisiparosság helyzetéről* illetve az Ipartestiilet szeptember és október há­tú munkájáról. A j ellent és felolvasása után a betegsé­ge miatt távollevő Török Ferenc pénztá­ros hélvett a jegyző ismertette a szeptem­ber és október havi pénztárjelentést, mely za Ipartestület anyagi helyzetéről számolt be. Az elnöki előterjesztések során az elöl­járóság hozzájárult ahhoz, hogy december hónapra az Ipartestiilet tisztviselői épp­úgy. mint más években, egyhavi fizeté­süknek megfelelő karácsonyi ajándékban részesüljenek. Ezután több előljárósági tag a kézniii- iparosság időszerű kérdéseit tette szóvá és kérte az elnökséget, ihletve a jelenlevő hatóságok képviselőit, hogy a kisiparos­ság! érdekében járjanak közbe. Az előljárósági ülés a nemzeti Hiszek­egy szavaival ért véget. Méiioxások az ErdélyiKemskedelmi B®nk vezetőség KOLOZSVÁR, november 7. (Az Ellen­zék munkatársától.) A kolozsvári Erdélyi Kereskedelmi Bank vezetőségében lénye­ges, változás áll be. A Pesti Magyar Ke­reskedelmi Búnk érdekeltségéhez tartozó Mezőgazdasági Közraktárak Bt. ügyvezető igazgatója, Bugyi Anted kormány főtaná­csos ugyanis sok évtized es,” eredmények­ben jelentős tevékenység után ez év vé­gével nyugalomba vonul é? helyét vitéz Sons Gyida, a kolozsvári Erdélyi Keres­kedelmi. Bank vezérigazgiartój|a veszi át. Vitéz Soós Gyula minden tekintetben méltó utóda lesz a Mezőgazdasági Köz­raktárak élén o távozó Bugvi Antal kor­mányfőtanácsosnak. Vitéz Soós Gyula 'ré­gebben a Vasmegyei Mezőgazdasági Taka­rékpénztárnál működő It Szombathelyen, mint ügyvezető igazgató. Minthogy ennek a pénzintézetnek közraktári vállalata is volt, amely közraktárból fejlődött ki tu­lajdonképpen a Mezőgazdasági Közraktár Bt., vitéz Soós Cvula személyében régi közraktári szakember kerül most e hatal­mas válla at élére. Vitéz Soós Gyula a ko-* lozsvári Kereskedelmi Bank vezérigazga­tói tisztségét, amint értesülünk, Si[>oss István igazgatónak adja át, aki a Keres­kedchni Bank érdeke’tségeinéh igy töb­bek között a Szolnoki Hitelbanknál, majd a Makói Népbanknál és legutóbb az Er­dély Bank nagyváradi fiókjánál, mint ve­zető igazgató működött, mig jelenleg a kolozsvári Erdélyi Bank igazgatói tisztsé­gét tölti lie. Kolozsvári pénzügyi* körökben őszintén sajnálják vitéz Soós Gyula távozását, an­nál is inkább, mert kolozsvári működése alatt előzékeny modorával és szakérte1- mével maigának sok barátot és tiszte őt szerzett. Megelégedést kellett azonban, liogy helyebe Siposs István személyében olyan férfin kér ül, aki a bankszakma egyik elismert kitűnő munkása, s mint ilyen, többévtizedes tapasztalatává ugyan abban a szellemben foktatja a munkát, mint elődje. UJ KÖZELLÁTÁSI ÁLLAMTITKÁR Bl D APESI. novejnbor , . A kormán vzó a küzelhításügyi táró anélküli miniszter előterjesztésére dr. Jakabffy Károly m .. I niszteri osztályfőnököt, a m. kir. Posta takarékpénztár vezérigazgatóját a in. kir. , közellátási hivatalhoz áliamtükáAak ki 1 nevezte. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom