Eger - hetilap, 1864

TARTALOM-JEGYZÉK. (1864. január de ez emberi egész év.) Lap. A kőszén elterjedése Heves és Borsod megyékben, és an­nak fontossága nemzetgazdászati szempontból. 1, 9, 17 Az észak-amerikai Egyesültállamok testvérharcza . . 2, 10 A Bukovinában lakó magyarok állapota .... 3 A fojtogatók Indiában .....................................................5 M exico . . • ............................................7, 13 Eger város főorvosának hivatalos jelentése 1863. évről 10, 18 27, 33 A magyar földhitelintézet . . • • H Egy éj a kajmánok között ..... .14 A birodalmi tanács . . . . • - • 18,42 A heves- és k.-szolnokmegyei központi iuségi bizottmány 19 Fölhívás az egri fogyasztási-adó haszonbérlőjéhez . . 20 A napfoltok s azok befolyása az évi középhőmérsékre . 2J A lissaboni 1755-iki nagy földrengés . ... H Örökzöldek Rajner Károly püspök sírján . 25, 41, 57, 19 Éger város helybeli inségi segélyzö bizottmánya 1864. évi január 22-én és folytatólag 23-án főt. Mariássy Gábor kanonok ur elnöklete alatt tartott ülése jegy­zőkönyvének kivonata . . . • • ■ 2i j Fölhívás ............................................................................... 21 j A z ördög könyve.....................................................................21 A faggyufa Cbinában . . . . - • • 30 A hevesmegyei inségi munkálatokról .... 34 Veszélyes kaland ........ 37 Schleswig-Holstein és népe ...... 37 Az egri érsekmegyei könyvtár 42, 50, 67, 74, 90, 113, 121 ........- .......- .................... .. ..137^145 Eg y dandy............................................................. 45 A grönlandi eb.....................................................................46 Közkórház Szabolcsban ....... 49 A boszuló ............................................................. , 53 A lappantyú..............................................................................54 Oroszországi viszonyok . 58, 66, 82, 91, 98, 106, 122, 129 Paraguay . ..............................................................61 F igyelmeztetés Eger bortermelőihez .... 62 Az 1863. év folytán az egri érseki csillagdában intézett lebtani észleletek eredményei kivonatban . . 65 Embervadászat . . ... . . . 69, 77 Eger város Ínséggel küzdő lakosai részére begyült s a hely­beli inségsegélyzö-bizottmány rendelkezése alá adott adakozások jegyzéke 71, 79, 87, 136, 144, 160, 175, 183 Nézetek a statistikai ügyről . . . . . . 73 A villámok felett ........ 78 Az egri inségsegélyző bizottmány eddigi működésének rö­vid ecsetelése .....................................................................81 A tengeri kígyó.....................................................................85 A sziklákon.............................................................................93 Adato k kettős megyénk inségügyéhez .... 97 Az egri városi inségsegélyző bizottmány .... 98 A Niagaránál............................................................................101 Inségi adomák...................................................................102 \ z egri fürdők ...... ... 105 4 két szerencsétlen....................................................109, 117 Eger város főorvosának hivatalos jelentése az 1864 ik év első negyedéről ............................................ .114 \ gyöngyösi inségi bizottmány működése . . . 114 Fölhívás Eger bortermelőihez...........................................115 szellemek hareza........................................... . .117 \ tokaji hegyen . . . , . . . . 125 Víiddleton orvos................................... 125, 133, 141, 149 LJjabb adakozások az egri ínségesek javára . . . 131 \z osztrák birodalomban található fekete- és barna-szén mint tüzelőszer értéke a fáéval egybehasonlitva 137, 145 153 Montenegro.............................................................138, 146 \z ormányos patkány ...................................142 \ dervisek táncza ........ 151 \ rabszolgaság eltörlésének kérdése és a testvérharcz az észak-amerikai Egyesültállamokban. . 154, 163, 170 V Kisfaludy-társaság . . . . . . .155 1 hűség és jutalma............................................157, 165 látogatás a libanoni fejedelemnél . . 158, 174, 181, 189 ^egujabb világító-szereink............................................161 k tej mint tápszer....................................................169, 178 l ányka én csak . . ............................................173 1 kártya áldozata....................................................173, 181 l azdászati zátonyok............................................177, 186 ilnöki előadás a magy. o. gazd. egyesület munkálkodásá­ról a f. é. jan. 28-án tartott közgyűlés óta . 186, 194 'életlen találkozás....................................................188, 197 íta tistikai congressus..........................................................193 A egri érsek-lyceumi nyomda működése . . . 201 A első magyar által, biztositó társaság igazgatóságának jelentése .............................................................................202 A ', el hervadt virág ........ 205 A abföldröl nevezett titkos társulat Bajorország hegysé­geiben ............................................................................206 A (diákról ......... 209 Vábzás.................................................... . . .212 E gjéj Ashurst várában............................................ .212 E mlkeztetö bizonyos dolgokra és bizonyos embereknek. 217 Egeiváros főorvosának hivatalos jelentése 1864. év máso­ik negyedéről...................................................................218 A vaász kunyhója ...... 220, 228, 236 Böditezerek............................................................ .221 A z óvdánkat segélő jótevők névsora 1861. évben 223, 230, 239 294, 303, 311 319 Eger é vidéke bortermelőihez ..... 225 Az egriinségeseket segélyzö bizottmány julius 16-án tar­totiilése.............................................................. 226 A vasutkról......................................................................227 Látogats egy kelet-afrikai zultánnál .... 229 Szemléldés hazánk bűnvádi statistikája felett . 233, 341

Next

/
Oldalképek
Tartalom