Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1893

Tartalomjegyzék

68 ' A tanúló neve és hitvallása; ösztöndíjas-, vagy ismétlő-e? R e n d e 8 Rendkívüli Magaviselet t a n ú 1 in á n y ° k Vallástan Magyar ny. Német ny. Latin ny. Görög ny. Görög pótló írod. 3 m üv. t. Történelem Természetr. Mennyiségt. Szabadkézi és geometr. rajz Tornázás I F rancia ny. Szabadrajz Gyorsírás Műének S ztupka László . . 2 2 3 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 Tepliczky József . 1 3 3 3 3 — 2 2 2 — 3 — — — 2 1 Tolvay Gábor, i. . 3 4 3 3 3 — 3 3 2 — 3 — — — 1 2 Tolvay Gyula, ö. . 1 1 1 1 1 — 1 1 1 —­2 — 1 — 1 1 40. Villy Mihály . 1 3 2 2 — 3 2 2 4 1 1 — — — 2 1 Vukassovics Gyula,éf. 1 2 2 3 3 — 1 2 1 — 3 — — — 1 Pótló vizsgálatot tett: Nánássy Gyula . . 3 4 3 3 — 4 4 3 4 í — — —­— — — Kimaradtak: Buchhalter Géza, izr., Bukovinszky István, Gyetvay András, éf., Schlögl Károly. Bejegyeztetett: 45. Vizsgálatot tett: 42.

Next

/
Oldalképek
Tartalom