Eger - hetilap, 1872

1872-07-18 / 29. szám

232 folyó évi October 1-én hivatalát a város gazdasági ubvarában épült új ház emeletébe helyezi í az ugyanezen emeletben nélkülözhető lakrészek, valamint az „önsegélyző-egylet^ jelenlegi Kisbéry András házábani — helyisége bérbe kiadó. Értekezhetni az egri önsegélyző-egylet hivatalában. (20) 3~ Leg'lljabb divatcikkék. Alulírott tisztelettel értesíti a t. c. közönséget, miszerint dúsan ellátott raktárában Bécsböl érkezett legújabb divaté röfös és divatáru cikkek IPHP"* a legnagyobb választékban kaphatók. Különösen bátorkodom ajánlani mindennemű rumburgi és sziléziai kitűnő vásznakat a legfinomabb egész a legdurvább minőségig, különféle ágynemüek bel- és kül-huzatokra szükséges fehér és színes kanavászok, paplanok, chifonok, perkalin, battiszt, úgyszintén finom és legfinomabb ruha­szövetek nagy választásban, a legjobb minőségben és a legjutányosabb árak mellett. — Ezeken kivül különösen ajánlja a nagyban beszerzett lustre ruha-szövetet, melyeket rőfszámra igen jutá- nyos áron, azaz csak 30 krjával a nagyérdemű közönség rendelkezésére bocsájt. Tisztelettel BREUER HENRIK, 1--4 (3G) raktára van a piaczon, a Minorita templom és Décsi M. boltja között. A hosszú pincze-féle házban a vegyes-kereskedéssel egybekötött lakás, mely áll négy szoba, pincze, raktár és padlásból, az egész bolt-berendezéssel és áruczikkekkel együtt, avagy azok nélkül október hó 1-én kiadó, illetőleg átvehető. — Bővebben értekezhetni a tulajdonos, Ikuer Árminnál. 1* (35) Beohönyi Vicíornái Detken, (utolsó posta Ludas) eladó egy 4 ló erejű és egy 8 ló erejű cséplőgép, (6) 3-3. Zongora-hangoló Egerben. Alulírott tisztelettel értesíti a t. c. közön­séget, miszerint eddigi összeköttetését MOOSER úrral felbontván, ezentúl állan­dóan Egerben fog tartózkodni és ajánlja magát a t. c. közönség nagybecsű pártolá­sába. Megrendeléseket a lyceum portásához kéri intézni, tisztelettel Stábéi Ferencz, (3i) í* zongora-hangoló. Beökönyi Viktor detki földbirtokos úr goz­cséplőgépe, részben, a szokott feltételek mellett, bárkinek csépel. (27) 2-3 Eger, 1 872. Nyomatott az érseki lyceumi nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom