Képmás, 2000

1. szám

KÉPMÁS TARTALOM m it < » KRÓNIKA- 2000.1. negyedév CHRONICLE - 2000,1st Quarter AKTUALITÁSOK-\!\ termék: a Philip Morris Superlights CURRENT ISSUES - New Product: Philip Morris Superlights ALKALMAZOTTI KAPCSOLATOK-Reggeli Mark Stevensonnol EMPLOYEE RELATIONS - Breakfast with Mark Stevenson VÁLLALATI KAPCSOLAT OK- Dohányzás és tolerancia CORPORATE AFFAIRS - Smoking and Tolerance TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS- Megújult MAP PERFORMANCE APPRAISAL - The New MAP P R 0 J E K T E K - CDC - Egy projekt lezárul PROJECTS -CK-A Project Concludes BEMUT AT1UK-A kommunikációs és adminisztrációs osztályt INTRODUCING - The Communications and Administration Department ÉVES ÉRTEKEZLET-Fókuszban a hazai piac ANNUAL MEETING - Focusing on the Domestic Market KITÜNTETETTEK - 1999-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak A WARD EES - Exceptional Performance in 1999 TÁMOGATÁSOK - Amerikába mentek CONTRIBUTIONS- Gone to the USA O 2. o Id. O 3. old. 4. .,4. 5. old. yO 7. old. 8. old. v o 12. old. 18. old. 0/1 20. old. B E M U T AT JIIK-A munkaegészségügyi csapotot INTRODUCING - The Healthcare Team 22. old. KÉPZÉSEK - EHS-tréningen a feldolgozás TRAINING - EHS-Training for Production 24. old. DOLGOZÓI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - Dohánygyári véradók EMPLOYEE CON TR IBUTIO NS-Blood Donors from the Tobacco Company 25.old. TÖRZSGÁRDA - Hűséges évtizedek LONG SERVICE - Decades of Loyalty 26. old. TÁMOGATÁSOK- Debreczeni Zsóka és Pelcz Zoltán CONTRIBUTIONS - Zsóka Debreczeni and Zoltán Pelcz 28. old. BESZÁMOLÓK, H í RE K — Téli üdülés; Síelők a hegyek közt; Farsang az oviban; Tűzoltóvizsga REPORTS, NEWS - Winter Holidays; Skiing in the Mountains; Masquarode in the Kindergarten; Fire Brigade's Trial 30. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom