Állami gimnázium, Eger, 1906

AZ EGRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA XVII. AZ 1906—1907. ISKOLAI ÉVRŐL. i'S v KÖZLI : V I G H BÉLA IGAZGATÓ. EGER NYOMATOTT A LÖW-KÖNYVNYOMDÁBAN 1907. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom