Életünk, 1978 (16. évfolyam, 1-6. szám)

1978 / 6. szám - TANULMÁNY - Molnár Miklós: Folyamatos lét-érvényesség felé - Dobai Péterről Hanyatt című kötetének megjelenése idején

Dohai megvalósulásának egyik fázisa a Hanyatt címmel egybegyűjtött szöveg­sorozat — egy mozgás keresztmetszete: Az idő megvan, mint a tárgyak. Meztelen állok meztelen hullámokban két kiáltás közül az egyik az enyém —. Dohait mindenekelőtt intenzív, radikális levése és jelenléte különbözteti meg kortársainak zömétől. Egymaga több kérdést vet fel és válaszol meg a jelenkori lé­tezéssel kapcsolatban, mint seregnyi kortársa együttvéve. Szinte rideg következetes­séggel építi magatartását; igyekszik mindenkor megteremteni „mindannak a fedeze­tét, amiről szó van”. A művészetnek, az irodalomnak nekiszegezett kérdésekre eltö­kélt kitartással próbál hatékony és érvényes válaszokat adni. Noha mentális be- idegződöttségeink, szellemi provincializmusunk, balkáni álmatlanságunk ellen viselt szabadságharcában néha maga is bele-belecsúszik azokba a sémákba, amelyek elle­nében meg óhajt valósulni, de kudarcai nem csüggesztik. Lankadatlan felelősségér­zettel (kérdezésre és feleletadásra való készséggel) halad feladatról feladatra — a le­hető legmélyebbre hatoló tisztánlátás és egy birtokbavehető jövő érdekében — ter­mészetesen ’ellentmondásosan’. Művei csakugyan „olvasnak” az emberben: alaposan megforgatják, tűzállóvá ége­tik. Akit hatásuk alá kerítenek, abban bizonytalanságoknak, cselekvési impulzusok­nak tömegét verik fel; kérdeznek és kérdésessé tesznek, s előkészítenek rá, hogy túljussunk magukon e műveken is. A Hanyatt című kötet: nyitás, gesztus, esemény, stádium, tett, hámozódás és irányjelzés egy létesülés folyamatában. (Szépirodalmi Kiadó, 1978.) PODOLlN, KRÜDY DIÁKÉVEINEK KISVÁROSA 555

Next

/
Oldalképek
Tartalom