Protestánsok által az országos vallásügyi bizottság elé terjesztett sérelmi kimutatások (1720-1721) EOL AGE I. e. 05.

Gyűjteménye a mindkét felekezetbeli protestánsok által az országos vallásügyi bizottság elé terjesztett sérelmi kimutatásoknak (1720 — 1721), a katholikusok válaszaival és a protestánsok viszonválaszaival, tiltakozásaival és viszontiltakozásaival s egyéb idevágó iratokkal, [ívr. kötetlen, 976 1., hézagos és csonka más. péld.]

Next

/
Oldalképek
Tartalom