Ellenzék, 1942. október (63. évfolyam, 222-246. szám)

1942-10-05 / 225. szám

V 1912 október 5. ELLENZÉK SPORT Kimérni Küzdelem árán Szép eredményeket hozott a kolozsvári nemzetközi lóverseny két utolsó napja KOLOZSVÁR, október 5. Szombaton nagy érdeklődés mellet t zajlót lak le a négy napos lovas torna versenyszániai. Ere dm é/ nyel a következők: Kolozsvár város dijáért két csoportban összesen 89 versenyző indult- Az A) cso­port 26 indulója közül két hibátlan Ösz- szevetés volt. Eredmények a következők: 1. Remete Tútnás százados (Pipás, 8 hi­baponttal 32 mp.), 2. Vitéz Pék András hadnagy (Rost, 12 hibaponttal 33 mp.). 3- Remete Tamás százados (Sellő II.), 4­Hegyeli Endre hadapród (Kincsem) 3. Ráró SRpsics István százados (Suhanc). AB) csoportban 63 induló volt és mindnyájan szép teljesítménnyel végeztek. A versenyben 20 hibapont nélküli össze' ,vetés voit. Eredmény (holtverseny): 1- üVisy István százados (Szeles, hibapont nélkül 30 mp ), 2- VQlkó Károly százados (Medve, hibapont nélkül 30 mp.), 3. VaJ~ kó Károly százados (Szélmalom, hiba­pont nélkül 31 mp.), 4. (Holtverseny) 'Mussy százados (Svájc, 0 hibapont 33 mp-) és vitéz Rcipaich Dániel (Mirjam, 0 hi­bapont 33 mp.), 6. Tóth Béla százados (Oktondi 0 hibapont 35 mp-). Urlovasok Szövetségének dija: (Nem' zetközi díjlovaglás, Szent György dij) 8 induló: 1. Vitéz Biró József őrnagy (Kont 6 perc), 2- Mcser százados Svájc (Wahr- spruch, 6 perc), 3. Moser százados Svájc j (Woran 12 jDCrc), 4. -Vitéz Bíró József j (Csárdás. 13 perc), 5- Adám Zoltán őr- j nagy (Üdülő, 14 perc). Magyar Lovareyylet dija. (Nemzetközi ; korlát ugrás) 19 induló. Eredmények: 1. (holtverseny) Szepessy-Sckciurek OHmár őrnagy (Parittya), 2. Báró Inkey Lajos százados (Vagyonos, 4 hibaponttal, 190 cm), 3—4- (holtverseny) Mylius száza­dos Svájc (Koburg) és Tóth Béla százados (Számum, 190 cm). 5. Hctcchis főhadnagy Svájc (Cerbéré, 180 cm). 1 (Vasárnap délután a hatalmas arányú lóversenyek utolsó versenynapján igen. látványos küzdelmek alakultak ki az egyes számokban. A nn kir. honvéd vonatcsapat dijáért a nyeretlen lovak díjugratásában 1.20 m- akadályokon 34 versenyző indult. Két hi­bátlan összevetés után a helyezések így alakultak: 1. Remete Tamás szds. Pipás- oü, hibátlan 34 mp., 2. Tóth Lajos szds. Sebaj IV en 0 hibaponttal 30 mp., 3. Gr. Königsegg Fidél hdgy. Ribár-on 4 hiba­ponttal 70 mp., vele holtversenyben ugyancsak a 3. helyezést érte el Jóny Viktor hdgy. Ujpécs-en 4 hibaponttal 70 mp., 5- Vitéz László Miklós szds. Álom' on 4 hibapont 72 mp., 6. Vitéz Tóth Béla szds. Virradat-on 4 hibapont 76 mp. A m. kir. földművelésügyi miniszter di­jáért a nemzetközi stafétaugratásban 1-20 ni. akadályokon az izgalmas verseny ma­gyar győzeitmet hozott. A lovaspárok helye­sése igy alakult: 1. Wilhelms Didin szds1. Szálkán és Pettkó-Szandtner Aladár sz<ls. Menyecske-n 24 ugrással! 