Életünk, 2013 (51. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 2. szám - A Vers világa rajzpályázat képeiből - Szabó Illés: Kizökkent idők

SZABÓ ILLÉS Kizökkent idők (SZÍNJÁTÉK KÉT RÉSZBEN) Szereplők: FORTIN BRAS, Norvégia királya HORATIO, költő és színművész HAMLET, Horatio felfedezettje, színművész CLAUDIUS, színigazgató és tálján kém POLON1US, az apja, szellem és főkamarás, színművész LAERTES, a fia, színművész GERTRUD, a felesége, tragika OPHELIA, a fogadott lányuk, naiva ROSENKRANTZ, Fortinbras ügynöke, színművész GU1LDENSTERN, ugyanaz ANGOL KÖVET MARCELLUS, tálján kém és színművész FRANCISCO, ugyanaz BERNARDO, ugyanaz FŐSZÁZADOS, Fortinbras hadsegédje, kórusvezető OSR1CK, udvaronc és színművész SÍRÁSÓ SZÍNÉSZ FORTINBRAS SZÍNÉSZ ANGOL KÖVET Századosok, lányok Szín: Helsingőr ELSŐ RÉSZ Első szín A szín sötét, lábak dobogása, vívás zaja, lihegés, biztató szavak, izgatott szurkolás hangjai hal­latszanak. Kivilágosodik a szín: a helsingőri színházban a színészek Shakespeare Hamletjének utolsó jelentét játsszák. A trónon Claudius és Gertrud, a dán királyi pár, körülöttük udvaroncok. A szín közepén Hamlet és Laertes vadul párbajozik, Ősnek bíróként vezeti a mérkőzést. A jelenet csak annyiban különbözik az eredetitől, hogy a szín szélén, nézőként, Fortinbras, az igazi norvég király ül a valódi Angol követ társaságában, mögöttük norvég századosok. Ők nem színészek, nem is vesznek részt a játékban, csöndben nézik a jelenetet. Hamlet eltalálja Laertest. 250

Next

/
Oldalképek
Tartalom