Ellenzék, 1942. október (63. évfolyam, 222-246. szám)

1942-10-12 / 230. szám

ELLENZÉK 1942 október 12, SPORT Hz ui offgfetoiai J?@oészítetí és mayára talán áh»- ■■'«!<™»(i.a gáttal biztosan győzőit a "n'iioest ellen fíüc-lflsnesf 4:© (1:0) — ÖOlHfOH: iíOTÖfiS IV (2)L SZOfliSZlO fii, lőfifu — Di>iif€S»£h a óepsfi—szóin ok, a ©aíinna—íörcKvcs tolASfifoiD - Újpest csöíí nehezeit tfóözDtt SzegcdCD, a NAC csafó tiöröip defila szomhmheineis — a Síeriiiefi Döjnííhségoh §©irán lehengerelte o szamostüvori lőreiívísi a KÉM Nehéz, kínosan nehéz napok és hetek után felvirretdt a KACmak: az uj erők­kel kiegészít élt és magára Idáit együttes pompás játék után nagy gclaránnijal győ­zött a Kispest elten. A győzelem azon. túl, hogy értékes Ítél pontot szerzett, az együttesnek, két szempontból nagy jelentőségű: az egyik az. hogy nügij sztárok', nélkül is tud győz­ni a csapat, a másik szempont pedig ebből következik: a csatársor magára talált. Nem voltak: kiugró egyénisége]i, nagy lövőcsatárok, hanem mindegyik cgy-egy he­réit volt abban a szerkezetben, amely olajozottan indította Szebbnél-szebb támadá­sait az ellenfél kapuja ellen, amelyet csak Boldizsár nagy védése menteti: meg a meg súlyosabb vereségtől­Az. NB 1. nyolcadik fordulójának a során nem voltak meglepet ésszerű ered­mények, amely már érthető is akkor, amikor féUg-meddig kicgyensu'lyözódtak az erőviszonyok. A Ferencváros biztosan győzőit a DiMÁVAG ellen, a Csepel—Szol­nok találkozó nagy kHz de ejti után a valós döntetlen eredménnyel végződött, a to­vábbra is kitünően szereplő Vasas négy gáttal győzőit az Elektromos ellen, a Gamma döntetlenül végzett a Törekvéssel, az Újpest nehezen győzött Szegeden, a NAC nagy küzdelem után Szombathelyen, miff a SfdBTC—Újvidék találkozó dön­tetlenül végződött. A kerületi bajnokságok során igen szép küzdelmek alakullak ki, de ugyancsak nagy küzdelmek voltak a zöld gyepen a váltóbajnokságok során is. A vasárnapi forduló sporteredményoinek részletei a következők: Nibezen szlletef? meg az első géf, da annál Stenayebijea a többi,., KOLOZSVÁR, október 12. Vasárnap dél" után pontban fél 4 órakor kezdődött meg a városi sporttelepen a KAC—Kispest sors­döntő találkozója, amelyre Lantos játékvezető sípjelére a következőképpen állott fel a két csapat: KAC: Márki—Ssaniszló II, T ass—Radnci, Szántéig, Csákány—Bozóky, Kovács IV, Vdczi. Oroszt, Tolnai, Kispest; Boldizsár—Olajkár I, Gazdag—- Simányi, Villányt, Kajdácsi—Odry, Fii~ . zessy, Mészáros, Juhász, j-Jrotiko II. A mérkőzés KAC fölénnyel kezdődött ős már a harmadak percben Gazdag csak sarok­ra tudott menteni a kitörő Kovács elől, nem sokkal később pedig Vdczá az ötösről élesen1 kapu fölé ffőtt. A 6. percben rövid, tapogató­zás után a Kispest is feljött és Sznniszló csak sarokra tudóit menteni egy támadást. A KAC azonban nem adta meg miagát, erősítette iaz iramot és percekig kapujához szegezte a Kis­pestet, valósággal ontotta egyik támadást a másik után és rövid idő alatt öt sarokrúgást őrt el a vendégcsapat egy sarokrúgásával szemben. hzekoen a percekben kétségen kívül meg­állapítható, hogy valósággal kicserélték a csapatot. A csatárok szép, ötletes játékot jár sZoLUhk, a fedezetsor pompásan végezte fel­adatát, a. védelem pedig biztosan állott a he­lyén és a legvigasztalóbb az volt, hogy « csa­társorban nem. egy ember játszott, hanem öt dolgozott, akik közül bármelyik egyformán megállotta a helyét. A 10. percben az uj KAOtag, Tolnai ke­rült jó lövőhelyzetbe, de lövését Boldizsár hatalmas vetődéssel védte. A KAC csapatá­ból ezekben a percekben. Szántai emelkedett ki kiváló telj esi t m éanyével. A 15. percben Szaniszló szabadrúgását Boldizsár csak sarokra tudta öklözni. Tol­nai remek beadáséit Boldizsár kiütötte, amit Kovács IV. közelről- gólba vágott (1:0). Gól után a Kispest is veszélyeztetett Odry revén, de \ áss sarokra mentett előle. A KAC íedezetgora tömte labdákkal a csatársort, de az Olajkár I—Gazdag hátvédpár mindent rombolt. A 23. percben Oroszénak volt jó helyzete, de futtából föle lőtt. Percekig olyan nyomasztó fölénybe kerül ezután a KAC. hogy a Kispest át sem tudott jönni a félpályán. A 29. percben Tóin ab majd a 32. percben \ áczi nagy bombáját védte remekül Boldizsár. Nem sokkal később Villányi haza- 'adását Boldizsár csak sarokra tudta menteni. A Kispest ezután újra feljött, de Kajdácsi szabadrúgása a sorfalról pattant vissza a 36. percben. A KAC tovább folytatta támadásait és nagy 1 előnyével ért véget a félidő. Hullanak a gólok! Szünet után az első negyedórában a KAC folytatta sorozatos támadásait és nyomasztó fölénybe került. Gazdag csak sarokra tudott menteni Bozóky elől, majd Radnai szabad­rúgása ikerült a 16-osrói a kapu mellé. A hetedig percben Váczi szabadrúgását Villányi sarokra mentette, Bozóky beadár séd Boldizsár kiütötte, Kovács IV a ki­pattanó labdát az üres kapuba lőtte (2:0). Egy perc sem telt c], Boldizsár újra lab-, í dát kapott, ametldycl kifelé indult, amikor a 1 nagy lendül'cátcl futó Bozóky elébe került. Boldizsár ekkor két lázzal agy mell belük te az előtte levő játékost, hogy az elterült a földön, I jelenétnélazonban szemtanúja volt ci játékvezető is, aki habozás nélkül 11-est Hélt, amelyet Szaniszló U a behatókba lőtt (3:0). A 10. percbon Boldizsár a kiiürő Tolnait „ütötte ki’* a játékból, akit percekig dörzsöl.- gettek a kapu mögött, iámig magához tért. Valóságos macska~egér harc alakult ki ez­után a leél csapni közölt. A KAC kapujához szegezte a Kispestieket, akiket csak Boldi­zsár remek védése mentett meg a súlyosaid) vereségtől. A 22. percben Tolnai kiugrott, beadását Kovács IV nagy erővel kapura küldötte, amelyet Boldizsár csak kiütni tudott. De ré­sén állott Bozóky és a kipattanó) labdát gyors lövéssel a jobb sarokba vágta (4:0). A KAC csapata a negyedik gól után le­állóit é;s negyedórán át a Kispest támadott, de a KAC védelem Szántaival az élén köuy- r.yen szerelte a kispesti csatárok támadásait. Az utolsó percekben mindkét csapatnak al­kalma lett volna gólszerzésre, de az ered­mény nem változott. A szögletarány 13:4 (8:2) a KAC javára. Maijára talált a KAC A KAC csapata a Kispest elleni mérkőzést még nagyobb gólaránnyal is megnyerhette volna, kis szerencsével. Minden egyes csapat- rés: kitűnően dolgozott és mégsem érződéit a csapaton a régi nagy ..szlároli“, Bonyhádi, Simon, Telegdy hiánya, akiket a fiatalok kitünően pótoltál:. A mérkőzés hőse és a mezőny legjobbja Szántai volt. a mezőny legeredményesebb já­tékosa Kovács l\legtöbbel dolgozó játékosa Bozóky, akinek szereplése kellemes megle­petést jelenléti: a KAC szurkolóknak. Kitér tok magukért azonban a többiek is, Márki, Szaniszló II. T’nSs, Radnai, Váczi, Oroszi, Tolnai és Csákány. A két uj szerzemény, Oroszi és Tolnai, bár elfögódottan játszottak, megállották a helyüket és nagy nyereséget jelentenek a csapatnak. A csatársor mint jól olajozott gépezet dolgozott, ötletesen, fris­sen játszott. Ha a jövőben is úgy megy a já­ték, mint a Kispest elten, akkor nem féltjük a csapatot idegenben sem. A Kispest: csapata az első félidőben még ellent tudott állni a KAC rohamainak, de szünet után letöri. A négy gól ellenére Bol­dizsár volt a csapat legjobbja. Mellette Olaj­kár J.. Villányi és Kajdácsi voltak a leg­jobbak. Lantos játékvezető hibátlanul látta el a f plin d a tá t I KMTE, KISS!, KESC győzött, a KID II vereségei szenvedett a kerüíatl bajnokságokban KOLOZSVÁR. A kerületi bajnokságok hato­dik fordulójában a legnagyobb meglepetés a Szamoisujvári Törekvés 7:0 arányú veresége volt a KEAC együttesétől. A KAC II. csapata a Bástya második csapatától, 0:0 arányú fél­idő után, 5:0 arányú, vereséget szenvedett. A mérkőzést a játékosok meg nem jelenése miatt 8 emberrel játszották végig. A KMTE első győ­zelmét aratta As 4:0 arányú vereséget mért a BMSE csapatára, a KKASE pedig kitűnő játék­kal 4:0-ra verte a Postások együttesét. Eredmények a következők: KEAC—Sz. Törekvés 7:0 (1:0). Az egyetemi sportparkban, Jania vezetésével játszották le a mérkőzést, amelyet a KEAC pompás játék után, Kovács Pál (4), Kürthy (2) és Szabó gól­jaival 7:0 arányban nyert meg. Az egyetemi csapatból különösen a csatársor remekelt. Bástya II.—KAC II. 5:0 (0:0). Vezette Szőke. A KAC második csapatbeli játékosai nem tar­tották szükségesnek a pályán való megjele­nést cs csak nyolcán állottak ki. Szerencsére ott volt a nézők között Szaniszló János is, aki beállt kilencediknek, de nem. sok eredménnyel, mert kiállították. A Bástya II. az ejredményte- len félidő után Babos (3), Bakos és Simon gól­jaival könnyen győzött. KMTE—BMSE 4:0 (2:0). A városi kispályán, Szatmári Elek vezetésével játszott a két csa­pat. A KMTE magára találva, kitűnő játékkal verte meg ellenfelét és gólaránya nagyobb is lehetett volna, de a BMSE jól megállotta he­lyét. A gólok közül Gergely, Gáspár, Lázár ás Ősz egyet-egyet lőttek. KKASE—Postás 4:0 (0:0). Ugyancsak az egyetemi sportparkban játszották le a KAC— Kispeeft mérkőzéssel párhuzamosan a fenti mérkőzést, amelyet a KKASE szünet után mu­tatott jó játékával megérdemelten nyert meg. A gólok közül „az örökifjú" Palocsay kettőt, Dósa és Kontrol egyet-egyet rúgtak. A mér­kőzést Gáli vezette. Korvin—MÁV ifjúsági 4:3 (3:2). Vezette Biro dr. Az első félidőben a MÁV, szünet után a Korvin volt nagyobb fölényben és győzelme megérdemelt. KAC ifj.