Egri Dohánygyári Híradó, 1997

1. szám

Vagy a barátságét! Az a szívélyesség, amelyben ugyancsak részem volt itt, azt az érzést keltette bennem, hogy otthon vagyok. Csak sajnos ebben az otthonban én nem beszéltem a többiek nyelvét. Ennek dacára ez igazi otthon volt. Most, amikor elmegyek és látom, milyen sok dolgozó mutat rokonszenvet irántam, azt hiszem, az úgy nevezett kulturális különbség és azon tény dacára, hogy a dolgo­zók többségével sohasem tud­tam magyarul (vagy angolul) beszélgetni, ők jobban értettek engem, mint amire számíthattam. Talán, végső soron, nem is olyan súlyos az a kommunikációs probléma,.. I • Legyen szíves, mutassa be nekünk az utódját! • Constant Renaudin-t még azokból az időkből ismerem, amikor a Neuchátel-i gyárban volt projectmérnök. Aztán Lausanne-ba került, a régió gyártási osztályára. Az volt a felada­ta, hogy felügyelje és technikai segítségben részesítse azokat a gyárakat, amelyekkel licence-megállapodásunk volt - mint pél­dául Egerrel. Több mint öt éven keresztül, a gyárvásárlás előtt Constant sokszor járt Magyarországon, így aztán meglehetősen jól ismeri a gyárat. A vásárlás után részt vett az első évben a legsürgetőbb projectekben, mint amilyen az előkészítés és az öltözők felújítása volt. Akkoriban igen nagy munkát végzett: en­gem sokféle feladat kötött le, és támaszkodhattam rá, mert ellátta az említett munkák felü­gyeletét. Constant nagyon sikerorientált és szereti Egert. Igen lelkes, örül annak, hogy Egerbe kerül, folytatni azt, amit néhány éve ő is meg­kezdett. Teljesen biztos va­gyok abban, hogy nagyban hozzá fog járulni Eger eljö­vendő sikereihez. • Nyilván gyakran jön majd Egerbe, meglátogatni a családját és mindazokat, akik kedvesek a szívének. A Dohánygyárba is eljön majd? • Micsoda kérdés?! Egészen biztosan visszajövök a gyár­ba, ahol életem legizgal­masabb és leghasznosabb éveit éltem mind a szakmai, mind az emberi tapasztalatokat illetően. Sok barátot hagyok hátra a gyár­ban és továbbra is nagyon érdekel, mi történik a jövőben, amely - kívánságom és hitem szerint - fényes lesz. Viszontlátásra! Irány Prága! A talicskában sok-sok emlék az itt töltött évekről

Next

/
Oldalképek
Tartalom