Egyháztörténeti Szemle 14. (2013)

2013 / 1. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere

Billy Graham 1977. évi magyarországi látogatásának politikai háttere 107 Ez pedig valószínűleg a Fehér Házra is kihatott. Nem tudjuk azonban, pon­tosan mi történt.47 Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a Billy Grahammel jó viszonyban lévő és hozzá hasonlóan baptista vallású Jimmy Carter ame­rikai elnök értékelte Kádár enyhüléspárti politikáját, és néhány nappal az evangelizátor hazatérte után, 1977. szeptember 13-án meghozta a döntést a Szent Korona visszaadásáról.48 Billy Graham számára pedig a látogatás kedvező visszhangja lehetővé tette, hogy Lengyelországba (1978), a Szovjetunióba (1982, 1984, 1988), Ro­mániába (1985), az NDK-ba (1982) és Csehszlovákiába (1982) is eljusson. Magyarországra 1981-ben, 1985-ben és 1989-ben ismét ellátogatott. 1985-ben a körcsarnokban és a pécsi római katolikus székesegyház előtti téren tarthatott istentiszteletet, míg 1989-ben már a Népstadionban prédikálhatott. 47 Borhi László akadémiai doktori értekezésében nem tesz említést a Szent Koronával kapcsolatosan Graham szerepéről. BORHI LÁSZLÓ: Hadüzenettől rendszerváltásig. Az Egyesült Államok és Magyarország, 1941-1991. Akadémiai doktori értekezés. 2010. — REAL-d - az MTA Könyvtárának Repozitóriuma. Online: http://real-d.mtak.hu - 2012. december (továbbiakban: BORHI, 2010.); Valamelyest sugalmazza, hogy az ak­koriban Magyarországon járt egyházi vezetők (Billy Graham, illetve két katolikus ve­zető) pozitív tapasztalatai kihathattak Carter elnök döntésére: Magyarics Tamás: Amerika Magyarország-képe, 1956-1989. In: Limes, 2008. 2. sz. 121. p. 48 Borhi, 2010.296. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom