Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ülései, 1962-1963 (HU ELTEL 11.a.6.)

1963. április 25.

BIZALMAS! Tanácsülés után kérjük a Dékáni Hivatal vezetőjének átadani. JEGYZŐKÖNYV / A Művelődésügyi Közlöny 1963 március 13—i számában meghirdetett, az l ELTE TTK Atomfizikai Tanszékén betöltendő tanársegédi állás ügyében0 / .\ ' ' ■ ’ \ A Bizottság megállapítja, hogy határidőig egy pályázat érkezett bo SKRAPITS LAJOS matematika-fizika tanártól® SKRAPITS LAJOS 1938 julius 20-án született Szentpéterfán. Édesapja egy kh földön gazdálkodott és emellett bérmunkát végzett, igy tartotta el nyolc gyermekes családját. A felszabadulás után édesapja 4 kh földet kapott, jelenleg TSz tag. Édesanyja háztartásbeli. Általános iskoláit Szentpéterfán, a gimnáziumot Szombathelyen végezte elv 19577^01 1962-ig volt egyetemünk mat.-fiz. szakos hallgatója.ötöd­éves korában az Atomfizikai Tanszéken dolgozott mint demonstrátort 1962-ben az Atomfizikai Tanszéken nyert elhelyezést gyakornokként, a Tudományegyetemmel kötött társadalmi szerződés alapján. Az elmúlt elsőéves mat.-fiz. szakos hallgatók fizika számolási gyakorlatait vezette, továbbá féléven keresztül a harmadéves tanársza­kos hallgatók laboratóriumi gyakorlatának vezetésében vett részt. Je—, lenleg - az eredeti tervnek megfelelően - a Deomstrációs Laboratórium­ban dolgozik és bekapcsolódott a fizika tanításával foglalkozó kutató csoport munkájába. Eddigi munkája során rendkívüli lelkiismeretességről, szorgalomról és‘jó szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot. Ki­váló pedagógiai érzékkel rendelkezik. Az ifjúsági mozgalomban 1950 óta'vesz részt. A gimnáziumban DISZ—ti t4* kár volt, 1958-ban KISZ tag lett* A Ráday utcai Diákotthonban két é— vig volt a Diákbizottság titkára. Megkapta a KISZ KB aranykoszorus jelvényét. Ez évben a TTK KISZ titkára. A fentiek alapján a Bizottság SKRAPITS LAJOS-t a meghirdetett állás betöltésére alkalmasnak tartja és kinevezését javasolja. Budapest, 1963* április 17« dr. Marx György s.k, dre Jánossy Lajos s.k. dr. Nagy Elemér s.k. egyetemi tanár egyetemi tanár egyetemi tanár

Next

/
Oldalképek
Tartalom