Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-15 / 62. szám

♦ # 19 4 1 március 17, ellenzék SPOR? Huszonkét év után A K1AC szép Játékkal és győzelem­mel mutatkozott he Kolozsváron KE1C—SzEQC 1:0 (ö;0) KOLOZSVÁR. (Saját tud.) Igazi ünnep­napja volt Kolozsvár labdarugósportjának a március 15-ikc. A Kolozsvári Egyetemi Atlé­tikai Club 22 évi távoliét után játszotta első mérkőzését a városi sporttelepen. A kolozs­vári csapat ellenfele a Szegedi Egyetemi At­létikai Club volt. mely egygólos vereséget szenvedett a lelkesen játszó KEAC együtte­sétől. A szombati.KEAC—SzEAC mérkőzés nagy ünnepségek között folyt le. Már kora reggel többszáz főnyi diáksereg vonult ki az állo­máshoz. ahol ünnepélyesen fogadták az Erdély fővárosába érkfezö szegedi egyetemi testvér- csapatot. Délután a városi sporttelepen foly­tatódott az ünnepség, amelynek közel 2000 nézője volt. A díszpáholyban a városi ható ságok fejein kivid mindkét egyetem tanári karát is ott láttuk. Az MLSz képviseletében dr. Gidófalvv Pál ii. v. elnök jelent meg az ünnepségen. A két testvércsapat találkozójából a KEAC került ki győztesként. Bár a győztes gólját csak az utolsó percben érte el a kolozsvári egyetemi csapat, mégis megérdemelten győzte le a SzEAC együttesét, melynek' csatársora különösen a második' félidőben csődöt mon­dott. A mérkőzés előtt Koncz Rudolf tanár, mint régi KEAC-ista üdvözölte a két csapa­tot. Majd dr. Ditrói Gábor tanár, a SzEAC elnöke üdvözölte a Kolozsvárra 22 év után visszatért KEAC csapatát. Vitéz dr. Berde László, a kolozsvári egyetemi csapat tanár- elnöke válaszolt az üdvözlésekre. Kölcsönös zászlócsere után dr. Berde tanár kezdőrugá- sával kezdődött meg a játék, amelyre a két csapat a következő összeállításban állt ki: KEAC. Moldovan. Ursuly—István, Piinkös- ti—Szerémy—Török, Kürti—Martin—dr. Csinka—T ombory—Ivirinyi. SxETC. Dósai, Herczegh——Dr. Tóth III., Tat ay—Koloz si^—M ofnár, Vicsay—Solt—dr. Tóth II.—Lakat—Pataki. Az első negyedórában a KEAC van táma­dásban, de a szegediek kapuvédője, Dósai a helyén van. A 17. percben Martin, majd Kürti jó helyzetből rontanak. A 22. percben a SzEAC-nak is alkalma van gólszerzésre, de Tóth II. a kifutó Moldovan mellett fölé lő. A KEAC percekig kapufához szegzi a szege­dieket, de a két hátvéd minden helyzetből ment. A 38. percben Csonka dr. kiugrik, biz­ton gólnak látszó lövéséi Dósai azonban re­mekül védi. A 42. percben a szegedi Solt hagy ki egy nagy helyzetet. Szünet után rákapcsol a SzEAC. Valóságos bombazáport zúdítanak Moldován kapujára, aki a szerencsétől is támogatva, mindent véd. A 13. percben Lakat, majd a 18. percben Vicsay lő az ötösről fölé. A 21. percben Tóth II. hatalmas bombalövését védi szépen Mól* dcván. A KEAC felszabadul, Szerémy révén veszélyeztet, aki közben Csonka dr.-ral he­lyet cserélt. Martin, majd Kürti kétizben is kiugrik, de lövéseik célt tévesztenek. Egy­perces gyászszünet következik a tragikus kö­rülmények között elhunyt csillaghegyi kapus­nak, Simon Józsefnek az emlékére. A 28-ik percben Solt az ötösről lő Moldován kezébe. Percekig a SzEAC nagy fölényben van, de csatársora tehetetlen. A legjobb helyzeteket is kihagyják. A 39. percben Kirinyinek van al­kalma gólszerzésre, de lövés helyett a szélső jének adja a labdát. Már-már úgy látszik, hogy döntetlen marad az eredmény, mikor az utó só percben Pünkösti labdájával Kirí- nyi kiugrik, beadását Szerémy a 16-os sarkán elkapja és mintha zsinóron húzták volna, úgy vágódik a labda Dósai kapujának a hálójába. Szép lövés, gyönyörű gól. A'ig kezdenek, a perc Marosvásárhely, Afk Perc Nagyvárad, m perc Budapest repülőgéppel. fi Magyar Légiforgalmi r. t. MALERT légijáratai vasárnap is közlekednek. Jóelöregondoskodjék helyfoglalásról: Mátyás király-tér 7. sz. Telefon : 35—96. játékvezető a mérkőzés végét jelzi. Győzött a KEAC. A mérkőzés után dr. Beide egyetemi tanár, a KEAC elnöke, a 22 év utáni első KEAC— SzEAC találkozó emlékére, valamennyi játé­kosnak emiékplakettet adott át, amit a mér­kőzés játékvezetője, Welser Jenő, a JT ügy­vezetője is kézhez kapott, aki mindkét fél tel­jes megelégedésére vezette le a március 15-í ünnepi találkozót. A KEAC nehéz küzdelemben, de megérde­melten győzte Ic az NB. 11-ben játszó SzEAC csapatát.. A KEAC és egvben a mezőny leg­jobb embere Moldovai! kapus volt. Az IJrsuly —István hátvédpár mindvégig remekelt. \ fedezetsor közül Szerémy volt a legjobb. Piinkösli mellett nem nagyon élt a SzEAC balszárnya. Török hasznos volt. A jobboldali hármas, Kürti—Martin—Csonka dr., különö­sen az első félidőben mutattak, jó játékot, íomhorv lövéseivel tűnt ki. Kirinyit nagyon fogták. de igy is megmutatta, hogy gyors szélsőjátékos.' Nagy része van a győztes gól elérésében. A. SzEAC együttese csak szünet után talált magára. Csatársorának azonban nem volt szerencséje, mert még a kapu szájából sem tudott Moldovárinak gólt lőni. A legjobb em­bere Dósai kapus volt, mellette a kis Solt. a két Tóth dr és Tatay, a jobbfedezet tűn­tek ki. A KEAC—SzEAC-taláíkozó után este a Má­tyás Diákház Corvin-n agy térin ében 150 terí­tékes ünnepi társasvacsora volt, mely a leg­jobb hangulatban és egyetértésben folyt le, melyen számos poliárköszöntő hangzott el mindkét részről. H Híisos és a 17íIlomosmfivek a kolozsvári kerület csoportbajnokai KOLOZSVÁR. A kerületi bajnokság máso­dik fordulóján, úgy a Mátyás, mint a Szamos- csoportban eldőlt a bajnokság sorsa. A Má­tyás-csoport bajnoka a Húsos együttese lett, amely behozhatatlanul vezet 11 ponttal a csoportjában. A Szamos-csoportban a Villa­mosmüvek csapata vezet, ugyancsak 11 pont­tal és ha hátralévő mérkőzéseit el is veszti, már biztos bajnoknak tekinthető. A vasár­nap lejátszódott kerületi bajnoki médkőzések részletei a következők: Húsos—KMSC 2:1 (0:0). A városi sportte­lepen közel 800 néző előtt játszották le s Mátyás-csoport döntőmérkőzését, amit a Húsos csapata nagy küzdelem után 2:1 arány­ban nyert meg. A mérkőzés mindvégig szép és élvezetes volt. Az első