Ellenzék, 1937. március (58. évfolyam, 50-74. szám)

1937-03-02 / 50. szám

»KtFjnrrit rpm »DNftov % ■ r ' ' :7M Fg* >70 Ant 2 lej, vastagabb betűvel S7cdvc 4 lei. E Apróhirde <*u-k feUdhutA: a Mad«\bivnn,,ban, l cgkbcbb hirdetés ám :o lej. Álláskeresőknek I könvvosztálvunkban. bizományosainknál bármely <mţx m3 , lej, vastagabb betűvel S7rilve 2 lej. | hirdetés; Irodában. Csak válas/bél veget kérdétekre C^aV vasárnapra feladót hirdetések után 2t szi- | válaszolunk. Cimct tartalmává hirdetésekre n vá- tlék felirat «ámítunk fel Dij előre (uctemlő. | Ia^7t közvetlenül a megadott címre kell jrAnyitani __ Házasság mm A KOMOI V uri'eány 30 éven felüli intelligens térti ismeretségét keresi házasság céljából. Teljes ci;nü levelet; lehető eg fényképpel: ..Hozománya fo.ooo“ jeligére kéri. Ko. 6$. Levelezés ELSŐRENDŰ angol és frojicÁ nőiraabóság. kifogástalan mutatóért garanciát vá.lílunk. Busz. v'vmcrárné. Srr. Berde 2. P, *4° főn fos közleményt PoioskaitósT. irtást, lakásfcrtőtlen test legmodernebb, legbizto­sabb gázbehatási módszerrel mérsékelt áron esz­közöl külföldi praxisu vegyészmérnök specialista. Utána teljes sz-'grilanitá . Megkeresések ,,Specia­lista“ jeligésre Ellenzék könvvosztálya. K. 491. Adás-vétel i #■ Tölgyfa mázsája 58 Háutoltfa öle 8S0-— Paris 7/a és Primaria Trafikokban. F 223 BLÜTHNER punmo eladó. Látható 15—16 óra között. Sitr. Ehsabet« 12. K. 486. KERESEK jó állapotban levő pianinot. Aján­latokat csakis n*agánf elektől (közvetítők és hang­szerkor eskedók nem érdekelnék). „Készpénzüzlet“ jeligére kjönyvofzxályba kérek. _______G. 1475. ELADÓ egy komplett mahagóni há lószoba be­rendezés, budapesti gyártmány, hármas tükörrel. Cim a kiadóban. ____________________Ko. 72. PiANTNÓT, jóhpngut, bérbevennék. Cim a köuyvoszxályban.___________________Ko. 75. PiANTNÓT keresek megv^eire. Foto Kiss, G. .Massaryk 44. _____________________________ KERESEK megvételre hasznJflt vilianyozógépet. Árajánlatot kérek Balogh Albert ny. oanitó, Ză­bala címre. Gy. 670. Alkalmazás TANULÓ felvétetik. Foto Ki«?, G. Mossa ryb 44 szám. Állást keres | |;§9 MENYASSZONYOK! KeVngycmonogrammo- zást jutányosán vállalok. Str. Brátianu 33, ajtó 4. Ko. 76. Ingatlan - lakás mám \ KERESEK május fre két vagy három szobái komfortos, egészséges, tiszta lakást lehetőleg földszinté:, és különálló házban, a Moulor-uton, a sörgyár közelében. Címet „Pontos“ jeligére a kiadóba kérek. _______________G. 1474. KLADÖ május i-ére három szoba, konyha, speiz; mo?ókonyha; pince, padlás, előszoba; háll; parkettes; két 'errasszal; kerttel; külön telken. Str. Dr. Pop Iulian 28.___________ G. 1474. ELADÓ Phta Unirii közvt«en közelében 4 szobás parkettes családi ház. Geréb ügyvéd, Re­gina Mar-a 6, ____________________ Ko. 62. KERESEK 2—3 szobás összkomfortos kertes lakást. Cimeket „Belvárosban jel gére. Ko. 61. BÚTOROZOTT :zoba, újonnan berendezve, különbejárattal ktadó. P. Mihái Viteazul 3. Por- tásnál. ___________________ F. 214. NÉGY, két, egy fürdőszobás napos lakások májusra kiadók. Matei Basarab 7. ______K. 490. EGY kisebb szoba vlzkagylóval, speiz í«b. mel­lékhelyiségekké! kiadó. Str. Maei 5. Portásnál. F. 214. ÜZLETHELYISÉGET keresek Piaţa Uniri 1 kör­nyékén május elsejére. Csnekct: „Divatszakma“ jeligére kiadóba. Ko. 74. SHWHJtt ES ZEHE Budai Nagy Antal A transzilván drámairás büszkeségif. irodalmunk legérettebb színpadi alko­tása, szellemünk eleven megtestesülése a Budai Nagy Antal. Kós Károly ebben a remekműben maradandót alkotott, olyan drámát, amely elsősorban nekünk szól rólunk, de úgy, hogy a nagyvilág is meghallja. Sorsokat alakitó, monumentális történelmi háttér, életeleven drámai alakok, páratlanul izgalmas mese jellemzik a Budai Nagy Antalt. A Budai Nagy Antalt Bánffy Miklós gróf rendezte, akinek biztos történelmi tudása, emelkedett irodalmi ízlése és ragyogó rendezői zsenije a vigszinházi elő­adást is elővarázsolta. A Budai Nagy Antal díszleteit és kosztümjeit Kós Károly tervezte. A szín­ház a legnagyobb áldozatkészséggel állította ki a Budai Nagy Antalt, amelynek külsőségei nem maradnak el a vigszinházi mérték mögött. Jöjjön elsején! BákefJy István és SieHa Adorján legújabb vsgjátéha Csütörtök este mutatja be színházunk l Békeffv Istvánnak és Stella Adorjánnak, ; ;t Méitóságos asszony szerzőinek leg- i újabb vigjátékát, amely eddig 100 elő­adást ért meg Budapesten és ma is sza­kadatlanul műsoron van. Nincs Európá­nak olyan országa, amelynek vezető .színházai meg ne vásárolták volna ezt az újdonságot, amely Jöjjön elsején címmel a Méitóságos asszony kétszázas szériá­jára is rá fog duplázni. De a pesti be­mutató után a mi színházunk hozza ki először a szerző különleges engedélyé­vel ezt a páratlanul mulatságos, ötletes, sziporkázóan szellemes vígjátékot, amely ugv mulattat. hogy megkönnyezteti a nézőt és olyan emberi alakokat formál, amelyeknek láttára a részvét, a derű és az együttérzés nagy érzelmei olvadnak fel a néző szivében. A Jöjjön elsején főszerepeit Fényes i Alir: , Harmath Jolán, Sántha Ilona, Je­ti 'i János. Tompa Sándor, Tóth Elek, 1 tidos Béla, Nagy István, Csengeri Ala­dár alakítják. Huszonhárom szereplője van egyébként a darabnak, amelynek apró epizódfigurái is rendkívül mulat­ságosak. Az újdonság három felvonás­ból és hat képből áll, úgyhogy forgó- színpadon kerül nálunk színre. Á S'zsBilbáz nilisora : Hétfő fél 9: BUDAI NAGY ANTAL. (A trwr f'zilván ciklus bemutató előadása. Kós Károly nagysikerű’ 4 felvonásos drámája. Rendező: gróf Bánffy Miklós. A díszleteket és kosz­ben: Nagy István. Főrzersplők: Borovszky tümöket Kós Károly tervezte. A cimszcrep- Oszkár, Beness Ilona, Czoppán Flóri; Csóka József, Fülöp Sándor, Gróf László; Jenei János; Kós Dodó (mint vendég), Kovács György, Lantos Béla; Simon György, Tom­pa Sándor; Tóth Elek. Premierbéríet 21. szám.) Kedd fél 9: BUDAI NAGY ANTAL. (Rendes bérlet.) Szerda fél 9: BUDAI NAGY ANTAL. (Har­madszor ) Csuörtök fél 9: JÖJJÖN ELSEJÉN. (Békcffy István és Stella Adorján 100 előadást megért, “gyogó vígjáték újdonsága, a szezon legna­gyobb vigjátéksikere. Főszereplők: Fényes Alice; Harmada Jolán; Sántha Ilona; Jenei “KÖSZÖNÖM A 13. SZÁM KEDVENC SZÁMOM­AT FELEJTSE EL, hogy Q 13. sorsjáték sorsjegyeit már áralják. AZ I OSZTÁLY HÚZÁSA MÁRCIUS 15-en, A 13. SORSJÁTÉK Ho zsebében van EGY SORSJEGY,1 bizonyos lehet afelöl, hogy álmai meg fognak valósulni. Az a 200 lei havonta, amelyet a sorsjegyért ad, a megálmodott házacska gazdájává teheti és örökre megszabadít ja a házber rémétől. Az ÁLLÁMI SORSJÁTÉK János; Tompa Sándor; Tóth Elek; Lantos Bél«.; Nagy István* Rajnai Sándor; Csengeri Aladár Premierbérlet 22 szám.) Péntek fél 9: JÖJJÖN ELSEJÉN. (Rendes bérlet.) Szombat 9: JÖJJÖN ELSEJÉN. (Harmadszor.) Vasárnap délután 3: CSÁDRÁS. (Az év legna­gyobb operetxsikerének első olcsóhelyáras előadása.) Vasárnap délután 6: BUDAI NAGY ANTAL. (Negyedszer, rendes helyár kka\) Vasárnap ette 9: JÖJJÖN ELSEJÉN. (Negyed­szer.) A Román Opera műsora Hétfő, március 1: (Oradea) IIERODLAÍDA. Kedd, március 2: (Oradea) PIROS RÓZSÁK. Szerda, március 3: (Satu-Mare) HERGDIADA. / hogy Zilohy Lajos nagysikerű darabja, a Szűz és a gödölye 50-szer került színre Bu­dapesten a Magyar Színházban. A darab ná­lunk is hamarosan szinr ekerül. Makkay Mar­git szerepét Harmath Jolán, Titkos Ilonáét Sólymosán Magda alakítja; hogy Lucienne Boyer, a hires párisi dizőz április közepén két hangversenyt ad Buda­pesten; hogy Korda Sándor újabb A0 milliós tőkét kapott Angliában, ahol nála nélkül el sem tudják képzelni az angol nemzeti filmgyár­tást; hogy óriási az érdeklődés Timisoarán a Clují Román Opera négynapos vendégjá­téka iránt; hogy Nyota Inyolca, a világhírű hindu tánc- cosnő márciusban, Transsylvánia nagyváro­saiban vendégszerepei; hogy Korda Mária újra filmezik. Olaszor­szágban angolul és olaszul készíti a Morma Vanrva filmváltozatát; hogy Aradon most kerül bemutatóra az Ártatlan a feleségem című operett. Főszerep­lők: Trillap Ilonka, Gábor Mara és Lukács Ede; hogy a hires Kotányi nővérek revüfilmjé- >nek, a Zenei háromszögnek nagy sikere van Budapesten; hogy Katherine Hepburn, a hires amerikai filmcsillag legutóbbi filmjét, magyar iró, Vaj­da Ernő irta. a film cime: Lázadó asszony; hogy Milánóban két magyar operettet ad­nak egyszerre nagy sikerrel. Mindkettőnek szerzője: Ábrahám Pál. A Haway rózsája ózz egyik s a másik a Viktória. Ezt az utóbbit Púi Erzsi társulata játszó; hogy a Szerelmes levél című uj magyar dalműnek óriási sikere volt a pesti Operá­ban. Fóthy János és Esterházy Ferenc gróf operája valószínűleg állandó müsordaröbja marad a színháznak; hogy mulatságos esetről számolnak be a pesti lapok, u pesti rádió müsortervezői rö­vidlátásával kapcsolatban. Barna Pál, egy tehetséges magyar zeneszerző benyújtott a rádióhoz egy tangót, amelyet visszautasítot­tak. Másodszor Barna Pál elkészíttette a tan gát egy pesti nyomdában spanyol szöveggel és így vitte be a rádióhoz. A tangót — mint spanyol tangát — nagy sikerrel játszották el; hogy óriási ünneplésben részesült a Targu- Muresről lehívott Réthely Ödön a Ripp van Winkle főszerepében. A megbetegedett Bo­rovszky helyett utolsó percben beugrott mű­vész neve szombati beszámolónkban sajná latos géphiba miatt elmosódott. Óriási si­kere volt; hogy a Royal Klub megnyitásán hatalmas sikerrel táncolt Marosffy Etelka, a tehetsé­ges kis csodatáncosnő. lozoosziÉézak míison HÉTFŐ: CAPITOL-MOZGÓ: REMBRANDT, a világ­hírű holland festő romantikus élteibe, fősz. Charles Laughton. LDISON-MOZGÓ: Kettős műsor: I, VÉGRE EGY UR1ASSZONY. Fősz. Elissa Land) és lutkács Pál. H. KIRÁLYI UDVAR — HAT SZÍV EGY KERINGÖBEN. Grell Theimer és Georg Alex ander-el. Román-magyar feliratokkal! MUNKÁS-MOZGÓ: Dupla műsor: I. AZ UTOLSÓ PÉTER VÁRI BÁL. Orosz drá­ma. Fősz. Ivan Petrovűts, Camilla Ho 1 és Halmay Tibor. II. AZ EGÉSZ VILÁG DALOL. NEVET ÉS SZERET. Szovjet zenés vígjáték. III. Journal. Előadások 3, 6 és 9. Román-magyar feliratok. ROYAL-MOZGÓ: ÉN ÉS A CSÁSZÁRNÖ Charles Boyer és Lilian Harvey egyet- en együttes filmreoneke. Műsor élőit híradó és Romániai aktualitások. SELECT-MOZGÓ: GSElMPÉSZEK (HAL.'I GSÓ.NAK). Izgalima s kala ndor f i 1 m. ! szerepeikben: Hans Albers, Tu ray 1 ! URANIA-MOZGÓ: A SZÍV NEM ELADÓ Rökk Miairáfoa egyetlen i.dei slágere, szenzációs akrobata mutatványokkal. "T f

Next

/
Oldalképek
Tartalom