—Gépipari Középiskola 4:0 (1:0). A KAC—Kispest mérkőzés előtt, Sándor vezeté­sével mérkőzött meg a két csapat. A két csa­pat igen érdekes és nagy küzdelmet hozott, amelynek során a KAC fiataljai Nagy István 3, és. Fülöp góljaival biztosan győztek. Birkózókougressziis Nagyváradon NAGYVÁRAD, október 12. Tudósítónk je­lenti: A Magyar Birkózó Szövetség vasárnap Nagyváradon tartotta országos kongresszusát amelyen Ieberth Imre, a Szövetség miniszteri biztosa elnökölt és a Szövetség részéről meg­jelent Matura Jenő dr. és Papp László. Rész ­vett valamennyi kerület vezetője. A kongresz- szus elsősorban a vidéki birkózó sport, fejlesz­tésével foglalkozott. Ugyancsak a kongresszus keretében osztották ki a szövetség ezüst jel­vényeit, többek között Kovács Józsefnek, a kolozsvári kerület főtitkárának is. Megtár­gyalták a Visszatérés vándordíj-versenyeinek megrendezését s ennek megfelelőleg az örö­kös vándordíjért minden évben versenyt ren- déznek Nagyváradon. A továbbiak során a kongresszus a vidék számára válogató és nemzetközi birkózó versenyek rendezéséről ha­tározott. A kongresszussal párhuzamosan országos vidéki bajnoki birkózóversenyt is rendeztek, amelynek eredményei a következők: Légsuly: Bajnok Zsámboki (Dél), 2. Tőzsrf (Erdély), 3. Munkácsy (Kelet).- Pehelysúly: Bajnok Fultai (Dél), 2. Szlévai (Délnyugat), 3. Bihari (Északnyugat). Könuyüsuly: Bajnok Ga- racsi (Dél), 2. Manos (Északnyugat), 3. Kövér (Kelet). Váltcsuly: Bajnok Gál] (Dél), 2. ör­dög (Északnyugat), 3. Fejes (Kelet). Félnehéz- suly: Bajnok Gedeon (Kelet), 2. Szaniszló (Dél), 3. Bago.ssy (Észak). Nehézsúly: Bajnok Tarááyi (Kelet), 2. Kalocsay (Északnyugat), 3. Vasvári (Dél). Az NB I. nyolcadik fordulójának eredményei: Szolnok—Csepel 2:2 (2:2). Vezette: Pa-, lásthy. Góllövők: a 7. pereljen Szántó a 18. perebén Jávor Jf, a 23. percben Laborcz. i 35. percben Olajkár II. Nagy küzdelem, f ă­los eredmény. Mindkét csapat védelme nagy munkát végzett. Újvidék—SalBTC 3:3 (3:1). Vezet' •: Ró­nai. Góllövök: a o. percben Welker, a 14 percben V elkér, a 31. percben Retries. a 38. percben Mézes. A második félidő 20. per­cében Csuberda és a 29. percben Kanyó. Gamma—Törekvés 2:2 (1:1). Vezette: Sá" rosi. Góllövők: az első félidő 15. percében lléirai, a 40. percben Turbóki A II. félidő 27. percében Kardos. Újpest.—Szeged 3:1 (2:1). Góllövők: az első félidő 20. percében Kalmár, a 42. perc­ben Zsengellér, a 44. percben Tolvay. A má­sodik félidő 16. percében Zsengellér. NAC—Haladás 3.1 (2:0). Vezette Kőhalmi. Góllövők: a 19. percben Kovács II, 15. perc­ben Barna. A második félidő 12. percében Sáirvári, a 37. percben Széphelyi. Ferencváros—DiMÁVAG 5:2 (3:0). Ve- . zelte Lenkei. Gól-lövőik.: az első félidő 21. percében Kiss, a 35. percben ugyancsak . Kiss, a 40. percben Sárpssi 111, A második félidő 10. percében Beké. a 22. percben Finta. a 30. percben . Penderi és tíz perccel később ugyancsak Penderi. ■ Vasas—Elektromos 4:0 (1:0). Vezette: Szé­kel}-. Gól-Lövők: az első félidő 30. percében Nagy 7, utána Jenőffy. A második félidő 5. percél>en Németh, a 20. percben Junátsz. ®<esém é& fői văsâfoîhui Sebestyén Testvéreknél KÖZGAZDASÁG A közellátási minisztérium hatállyal 22 százalékkal a kolozsvári villamosüzem egységárait KOLOZSVÁR, október 12. A Magyar- országi Vii 1 amosírni vek Országos Szövet­sége Jmég a múlt évben emlékiratot ter­jeszti Át a közellátási miniszter elé, mely­ben a munkabérek, villamosipari cikkek és általában a termelési költségek emelke­désére való tekintettel a v iUanyaramszol- gáitatás árának felemelését kérte, mert a magas rezsiköltségek miaţt több villamos* ipari üzem működése veszélyeztetve volt. A közellátási minisztérium hosszas tanul­mányozás után az egységárakat az egész ország területén emelte, aszerint, amint az egyes üzemek az áramot vizierő, ko­széin, vagy nyersolaj f elhasználásával, vagy pedig kombinálva állítják elő. Az áremelésre vonatkozó rendelkezés a hivatalos láp szeptember 26-i számában jelent meg, és ebben a rendelkezésében a közellátási miniszter általánosságban szab­ta meg az egész országra vonatkozólag az áremelés hatályát. Most aztán a közellátá­si miniszter a villamosüzemhez és a város tanácsához intézett leiratában a kolozsvá­ri viUamosüzem egységárait is szabályoz­ta a következőképpen; 1. A vi ágitásl célra szolgáltatott villa­mos energia kil.ownltóránkinti alapára 53 fillér. 2. Az időkorlátozás melletti erőátviteli célra szolgáltatott villamos energia alap­ára k'ioAvattóránkint 25 fillér» kász fárfipuha és ursszaöáság Wesselényi MLklós-utca 4, sz. 3. Az- időkorlátozás nélkül ipari; célra szolgáltatott villamos energia kilowatt- óránkinti alapára 32 fillér. 4. Az egyéb, a 96.000—1942. K. M. sz. rendelet 1. §-ának 3. bekezdésében felso­rolt energiaárak alapáraként a jelenleg felszámított egységárakat állapítom meg­A fenti alapárakhoz a 96-000—1942. K. M. számú rendeletben engedélyezett 22 százalékos felárat az 1942. év május hó 1-től szolgáltatott energiára vonatkozóan számíthatják fel. A közellátási miniszter az áremelésnél tekintettel volt arra, hogy hazatérésünk óta a viliPamosüzem egységárait még nem emelte, valamint, arra is, bogy a bécsi dön­tésig Kolozsvár város áram szükség. elének nagyrészét a hidegszamosi vizierőtelep a legminimálisabb termelési költséggel hu­ta el1. Az áremelést tekintve, Kolozsvár -még mindig kedvező helyzetben van az ország többi városaihoz viszonyítva, meri Debrecen után még mindig Kolozsváron a legolcsóbb a villanyáram, mert vannak városok, amelyekben a világítási egység­áram kilowattonként. 1 pengő 30 fillérbe is kerül. Hogy az áremelés ne okozzon a közön­ségnek nagy terheket, a május első nap­jáig visszamenő felár összegét a villamos- üzem halhavi kamatmentes részletekben is elfogadja-

Next

/
Oldalképek
Tartalom