félidőben a Húsos van fölényben, de Tyukodi mindent véd. Szünet után a KMSC is rákapcsol, a 24-ik percben Székely révén vezetéshez is jut. A 36. percben Palocsay egyenlít, majd a 42-ik percben Rusz szerzi meg a Húsos győztes gólját. A Húsos, mely veretlenül vezet a kerületi bajnokságban, tegnapi játékával kiérdemelte a bajnoki cimet. Különösen a Hantz—Bot hátvédpár remekeit. A fedezetsorban Vincze, mig a csatârşorban Palocsay és Fábián tűntek ki. A KMSC legjobb embere Tyukodi kapus volt. mellette kitűnt még Kapusi és Sánta A csatársor a kapu előtt tulpuhán játszott. A két csapat a következő összeállításban ját­szott: Húsos. Pap. Hantz—Bot, Bokor—Vincze —Szabó, Fábián—Ferenczi—Palocsay—Tóth —Rusz. KMSC• Tyukodi, Kapusi—Cseh, Vigh— Illyés—Sánta. Gergely—Nagy—Székely—Ma­yer—Rusz. A mérkőzést Gábor körültekintően vezette. KKASE—III. kér. FC 4:3 (2:1). A Húsos —KMSC előtt játszották le a fenti mérkő­zést, mely a kereskedők csapatának győzel­mével végződött. A III. kér. FC-nek a máso­dik félidőben alkalma lett volna a kiegyenliló gólt is megszerezni, de a belső hármas min­dent tulkombinált. A KKASE góllövői: Szé­kely, Kendrean. Kovács és Marosán. A III. kér. FC mindhárom gó ját Balázs szerezte meg. Hamar játékvezető Bodót a III. kér. FC-ből utánrugásért, mig Kendreant a KKASE-ből feleselésért kiállította. A két csa­pat összeállítása -a következő volt: —Nagy—Marosán I., Kendrean—Marosán II. -—Székely—Biró—Kovács. 111. kér. FC. Csegezan, Nagy—Vásárhelyi, Turgyán—Szász—Müller, Bodó—Balázs—Sü­tő—Daróczy—Majlát. A Mátyás-csoport állása: 1. Húsos 6 5 1 0 26: 4 11 2. KAC Turul 5 4 0 1 15:11 8 3. KMSC 6 2 1 0 16:10 5 4. KKASE 5 2 0 3 7:12 5. III kér. FC 6 0 0 6 7:24 0 A KKASE vasárnapi disztornája, melyet példátlan nagy siker mellett tartottak meg tegnap a Malom-utcai polgári leányiskola tor­natermében, a holnapi számunkban részletes beszámolót közlünk a disztorna lefolyásáról. KKASE. Major, Rotsing—Berindean, Telegdy Izgalmas küzdelem után, döntetlenül végződött a KSC—Bástya rangadó mérkőzés KAC-Bástya 3:3 (2:2) KOLOZSVÁR. (Saját tud.) A városi sport­telepen, 1500 né2Ő előtt, szép időben játszot­ták le a KAC—Bástya rangadó mérkőzést, mely az erőviszonyoknak megfelelően, dön­tetlenül végződött. A mérkőzés mindvégig érdekes és változatos voit, amit úgy a KAC, mint a Bástya megnyerhetett volna. Mindkét csapatban különösen a csatársor remekelt, de a védelmek sokat hibáztak A KAC-ban Szaniszló II. a középcsatár posztján kitünően bevált, amit két góljával is bizonyít. A mér­kőzés részletei a következők: K. Nagy Pál budapesti játékvezető sípjelé­re a két csapat a következő összeállításban állt ki: KAC. Seprényi, Régner—Yas, Reinhardt— Páll—Csákány, Lukács—Szilárd—Szaniszló II. —Kovács I.—Brassai. Bástya. Bereczky, Szőcs—Medve, Bulik— Engi—Losonc, Gecző—Lőrinc—Hódi—Oro­szi—Bot. A Bástya támadásával indul a játék ami­nek már a 4. percben eredménye van. Hódi bombalövését Seprényi csak sarokra tudja menteni. A sarokrúgást Gecző jól irányítja középre, amit Oroszi közelről gólba vág. 1:0. A KAC is feljön, Szaniszló kitör, de Bereczky jól védi kapuját. A 15. percben egyenlii a KAC. Brassai beadását Szaniszló II. a této­vázó Bástya-védelem mellett belövi. 1:1. A KAC tartja fölényét. A 18. percben Brassai lövéséi Bereczky kiejti, a labda Szaniszló II.-hoz kerül, aki a léc alá bombáz. 2:1. A játék rendkívül élénk. Lőrincznek van nagy gólhelyzete, de közelről mellé lő. Majd Lu­kács hagy ki egy biztos gólnak látszó labdát. A 42. percben Losonc labdájával Oroszi ki­ugrik, lövése a belső kapufáról pattan a hálóba. 2:2. Szünet utáu a KAC újra támad. A 8. perc­ben Lukács 16-os szabadrúgása megy kapu mellé. A Bástya Gecző révén veszélyeztet. A 17. percben Bot beadását Seprényi kifutva menteni akarja, Reinhardt segítségére megy, de a labdát mindketten otthagyják, amit Gecző az üres kapuba 15. 3:2. Percekig még a Bástya támad, de eredménytelenül. A 27. percben Lukács kapura lő, közben Sz öcs, a kitörő Szaniszló 11-ői lefogja az ötös vonalon. A játékvezető 11-est itél, amit Bras­sai a felső sarokba lő. 3:3. Az egyenlítő gól után mindkét csapat hevesen támad, hogy megszerezze a győztes gólt, de a védelmek jól állják helyüket. A 41-ik percben Kovács kitör, de közelről fölé lő, majd az utolsó előtti percben Gecző lő közelről Seprényi kezébe. A KAC csapatában Páll, Szaniszló II.. Lu­kács és Brassai, mig a Bástyából Engi, Bulik és a csatársor belső hármasa tűnt ki. K. Nagy Pál a mérkőzést erélvesen vezette. NAC-TÖREKVES 5:0 (2:0). NAGYVÁRAD. NB. II. mérkőzés. A NAC csatársora remekelt. A 2000 néző előli leját­szott mérkőzést Mann Károly kifogástalanul vezette le. ' 'i NSE—SzSE 4:1 (3:0). SZATMÁR. A nagybányai csapat már az első félidőben bebiztosította a győzelmét. 1500 néző. Vezette Kovács László (Nagyvá­rad). Az NB. II. állása a követ ekzö: 1. NAC 6 6 0 0 30: 3 12 o NSE 7 6 0 1 18: 7 12 3. KAC 6 2 1 3 14:17 5 4. Bástva 7 o 1 4 12:16 5 5. SzSÉ . 7--> 1 4 8:13 5 6. Törekvés .7 0 1 6 5-2° 1 1 ^ A FAVORITOK GYŐZTEK AZ N. B. I. TEGNAPI FORDULÓJÁN BUDAPEST. Az N. B. I. tegnapi negyedik fordulója simán folyt le. Eredmények a ki» vetkezők: Ferencváros- WMFC 3:2 (2:2). Újpest—Elektromos 5:1 (4:1). Kispest—Sze­géül 2.0 (1:0). Törekvés—Haladás 2:1 (2:1). Szolnok—Dimávag 0:0. BSzKRT—SalBTC 5:1 (3:0). Gamma—Tokod 1.0 (0:0). A tegnapi forduló után a bajnokság állása a következő: 1. Ferencváros 11 14 2 1 65:28 30 2- Újpest 17 11 2 4 52:36 21 3. Dimávag 17 9 4 4 49:38 22 4. Szolnok 17 8 3 6 34:33 19 5. WMFC 17 5 8 4 40:32 18 6. Tokod 17 7 4 6 31:38 18 7. Szeged 17 6 4 7 27:31 16 8. Elektromos 17 7 1 9 32:31 15 9. SalBTC 17 5 5 7 30:35 15 10. Gamma 17 6 2 9 32:37 \í 11. Kispest 17 5 4 8 34:40 14 12. BSzKKT 17 5 3 9 34:38 13 13. Haladás 17 3 4 10 24:44 10 14. Törekvés 17 4 2 11 26:49 10 Tillamosrnüvek—Haggibbor 6:1 (5:0). A Haggibbor-pályán lejátszott mérkőzés a vil­lamoscsapat váratlanul nagy góiarányu győ­zelmét hozta. A ne.héz, mélytalajon, a Viíia- mosmüvek csatársora jól feltalálta magát és már az első negyedórában 3:0-ra vezetet:, amiben része volt a Haggibbor gyenge védel­mének is. Szünet után a Haggibbor magára talált, de már csak szépíteni tudott az ered­ményen. A Villamosúin góljai közül Fábián 2, Pap Béla 2, Raáb és Farkas egyet-egyel rúgtak. A Haggibbor vigaszgólját Herskovits szerezte meg. A mérkőzést 500 néző előtt Jania hibátlanul vezette. A két csapat a következő összeállításban játszott: Villamosmüvek: Baczoni, Barcza—Papp T., Sólyom—Balogh—Székely, F ábián—Ősz— Farkas—Pap Béla—Raáb. Haggibbor: Noé, Kleinmann—-Gara, Izsák —Steiner—Katz, Kauffmann—Fried—Hers­kovits—Jakabovits—Kransz. A Villamosom a Haggibbor feletti győzel mével megnyerte a Számos-csoport bajnok ságát. MÁV—DSE 3:1 (2:1). A Désen lejátszód mérkőzésen a vasutascsapat kitűnő játékkai könnyen győzött Schaff 2 és László góljai val. A mezőny legjobb embere Makiári, í DSE kapuvédője volt. A MÁV-ból Oláh. Már ton és Kiss voltak jók. A DSE csapatábó Pávait a második félidő 24-ik percében kiái litották- Gencsy jó biró volt. A SZÁMOS-CSOPORT ÁLLÁSA: vit­VŐ­1. Villamosmüvek 6 5 1 0 15:4 11 2. MÁV 6 3 1 2 15:10 7 3. Haggibbor 6 2 2 2 10:15 6 4. B. Törekvés 5 1 2 2 8:6 4 5. Dési SE 5 0 0 5 7:20 0 B. TÖREKVÉS­-KEAC kom b. 5:4 (20. A KAC—Bástva NB mérk őzés előtt fe nti két csapat játszott barátságos mérkőzést. Az első félidőben az egyetemi csapat, szünet után a B Törekvés volt nagyobb fölényben. Góllövők: Mátéffy (2), Pálfv. Kalcucs és Ba­kos, illetve Ligeti (2), Knobloch és Juhász. A mérkőzést Tóth Géza vezette. Villamosmüvek—Haggibbor 2:1 (2:1) ifjú­sági barátságos mérkőzés. 5 ezette Ferencz László. Góllövők: Mázsa és Roska. illetve Markovits. III. kér. FC—KKASE 4-0 (2:0) ifjúsági barátságos mérkőzés a városi kispályán. A visszacsatolt keíeímagyarorszári és erdélyi országrészekre is kiterjesz­tették a második zsidótörvény föld- biríokpoiitikai rendszerét BUDAPEST, március 17. (MTI.) A Bu­dapesti Közlöny legközelebbi száma köz i a kormány rendeletét, mely a Magyar Szent Koronához vis'szacscatolt keletmagyarországi és erdélyi országrészekre a második zsidó- törvény földbirtokpolitikai rendszerét kiter­jeszti. A rendelet hatálya alá eső szemé vek földbirtokaikat, illetve mezőgazdasági ingat­lanaikat a területhely szerinti j.'letékes köz ségi elöljáróságnál legkésőbb április 30-ig tartoznak bejelenteni. A . ende ét a különle­ges erdélyi viszonyokra 'aló tekintettel az átrendezésekkel kapcso.atos kérdésekben ki mondja, hogv a haszonbérleti célra kije,öt mezőgazdasági ingatlanokat akkor ;s birtok­ba lehet venni, ha a tulajdonos panasszal é a birtokbavétel ei szemben. Az átengedett mezőgazdasági ingatlanok ellenértékének megállapítása független a visszacsatolt terü­leten eddig alkalmazott érfőkinegállapil á Soktól. LEVÉLPAPÍROK. egyszerűtől a Te$- választékosabb kiviteli«:, legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályábatt, KoIqzd* vár. Mátyás király^t&r 9, (

Next

/
Oldalképek
Tartalom