1 p. 35 mp., 2- Műssy szds. Bazalt-on és HctccUis fhdgy. (Svájc) Cerberé-n 24 ugrásban 1 p. 55 mp., 3. Flandorfer Tam,ás hadgy. UjkT gyós-on és vitéz Dévényi Emil szds- Leányvár~on 24 ugrásban 1 p- 67 mp., 4- Tose Béla szds. Oktondi ITőn és Visy István szds. Adám TI-őn 23 ugrásban 1 p. 32 mp., 5. Pettkó-Szandtner Aladár szds. Várur'on és Tóth Lajos szds. Mág­nás Miská-n 23 ugrásban 1 p. 46 mp., 6. Pusztai Ferenc zis- Sobri Jóská-n és vitéz Pék András hdgy. Rost-on 23 ugrásban 1 p. 55 mp. ' Kalózs vérmegye dijáért a ..nehéz/4 osz­tályú nemzetközi díjlovaglásban hét in­duló közül holtversenyben végeztek az el­ső helyen vitéz Biró József őrnagy Kant­on és Moscr fhdgy. (Svájc) Warau-n 8-8 ponttal, 3. Récsey Géza szds1- Üvegtető-« 8 poaittab 4. V. Biró József őrnagy Csárdás­on 11 ponttal1, 5. Moscr fhdgy. (Svájc) Wohrsprueh-on 12 ponttal. "A nemzetek dijáért, kemény küzdelem fejlődött ki a négy négy legjobb lovassal induló magyar 'és svájci csoport között. Végül is Magyarország csapata győzött 28 hibaponttal, 404 m.p. idővel a svájci csa­pat 28 hibapontja és 435 mp idejével szemben. A kolozsvári hölgyek dijáért lezajlott versenyen első lett Keresztes Erzsébet Oktondi II-őn hibátlan ugratással', 2. Szabó Edith Novara-n 4 hibaponttal, 3. Keresztes Erzsébet Alcsut-cm. Szolnok-KllC 3:1 (21) EfuenfO ellenfele volt az eíső félidőben a hoioisvár! csapat a hi­fii nő tor man*,« ie?ö szoínofti e$n hitednek — Gólzáporral őnőzőtt úi m f. heiedih fordulójában a Ferencváros, a NM, vereségei szén- vedeli D ósőnőrnen az Slíeest, őnőzöti a Csepel és a Vasas - Pfedér- d£ ni elten «perle mea a KKASE a D, MÄV ellem kerületi snérhőzését, npofc emberrel is átfőzött a Hmm ellen a WEM Sokan voltak, akik csodát vártak a KAC szolnoki szereplésével kapcsolat­ban és arra számítottak, hogy a KAC győzni fog, de legrosszabb esetben is dönt tétlent ér el és egyik pontot elhozza, A csodavárok ezúttal csalódtak és azoknak volt igazuk, akik tisztességes vereségre számítottak, a KAC szolnoki veresége pe­dig annak mondható. A csapat egyébként az első felidő nagyrészében vezetett Bo- zoky góljával, de utána gyors egymásutánban két gólt kapott, sőt a második fél­idő első felében egy harmadikat is, A mérkőzés nagy meglepetése, hogy Bozoky a mezőny legjobb embere volt, a kitűnő formában lévő Szántaival együtt, míg Márkinak — tegnapesti távbeszélő jelentésünk szerint gyenge napja volt és a gólok közül kettőt foghatott volna. Kolozsváron vasárnap csak kerületi bajnoki mérkőzések voltak, amelynek so­rán a KKASE biztosan győzött a D. MÁV ellen, a KAC II.—KMTE mérkőzés azonban félbeszakadt. A KEAC nyolc emberrel is négy gólt lőtt a Korvin csapatá­nak, a KAC ifjúsági pedig kilenc gólt aKorvin ifjúságinak. Az NB I. hetedik fordulójának meglepetés tíz VÁC súlyos veresége Nagyvár radon és az Újpest veresége Diósgyőrben. A Ferencváros gólzáporral győzött az egyre J any hűl 6 szegedi együttes ellen} Csepel biztosan nyerte a Törekvés elleni mérkőzését. Nagy eseménye volt Kolozsvárnak a labdarugó mérkőzéseken hívül a lovas- versenyek negyedik, napja, amely nagyszámú közönség előtt bonyolódott