Eötvös Loránd Tudományegyetem - tanácsülések, 1962-1963/2

1963. július 16.

- 9 ­3./ Dr.Rübinyi Mózes /gyémánt/ Sándor Pál /arany/ Dr.Tóth Tivadar /arany/ Természettudományi ^ar: Dr.Beck Salamonná,dr.Klein Magda /arany/ Daru Mihály /gyémánt/ Fraknóy József /arany/ Frank János /arany/ Frenyó Lajos /arany/ Jalcucs István /arany/ Kicska Sándor /arany/ Dr;Kottász József /arany/ Dr.Márton Béla /gyémánt/ Nagy Ferenc /arany/ Dr; Proszt János /arany/ Dr«Renner János /arany/ Dr.Somogyi pálmán /arany/ III. Népköz társasági ösztöndíj- pályázatok elbírálása. Előadók a dékánok, ‘ Király Tibor közli, ho^y a jogikari javasoltak nem kerültek kari tanács elé , rangsorolásukat maga a dékán végezte el. Ismerteti e munka szempontjait, majd rámutat, hogy a múlt évben az Bgyetem 18-19 népköztársasági ösáömdijasa közül csak 2 jogász volt, amit sérelmesnek tart és kéri, hogy a Jogi Kar ebből a szempontból is a másik két karral egyenlő elbírálásban részesüljön. Qrtutay Gyula rámutat, hogy az újabb rendelkezés szerint minden - Ki, su'ki a feltételeknek megfelel, megkapja az ösztöndíj íz vagy H. fokozatát, s igy Király Tibor kérése tárgytalanná vált. Az ET ezután hozzájárult, hogy az Állam-r és Jog- tudományi Karról a következők nyerjenek feltei>­8 'esztést Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai 1 sztöndijra /az évfolyammegjelölések az 1963/64. tanévre vonatkoznak/: • 4 1;/ Vékás Gusztáv IV. 2z/ Bobrovszky Jenő IV. 3z/ Pető Borbála Vz 44/ Simon Lajos IV. 5;/ Kerényi Szilvia III. 6z/ Szalay László Híz 7*/ Csendes Ágoston V. 8z/ Kovács Miklós III. 9z/ Náray Péter III. loz/ Szathmáry György II. 11./ Burger Sándor II.

Next

/
Oldalképek
Tartalom