Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának ülései, 1962-1963 (HU ELTEL 1.a.20-21.)

1963. február 22.

Ho-12­és legujabbkori valamint tudományos szocializmus tantárgyi oktatásában. A történelem szakos hallgatók részére tudományos szocializmusból más tanrend szerint kell folytatni az oktatás Mellőzve a kronológiai tárgyalási módot, helyette a déle^Owti tagozathoz hasonlóan az elvi kérdések tárgyalását kellene elő1 térHe helyezni, két félév helyett egy féléves anyag keretében lo#/Az egyetemi felvételnél meg kell szüntetni az érettségivel n rendelkezők felvételét. Az utóbbi időben érettségi nélkül zöfll^ mel fiatalok, kisebb részben középkorúak kérték felvételüket, akiknek a felszabadulás után már megvolt a lehetőségük az ere // ségi bizonyitvány megszerzésére. Tapasztalataink szerint az o tudásuk sokkal hézagosabb, mint az érettséggel rendelkezőké,r& éppen ezért ezt a maga korában helyes rendelkezést ma már miß 0 elavultat meg kell szüntetni. ad "A io V 11./Egyetemünkre minden évben több és több hallgató kéri felvétel A létszám emelkedéssel párhuzamosan az általános szinvonal is emelkedik. Az idén pl. a felvettek átlagpontszáma 13-14 pont • között mozgott, de nem megy ritkaság számba a 18~2o pontot el' ért felvételiző sem.Éppen ezért szükséges lenne a felvételi minimum felemelése lo pontról 12 pontra. Sok esetben ■ előfordi* ugyanis,hogy helyhiány miatt 14-15 pontot elért hallgatót se^ veszünk fel, viszont a fellebbezésnél sok esetben összekötté" tés alapján másrészt a pontszámok ismeretének hiányában lo-l* pontot elért hallgatót vesznek fel, ami az átlagszinvonal V x v rovasara megy. V 12./Mind az esti, de főleg a levelező oktatás .segitése szempont" jából feltétlenül szükséges a jobb jegyzetellótás óa segéd­eszköz biátositás. Ez csak részben egyetemi feladat. Szükség6 nek mutatkozik a j$gyzetellátás jelenlegi rendszerének felüss; vizsgálása és rugalmasabbá tétele, a kifogyott segédeszközöd utánnyomása /esetleg bővitése, átdolgozása/ és az egyetemi ^ form bevezetése után uj jegyzetek kibocsátása. Budapest,1963. február 14. 'Szakács Kálmán sk. dékánhelyettes

Next

/
Oldalképek
Tartalom