Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának ülései, 1958-1959 (HU ELTEL 1.a.14.)

1959. július 15.

KOI.IORÓCZY III , évf * ókori keleti- történelem^ görög sza­kos hallgató«, 1937«“ben született Budapesten. Apja; ár, Komoróczy G-yörgy levéltáros, jelenleg a Debreceni Állami levéltár vezetője. Anyja: Bisitzky Mária, gimnáziumi gyakorló- vezető tanár- a Közoktatás Kiváló Dolgozója. A Maxim- G-orkij Magyar- urosz iskolában érettségizett jeles eredménnyel 1956-ban. Egyezem! tanulmányait magyar- történelem szakosként kezdte, az első évfolyam végén egyszakosodott történelemre. Kiemelkedő képességű és szorgalmú, nagy munkabirásu egyéniség. Az óhéber nyelvet olyan fokon sajátította el, hogy az u,n„ Holt- tengeri tekercseket eredeti szövegben volt képes olvasni és fordítása az Antik Tanulmányokban megjelenés előtt áll. Egyéb nyelvi stúdiumait /szir, asszir, sumér, óperzsa/ szintén kiváló eredménnyel végzi. Az Ckoki Keleti Történeti Tanszék által kiirt pályázaton ki­váló munkájával dijat nyert, 1958. december óta KISz-tag, Politikailag nem eléggé tájékozott, ez főleg tudomá­nyos érdeklődésének következménye. Az utóbbi időben azonban előnyös változást figyelhetünk meg nála; igyekszik bekapcsolód­ni az ifjúsági munlába, résztvesz a Hansági táborozáson is. Budapest, 1959. július 1,

Next

/
Oldalképek
Tartalom