Állami gimnázium, Eger, 1948

— 2 REV 2010 I Dr. Janák Viktor ] 1948. július 25-e gyászba borította iskolánk nagy családját. Ur. Janák Viktor c. igazgató, intézetünknek 17 éven át volt tanára örökre eltávozott körünkből, szíve elfáradt a sok szeretettől, melyet oly bőségesen árasztott tanítványaira, barátaira, mindenkire, akit becsülni tudott. A demokratikus nevelés fáradhatatlan munkását, diákjai lelkes nevelőjüket, kartársai őszinte jóbarátot veszítettek benne. Nagy részvét mellett kísértük testületünkkel és tanítványaival utolsó útjára. Emlékét kegyelettel őrizzük. 1. A tanév rövid története. Augusztus: 28. Darvas Andor tanár áthelyezése az egri áll. Gárdonyi Géza gimnáziumhoz. Herbály Zsófia és Földy Ágoston tanárok áthelyezése az egri áll. Szilágyi Erzsébet leánygimnáziumhoz. 30. Alakuló értekezlet. 30—31. Javító, tantervkülönbözeti és írásbeli magánvizsgálatok. Szeptember: 1. Szóbeli magánvizsgálatok. 2—3. Beírások. 4. Az egri iskolák közös évnyitó ünnepélye, utána közös Veni Sancte. 5. Szathmáry Király Erzsébet tanár áthelyezése a pápai áll. gimnáziumhoz. 6. Első tanítási nap. Székely Béla tanárjelölt gyakorlótanári beosztása. Október: 6. Iskolai ünnepély. 15. Hegedűs Elekné sz. Zobor Erzsébet tanár áthelyezése a zalaegerszegi áll. gimnáziumhoz. November: 18. Darvas Andor Gárdonyi Géza gimn. tanár a V. K. M. meg­bízásából átveszi az iskola vezetését Kocsis Károly igazgatótól. Iványi Sándor róm. kát. hitoktatót a minisztérium a Mária-kongregációban kifejtett működéséért azonnali hatállyal felmenti, óráinak ellátásával a felettes hatóságok Holczer Gyula hitoktatót bízzák meg. 19. Szűrővizsgálat. December: 7. és 15. Magánvizsgálatok. 23-tól január 7-ig karácsonyi szünet. Január: 21. Lenin-ünnepély. 31. Félévi értesítő kiosztása. Február: 1. A köztársaság kikiáltásának évfordulója. Iskolai ünnepély. Ünnepi beszédet mond: Darvas Andori gazgató. 21. Kádár László énektanár felmentése és Szalay Lajos énektanár megbízása. 25 — 26. Dr. Gergely László tanulmányi felügyelő látogatása. Március: 9. Versenyértekezlet. A «Nevelj jobban* verseny program­jának megállapítása. 14. Iskolai ünnepély. A «Márciusi Gárda* fogadalomtétele. A történelmi és Kossuth-pályázat eredményeinek kihirdetése. 15. Az ifjúság részt vesz a közös szabadságünnepélyen. 21—24. Hivatalos főigazgatói látogatás. Végzi: Hallgató Sándor sárospataki gimnáziumi tanár. 22. A Tanácsköztársaság kikiáltásának 30. évfordulója. Iskolai ünnepély. Ünnepi* beszédet mond: Darvas Andor igazgató. Április: 2. A felszabadulás 4. évfordulójának megünneplése. Ünnepi be­szédet mond: Grigássy Mihály tanár. 14—19. Húsvéti szünet. Május: 1. A munka ünnepe. Délelőtt a dolgozók közös felvonulásán ifjú­ságunk különböző körökbe és brigádokba csoportosítva vett részt az ünnepségen, délután a Népkertben kultúrműsorral szerepelt. 5. Imreh Zsigmond tanulmányi felügyelő látogatása. 8. Anyák Napjának megünneplése. 11. A VIII. osztályok utolsó tanítási napja. Ünnepélyes búcsúztatás. 12—14. A VIII. osztályosok össze­/l0S'1/VW‘t«M-

Next

/
Oldalképek
Tartalom