Életünk, 1984 (22. évfolyam, 1-12. szám)

1984 / 1. szám

ÉLETÜNK IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 1984/1 XXI. ÉVFOLYAM JANUÁR Főszerkesztő PETE GYÖRGY Főszerkesztő-helyettes RÓZSA BÉLA K Hz/ii-ji SZERKESZTŐSÉGÜNK MUNKATÁRSAI AMBRUS LAJOS belső munkatárs, APATI MIKLÓS, CSERMÉNYI VAJK, KUNTÄR LAJOS (tördelő szerkesztő), PÓSFAI JANOS, RATKAI ír A (művészeti rovat), VARGA IMRE külső munkatársak Z, _ -—, ry-, _* *. - y _ , Vas megye Tanácsának Irodalmi, I—< I I—i I I I 1/ művészeti és kritikai folyóirata ■*—' ^tJ A V J 1 ^1 1 v Megjelenik havonta. Szerkesztőség: Szombathely, Savária út 25. T.: 13-630. Postacím: Szombathely, pf. 168. 9701. A kiadásért felel: Steiner Sándor, a Vas megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója, Szombathely, Berzsenyi tér 2. Telefon: 12-393, postacím: 9701 Szombathely, postafiók: 100. — Ter­jeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzemeiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1., postacím: 1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj egy évre 144 forint, fél évre 72 forint. Index: 25952 ISSN: 0133-4751 83-4310 Sylvester János Nyomda, Szombathely, Kiskar utca 6. Felelős vezető: Hanuszek Béla Telefon: 14-762

Next

/
Oldalképek
Tartalom