Életünk, 1972 (10. évfolyam, 1-6. szám)

1972 / 5. szám

SIMON ISTVÁN Kisfaludy Sándor emlékezete 437 KISS KÁROLY ERNŐ Kisfaludy Sándor életútja és költői fejlődése 440 MŰVÉSZETRŐL - MŰVÉSZEKRŐL BOZÓKY MÁRIA II. Fal- és tértextil biennálé ’72 457 HEITLER LÁSZLÓ Varga Imre tihanyi kiállításáról 461 SZEMLE SIMON ZOÁRD Öt költő 467 MÁTYÁS ISTVÁN Thiery Árpád: Gladiátorok kora 470 RÓZSA BÉLA Pozsgai Zoltán: Add ide, bátyám a hátadat! 471 BODRI FERENC Monográfia Kós Károly architektusáról 473 IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKIRODALOM SERES JÓZSEF Négy regény a Kozmosz sorozatból 474 KUNTÁR LAJOS Könyvet minden gyermek kezébe! 477 KÉPZŐMŰVÉSZET RENNER KÁLMÁN Gauguin II. old. 389 BARABÁS LÁSZLÓ Kóró 391 VÁRNAI VALÉRIA Istriai tengerpart 393 SIMON IVÁN Illusztráció 410 BALLAGÓ IMRE Videoton Komputer 414 KÁLLAI SÁNDOR Elmúlás 417 KOVÁTS ALBERT Sisak-arc 422 SZABOLCS PÉTER Király 430 BEDÖ SÁNDOR Rajz 436 VÉRTESI PÉTER Jósjel 439 R. FÜSTÖS ILONA Piros medalion 459 HÜBNER ARANKA Kék triptichon 460 VARGA IMRE Hommage á Chagall 462 VARGA IMRE Partizán 463 BEDÖ SÁNDOR Avar temető 465 POZSONYI JÁNOS Halak 466 Fotók: Kálovits Attila, Dallos László Kéziratok megőrzésére és visszaküldésére nem vállalkozunk! életünk Főszerkesztő: Fejér, Győr-Sopron, Vas és Veszprém megyék irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata Megjelenik kéthavonta KULCSÁR JÁNOS Szerkesztőség: Szombathely, Rákóczi út 3. II. 12. Pf.: 168. A kiadásért felel: Steiner Sándor, a Vas megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója, Szombathely, Berzsenyi tér 2. Telefon: 12-393. - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj egy évre 36 forint, félévre 18 forint. Index: 25952 72/4310 Vas megyei Nyomdaipari Vállalat, Szombathely, 'Kiskar u. 6. Telefon: 14-762. Felelős vezető: Hofmann Miklós igazgató 386

Next

/
Oldalképek
Tartalom