te és igen jól eredménnyel zárult. " & A vasárnapi sportesemények részletéi a következők: Kis szerencsével döntetlen! érhetett volna el a KAC Szelnekan... SZOLNOK, október 5. A KAC labdarugó csapata a Nemzeti Bajnokság hetedik fordu­lójában újra idegenben küzdött. Ezúttal a kitűnő formában lévő Szolnok volt az ellen"~ 'fele, amelytől nagy küzdelem után 3:1 (2:1) arányban szenvedett vereséget. A két csapat a következő összeállításban játszott: Szolnok; Horváth—Csabai, Kispéter—$el­meczi, Szűcs, Fazekas-Szántó, Kollátli, Laborcs, Nagy, Vezér, KAC: Márki—Szpniszló 11, Vass—Csá~ kény. Szántai, Bokor—Bozoky, Kovács IV, 1 Váczi, Radnai, Verbőczi. Az első félidőben a KAC csapata remekül küzdve, egyenlő ellenfele volt a szolnoki együttesnek és a 10. percben meg is szerezte a vezetést. ,Viass előre küldött labdáját Vó/zi fíozohifioz tolta ki, akinek éles lövésével £ Zen I ben Horváth, tehetetlen volt (0:1). A 24. percben a KAC-nak újabb alkalma lett volna a gólszerzésre, de Váczi éles lövé­sét Horváth óriás* bravúrral védte. A 2b. peiv.be« egyenlít a Szolnok: Vezet bnborc.z —Kotláik ossz játék utón utóbbi kiegyenlí­tett (1:1). A KAC védelem a gól. útim kissé megza­varodott és nem sokkal később Loborcz véd­hető lövését Márky elnézte (2:1). Szünet után az első tíz percben a KAC támadott. Verboczkuck, majd Bozokinak lett volna alkalma az egyenlítésre, de mindket­ten jó helyzetből fölé lőnek. A 35. percben a Szolnok bebiztositotta győzelmét. A kitü­nően játszó Sziics labdájával Kotláik elfu­tott, átadását Nagy a vetődő Márki, mellett a hálóba lőtte (3:1). Az utolsó 20 percben a KAC újra táma­dásba lendült, számos támadást vezetett, de a szolnoki védelem minden támadását vissza­verte. A KAC csapata nem érdemelte meg a ve­reséget, mert különösen az első félidőben jobb volt ellenfelénél, a csatársor azonban Bozoky kivételével gyenge, játékolt mutatott. Szünet után a Szolnok volt a többet támadó fél és jó erőnlétével sikerült a két pontot elvennie. A KAC csapatából Szántai. Bozoky, a (győztes csapatból pedig Kolláth, Szántó és haze.kas remekeltek. A mérkőzést 1500 néző előli a. budapesti Horváth cJr. jól vezette. AZ NB J, bvtcdik fordulójának eredményei: perencvtints -Szeged 9:2 (3:0). A/. í. Hói mi pályán 12.000 néző előtt ját­szották le a fenti mérkőzést, amelyet a zöld­fehérek pompás .játék után Lukács (3), Füs­tös (2), Rc-ke (2), Sárosi ifi és Kiss góljai­val nyertek. A Szeged góljait Kalmár szerezte. Gamma—Kispest 0:0 (0:0). WMFC—Törekvés 7:2 (3:1) Vasas—SM BT C 2:1 (0:0). Elektromos—Haladás 7:0 (3:0). DiMÁVAG—Újpest 5:2 (3:1). NAC—Újvidéki AC 7:2 (5:1). Az NB l táblázata a hetedik forduló idán a következő: első a NAC 11 ponttal, máso­dik a h CrcUci áros 10 pontiak harmadik a Vasas 10 ponttal, negyedik Szolnok 9 pont­úd, ötödik DiMÁVAG 9 ponttol, hatodik Csepel 8 ponttal, hetedik Gamma 8 pontiak nyolcadik Újvidék 8 pont kJ kilencedik Új­pest 8 ponttal, tizedik Sál BT C g pori! túl. ti­zenegyedik Haladás, tizenkettedik Elektro­mos 4 ponttal, tizenhat maát-k Kispest. 4 pont­tal, tizennegyedik, 1 Örekvés négy ponttal, tizenötödik Kolozsvár 3 ponttal, tizenhato­dik Szeged két ponttal Biztos győzelmet aratott a KKASE a D. MÁV ellen a kerületi bajnokságokon félbeszakadt a KAC II—KMTE mérkőzés KOLOZSVÁR, október 5. A kerületi baj­nokság',ok ötödik fordulójában három mérkő­zést bonyolítottak le Kolozsváron, amelyek­nek eredményei a következők: KKASE—í). MÁV 3:1 (3:1). \ sárnap dél­után a városi sporttelepen 800 főnyi közön­ség előtt ,,Honvéd Nap4* keretében rendezte meg a KKASE a D. MÁV elleni mérkőzését. Izgalmas és szép küzdelem után a KKASE megérdemelten nyerte meg a mérkőzést és « játék nagyobb részében olyan fölényben volt, hogy minden lefutása veszélyt jelentett az ellenfél Számúra. A vezető gólt Polocsav szerezte meg a. KKAS£-nak, utána Doxnsicz révén egyenlí­tettek a déliek. Az egyenlítő gól után Pa locsuy, majd Fekete góljával a KKASE fél­időben 3:l-re vezetett. Szünet után nagy küzdő,lem alakult ki a két csapat között, de az ered men y nem változott. .Tők voltak a KK.4,S£-ből a csatársor. a D. MÁV csapatából a közvetlen védelem. A mérkőzést Welser jól vezette le. KAC II—KMTE 0:0. \asárnap délelőtt a városi kispályán bonyolították le ia mérkő­zést Hajdú Jenő vezetésével, amely a máso­dik félidő 20. percében félbeszakadt. Ugyan­is Cseh Fenne, a KMTE csapatkapitánya szóváltásba elegyedett « játékvezető vek aki kiállította. Mivel Cseh a felszólításnak nem volt hajlandó eleget tenni és elhagyni a kis­pálya területét. Hajdú játékvezető ötperces várakozás után lefújta a mérkőzést, amely­nek kedden este lesz folytatása a szövetségi egyesbiró előtt. A mérkőzés első félidejében a KAC-nak számos alkalma volt gólszerzésre, de a Te- legdyvel megerősített csatársor eredményte­lenül dolgozott. A KMTE lelkesen küzdött és egyenlő ellenfele volt a piros-fehér csa­patnak. KEAC—Korvin 4:0 (2:0). Vasárnap reggel az egyetemi sportparkban folyt le a .mérkő­zés Solkoly dr. vezetésével. A KEAC csa­pata az első félidőben Kürthy és Szerény góljaival már 2:0“ra vezetett, araikor Soly- koly dr. játékvezető a második félidő 15. percében Szalókyt a KEAC-ból utáurugásért, majd a 25. percben Szabót feleselésért kiál­lította. Közben Régner, a KEAC hátvédje szolgálati okok miatt elhagyta a pályát, ame­lyen ilymódou 8 emberrel küzdve a KEAC újabb két gólt ért el Jeszenszky és Kovács Pál révén. A KEAC csapatából a fedezetsor voll jó, a* Korvin egyre fejlődő csapata nem tudott ellentállni a remekül küzdő KEAC csatársorának. KAC if.Korvin if j. 9:0 (3:0). A KKASE —D. MÁV mérkőzés előtt a városi sporttele­pen játszották le a fenti mérkőzést Adorján János vezetésével. A Korvin ifjúsági együttes az első félidőben még ellent tudott állni a KAC támadásainak, de utána összeroppan- tak és a KAC csatársora tetszósszer'nt crte el góljait. Góllövők: Szász 4, Illyés 3, Nagy 2. MÁV ifj.—Bástya ifj. 4:2 (2:0). Tízezer pengő gyűlt össze az ~ eddigi honvédnapokon BUDAPEST, október 5- A Magyar Labda­rugó Szövetség országos elnöksége legutóbbi ülésén a következő igen érdekes határozató- kait hozta: November l én a Magyarország—Svájc válogatott, mérkőzés a Ferencváros Ullöi~uti pályáján lesz. Az MLSz népszerű helyárakat állapit meg, különösen az ifjúsági jegyek te­kintetében. A szövetség ajánlja a svájciak­nak, hogy a mérkőzést a német vagy az olasz szövetség által kijelölendő játékvezető ve­zesse. Az elnökség a Vasas mérkőzései ügyében a következő közleményt adta ki: ,.A Szövetséghez érkezett különböző irá­nya jelentések alapján az Országos Elnök­ség megállapít ja, hogy a Vasas NB I mér­kőzéseit liinlclésszerüen látogatja a budia- pesti zsidóság cs ott megjelenésével szinte tervszerűnek mondható felvonulásával kü­lönböző módon rokon szén vénák arl kifeje­zést a Vasas melleit. Az Országos Elnök­ség ezért felhívja a Vasas SC't, hogy eze­ket a jelenségeket minden elfogadható csz~ közzel szüntesse meg, nehogy a nemzeti és keresztény alapra helyezett magyar labda­rúgással szemben ezek az egyre megismét­lődő említett tünetek Súrlódási alapot, képezzenek.“ A honvédnapok során eddig 10.000 pengő gyűlt egybe. Ezt az első részletet az MLSz elnöke és társelnöke szombaton délben ,a Ferenciek terén, ahol az Ifjúság Országos vezetőjének felesége gyűjtött, ünnepélyes ke­retek között átnyújtotta és felajánlotta a Vörös Keresztnek. Ezenkiviil ll kötött ujjast és 71 pár meleg harisnyát is elküldték. Az olaszok levelet írtak az MLSz~nek, amelyben jelzik, hogy később tűzik majd ki az Olaszországban sorra kerülő magyar— olasz és a Budapesten sorra kerülő magyar—- olasz utánpótlás mérkőzésének a napját. Békés megy egyezésre szólította a szövetség a NAC-ot és at SalBTO-t A Labdarugó Szövetség felszólította a NAC~ot és a SalBTC-t, hogy a Debreczeni ügyben egyezzenek meg békésen. Mint isme­retes, az őszi idény elején Debreczeni aláírta szerződését a NAC-hoz, amelytől nagyösszegü pénzt vett fel. Debreczeni később meggondolta magát, visszament egyesületéhez, a pénznek azonban csak egy részét térítette meg. A BUDAPESTRE UTAZÓ VIDÉKI CSA­PATOK részére az MLSz az Áldás-utcai diákszállóban és a Kivándorlókat Védő Iroda Fiume-uh székhazában olcsó szállást biztosított. SPORTELŐADÁSOK A RÁDIÓBAN. A Szövetség őszi rádióelőadásai során október­ben Báró Csávossy László sportliirlapiró, no­vemberben Rubint Lajos a JT elnöke tart előadást. A svájciak elleni mérkőzéssel kap­csolatban vitéz Ginzery Dénes tart hírverő előadást a rádióban... Miaden iparosnak, kereskedőnek nélkii lőzh et eilen! Minden tudnivaló az iparengedélyről és a vele kapcsolatos ügyekről, tájékoztatások és tanácsadások. 1942 augusztus havi kiadás. Ára 1 penge 50. Kapható az „Ellenzék“ könyvesboltban Kolozsvár, Mátyás király-tér 9. Vidékre 1.60 pengő beküldése mellett (azonnal szállítjuk. LEVÉLPAPÍROK, egyszerűtől a legválasztékosabb kivitelig, legol­csóbban az „ELLENZÉK“ könyves­boltjában, Kolozsvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom