Egyháztörténeti Szemle 11. (2010)

2010 / 3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén

Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése, és gyors bukása 91 Köpe az országos gondnoki feladatokkal együtt bekapcsolódott az Elő Isten Gyülekezetének országos ügyeinek intézésébe. A felekezet 1965 végén az országban 14 gyülekezetében 650 tagot számlált. Három gyülekezete (Várpalota, Ózd, Izsák) a SZÉT, illetve az ÁEH engedélye nélkül tartotta összejöveteleit.16 Belső életét 1955-től kezdve feszültsé­gek és botrányok jellemezték,1? ezért a SZÉT 1963 novemberében az őskeresztyéneket bízta meg patronálásukkal.18 Az őskeresztyének - Sárkány Mihály - felügyeletét 1965 novemberében a felekezet vezető­sége már nem fogadta el1?, és más patrónust kértek. A SZÉT a Baptista Egyházat kérte fel a feladatra, de az általuk delegált Kovács Imre és Oláh Lajos a felekezet ellenállása miatt nem gyakorolhatta felügyeleti jogait. Ennek következtében a SZÉT ügyvezető igazgatója - Palotay Sándor - leszögezte, hogy az Élő Isten Gyülekezetének vezetése „a jövőben csak a felügyeleti szervvel történt előzetes megbeszélés alapján történhet”. Kérte, hogy „érett vezetés és vezetők megválasztása legyen a követendő szempont”. A Baptista Egyháztól 1966. március 31-én a Hetednapi Adventista Egyház vette át a felügyeleti jogot, és a felekezet Szakács Józsefet bízta meg ezzel a munkával.20 A rendelkezésre álló írásbeli források alapján Palotay Sándor eredetileg hat hónapi felügyeletet ígért. Ezt követően a közösség megválasztotta volna a tisztviselőit, akik a SZET-től kapták volna meg a végleges lelkészi igazolványt. A választásokig az Élő Isten Gyülekezet vezetői részére - köztük Köpe Sándor országos gondnok részére is - ideiglenes igazolványt állítottak ki.21 A felekezet patronálását ellátó Szakács József, 1966 májusában „Szaniszló Pál”22 fedőnéven írt jelentésében a következőképpen jelle­mezte az Élő Isten Gyülekezetét: „Egyetlen alkalommal voltam a vezetőségi ülésen és máris meglát­tam, hogy milyen fanatikus kuszáltság az, ami ott van. [...] Máris látható, hogy egyesek vallási szenvedélyük kielégítése érdekében 16 17 18 19 20 21 22 Taksonyban 15, Budapesten 350, Jakabszálláson 15, Izsákon 5, Törteién 40, Ösküben 20, Várpalotán 30, Bicskén 40, Tatabányán 50, Békéscsabán 38, Ősiben 15, Oroszlányban 12, Apcon 12, Ózdon 4 tag. ÁBTL. 3.1.2. M-27389. „Kertész József’ 10-11. p. Csizmadia Dániel: Élő Isten Gyülekezete. Bp., 1968. (Kézirat - Szigeti Jenő gyűjteménye.); SZÉT jegyzőkönyvek (1958. szeptember 9.; i960, május 16.; i960, december 2.; 1962. június 20.; 1963. április 5.; 1963. július 22.) (BL.) SZÉT jegyzőkönyv (1963. november 15.) (BL.) ÁBTL. 3.1.2. M-27389. „Kertész József’ 16. p. SZÉT jegyzőkönyv (1966. március 31.) (BL.) ÁBTL. 3.1.2. M-27389. „Kertész József’ 23. p. Szakács Józsefnek „Szaniszló Pál” fedőnéven volt titkosrendőrségi kapcsola­ta 1956. június 13-tól. ÁBTL. 2.2.2. „Szaniszló Pál”. Saját kézzel írt jelentései az M-40918 - M-40918/11. jelzett munkadossziékban találhatók meg az ÁBTL.-ben. Az ún. 6-os kartonja szerint a beszervezési dossziéjának az irat­tári száma B-137445 volt, de a dosszié nem található meg a levéltárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom