Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1937

96 VI. ÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT. Teljes érettségi vizsgálatra 64 rendes tanuló jelentkezett. Az írásbeliek május 16., 17., 13. és (a görögből) 19. napjain voltak. Ä magyar nyelv tételei: 1. A népszeretet a magyar költészetben (Irodalmi értekezés). 2. A magyar történelem sorsfordulói (Történelmi értekezés). —• Jeles: 21, jó : 27, elégséges : 16. Ä latin nyelvi tétel: Cicero: De officiis II., 3. 11—4. 4. — Jeles: 15, jó: 27, elégséges: 19, elégtelen: 3. Ä német nyelvi tétel: Szövegfordítás németre: Egy magyar fiú levele német barátjához. — Jeles: 20, jó: 24, elégséges: 14, elégtelen: 6. Szóbelire mind a 64 tanuló mehetett. A szóbeliek jún. 1—9. nap­jain Kürti Menyhért dr. c. tanker. kir. főigazgató, kát. középiskolai fő­igazgató elnöklésével és Szukováfhy Imre dr., a m. kir. Testnevelési Fő­iskola igazgatójának, mint kormányképviselőnek jelenlétében folytak le. Kitüntetéssel érett 6: B. Erdei Lukács, Gáspárdy Pál, Kiss Ferenc, Kiss Kálmán, vitéz Markus Gyula, Mongyi Gyula. Jelesen érett 7: Hatvani Győző, Infze Gyula, Kovács Péter, Németh Zoltán, Pap Gábor, Snekszer Férenc, Tar József. Jól érett 33: Ágoston László, Bajnok Dezső, Benya István, Berkó Géza, Chikán János, Chikán Zoltán, Farkas András, Fekete József, Garami Zoltán, Halmai Miklós, Havasi András, Hazadi Sándor, Javo- rek Ervin, Keskeny László, Képes József, Kocsis Jenő, Majzik Gábor, Mészáros Gyula, Moravánszky Ákos, Nagy László, Olexó Nándor, Pers László, Radnóti Endre, Simonyi Miklós, Sipos István, Szabó István, Szalay Viktor, Szállási Márton, Székely László, Szlovencsák László, vitéz Tófalusy Imre, Zapfel Ferenc, vitéz Zákányi György. Érett 15: Bablonkay Sándor, Breznai Sándor, Csernoch László, Dallos László, Farkas Béla, Gulácsi Gyula, Gyöngyösi György, Juhász János, Kertay Sándor, Kiszely Béla, vitéz Kovács József, Kovács László, Kováts György, Tóth Béla, Vasas Géza. Két hónap múlva javítóvizsgálatot tehet 3: Dorkó László, Pap László, Szabó Szaniszló. Görög nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot tett 17: B. Erdei Lukács, Farkas András, Gáspárdy Pál, Hatvani Győző, Hazadi Sándor, Kovács Péter, Pap Gábor, Sipos István, Tar József jeles eredménnyel és Ágos­ton László, Bablonkay Sándor, Gulácsi Gyula, Juhász János, Képes Jó­zsef, Olexó Nándor, Szlovencsák László, Vasas Géza jó eredménnyel. Életpályára nézve: egyházira készül 17, szerzetes-tanárira 2, jogira 14, testnevelési-tanárira 2, tanárira 6, orvosira 4, katonaira 1, diplo­máciaira 1, állatorvosira 3, mérnökire 3, erdőmérnökire 2, közgazda- ságira 5, kereskedelmire 1, közigazgatásira 1, vasútira 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom