Életünk, 1973 (11. évfolyam, 1-6. szám)

1973 / 1. szám

TANULMÁNY 4 Cs. Nagy István: A Felhők-ciklus verstanához............................. 6. sz. 531—535 Garai Gábor: Költészet és forradalom ............................................. 5. sz. 443—444 Gá l István: Weöres Sándor levelei Babitshoz és Kosztolányihoz 3. sz. 195—218 Gál István: Weöres Sándor levelei Kosztolányi Dezsőhöz ... 4. sz. 294—316 G. Komoróczy Emőke: „Mit akar” a költő — és „mit tehet” a költő?............................................................... 5. sz. 444—454 Horgas Béla—Levendel Júlia: „Minden oly szép, még a csúnya is ...” ............................................. 6. sz. 536—545 K iss Károly Ernő: Kisfaludy Sándor életútja és költői fejlődése. II............................................................. 1. sz. 59—70 Mátrai László: Beszéd Sylvester János sárvári emléktáblájának felavatásakor.............................................................. 4. sz. 342—343 N ádasdy Lajos: Kiegészítések Petőfi pápai életszakaszához ... 5. sz. 454—460 Rákóczi István: Így hatott Petőfi ...................................................... 1. sz. 6—9 Simon István: Petőfi öröksége ...................................................... 5. sz. 437—442 Sonkoly István: Csokonai versei a 20. századi kórus- és dalirodalmunkban............................................. 6. sz. 546—548 S onkoly István: A hangfestés jelentősége Kodály kórusműveiben 1. sz. 71—72 Szabó István: Petőfi és a pápai középiskolások............................ 2. sz. 153—154 T akáts Gyula: Petőfi. (Elértem, amit ember érhet el... c. verséről) ... 2. sz. 150—152 Takáts Gyula: Weöres Sándor köszöntése ..................................... 4. sz. 291—293 Tüskés Tibor: A megidézett és a megidéző..................................... 2. sz. 143—149 K ÉPZŐMŰVÉSZET .4. Tóth Sándor: Heitler László képkiállítása ............................ 3. sz. 276—277 B ertalan Lajos: Négy délszláv festő ............................................. 3. sz. 280—281 B ozóky Mária: Pannónia ’73 Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás...................................................... 5. sz. 463—467 Bozóky Mária: Vajda Júlia .............................................................. 6. sz. 553—555 Bu dai Rózsa: Derkovits-ösztöndíjasok Szombathelyen ............ 3. sz. 278—279 Budai Rózsa: Salgótarján és a munkások dicsérete .................... 5. sz. 467—468 D évényi Iván: Frank Frigyes művészete ..................................... 2. sz. 155—157 Farkas Imre: Nyolc év után ............................................................... 6. sz. 549—552 Heitler László: Három kisalföldi festő kiállítása Szombathelyen 6. sz. 557—560 Heitler László: Kondor Béla emlékkiállítása Tihanyban............ 5. sz. 461—463 Heitler László: Udvardi Erzsébet festészete..................................... 4. sz. 365—368 H eitler László: Vasiak Győrött ...................................................... 2. sz. 161—164 Heitler László: Vágfalvi Ottó kiállításáról..................................... 1. sz. 79—80 Loson ci Miklós: Áron Nagy Lajos műtermében............................ 6. sz. 555—557 Los onci Miklós: Dohnál Tibor győri kiállítása ............................. 1. sz. 76—78 Losonci Miklós: Festői naplójegyzetek Kőszegről. Várnai Valé­ria és Simon Iván kiállítása ............................ 4. sz. 363—365 L osonci Miklós: Kovács Ferenc új szobrai................................... 3. sz. 277 Mészöly Miklós: Bálint Endre kiállításán ..................................... 1. sz. 73—75 N agy Ildikó: Sáros András Miklós ............................................. 2. sz. 158—160 N agy Ildikó: Szőllőssy Enikő............................................................... 4. sz. 355-^359 Székelyhídi Ágoston: Csodát látni... Patay Éva festészetéről 4. sz. 359—363

Next

/
Oldalképek
Tartalom