Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának ülései, 1962-1963 (HU ELTEL 1.a.20-21.)

1963. február 22.

el ,-3.1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivatala 444/1963. l£h TÁJÉKOZTATÓ V a Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetésre javasolt haliga- tők elbírálása tárgyában. Kivonata művelődésügyi miniszternek a kiváló egyetemi haliga- ^kitüntetéséről szóló 1958.évi l-7*sz. ET.h. végrehajtása tárgyában ki- ^°tt 117/1958./M.K.5./M.M. számú utasításból. A felsőoktatási Tanulmányi Érdeméremmel való kitüntetésre azokat az “Jetemet, főiskolát, illetve egyetemi jellegű akadémiát végzett hallga- ^at /beleértve az esti és levelező hallgatókat is/ lehet javaslatba 102ni, akik w » t e*ettsógi, vagy ennek megfelelő középiskolai vizsgájukat kitűnő ered­ménnyel tettók le; 3 j az egyetemi /főiskolai, akadémiai/ tanulmányaik alatt valamennyi szi- S°nlaton jeles, kötelező kollokviumaiknak és gyakorlati jegyeiknek •^galább 8o %-ából jeles, a többiből pedig legalább jó eredményt 6r- t®k el; x^-lamvizagájukat, illetve ennek megfelelő záróvizsgájukat kitűnő ered- ^ v^iyel tették le; tárgyból különösen kiemelkedő tudást mutattak fel /pl <■ tudományos rókával pályadijat nyertek, kimagasló szakdolgozatot, diplomatervet, 'pPlomamunkát készítettek, tudományos diákkörben, szakkörben végzett ^ ^ünkájukkal vagy más módon bebizonyították kimagasló tudásukat/; ^y«temi /főiskolai, akadémiai/ tanulmányaik folytatása alatt fegyel- 2e-ttségben, hallgató társaikhoz való viszonyukban példát mutató maga- ^tást tanúsítottak, aebizonyitták ezeretetüket és hűségűket Népköz­ig BoraaSágUnk ^0^0Z<^ n®pünk iránt," >r''^-2£g,azettudományi Kar dékánja a kari pártvezetőséggel és KISz- szervé­ig ®gyetértve rangsorolva a következőket javasolja Felsőoktatási m^nyi Érdemérem kitüntetésre: ^ertényi Iván történelem-levéltár special szakos ^°dor István orosz-francia szakos «szerics István magyar-orosz szakos avaa László magyar-latin szakos

Next

/
Oldalképek
Tartalom