Eötvös Loránd Tudományegyetem - tanácsülések, 1962-1963/2

(fISj BIZALMAS! Tanácsülés után kérjük a Dékáni Hivatal vezetőjének átadni* i ■ J o g y z ő k ö n y v 4 a Kémiai Technológiai Tanszékre a Művelődésügyi Közlöny 1963* évi február l~i számában meghirdetett docensi állás tárgyában«, . A bizottság tagjais Dr. Lengyel Béla, Dr* Lengyel Sándor, Dr. Gorccs Árpád. A bizottság tagjai megállapítják, hogy a meghirdetett állásra egy Pályázat érkezett, mégpedig az előirt határidőn belül, a pályázó Bp» LIBOR OSZKÁR kandidátus, aki adjunktus az ELTE Kémiai Technoló­giai Tanszékén* ^evezett 1951 óta dolgozik Egyetemünkön. 1955-ig kari:titkár volt, azóta pedig adjunktus a Kémiai Technológiai Tanszéken. tudományos munkájának legnagyobb részét a magyarországi glaukonitok Jizsgálata;képezi. Eredményéit 12 közleményben irta le, emellett 7é szabadalom. ill, szabadalmi bejelentés szerzője, ill, társszerzője, kandidátusi dolgozatának /1962/ tárgya szintén a hazai glaukonitok "Vizsgálata, Kutatási tevékenységében elég:nagy hangsúllyal szerepel- hek még gyakorlati korróziós problémák is. év óta adja elő a tanárjelölteknek a Kémiai “technológiát és veze­ti a vegyészhallgatók laboratóriumi gyakorlatait. Jól tájékozott a lenszék összes oktatási kérdései'en. Ezért is felelőse a TTK külső Szakmai gyakorlatainak, és kapott mogbizást a Művelődésügyi Miniszté­riumtól a külső szakmai gyakorlatok vizsgálatára kiküldött bizottság j r°zc;tésére. Mindkettő társadalmi munka. Jó munkatársa a Tanszék dói­ra v|°zoinak és magatartásával is számottevő mértékben segiti elő a Tan­szék ügyeinek előbbrevitelótc alapján a bizottság javasolja, hogy a meghirdetett docensi ilasra dr, LIBOR Oszkár kandidátus neveztessék ki. I Büdapost, 1963. március 27* f \ I dr T * \ - ; % * Bongyei Sándor s<k. Dr. Lengyel Béla s»ke Dr, Gorccs Árpád s,k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom