Eötvös Loránd Tudományegyetem - tanácsülések, 1957-1958

EotYÜS Lerónd Tudománysgyetsm Rektori Hivatala Budait, V., Eg/«i«m-t*r 1-3 TART ALOMJEGYZÉK / az oldalszámok a bekarikázott számokra vonatkoznak ./ Az Egyetemi Tanács tagjai az 1957/58. tanévben ............... 3 N évindex /felszólalók/......................................................................4 1 ./ Az 1957- november 18-i ülés meghivója.............................5 M * M M jegyzőkönyve...................6-35 Á Művelődésügyi Minisztérium kulturális prog­ramtervezete ................................................................................ 36-53 Egyetemünk megjegyzései a kulturális programter­vezetre .............................................................................................. 54-61 Az Egyetemek által a kulturális programtervezet felsőoktatási részéhez fűzött megjegyzések . - - .62-85 Az átdolgozott kulturális programtervezet felső- oktatási része................................................................................86-100 2-/ Az 1958. április 18-i ülés meghivója........................101. " n M jegyzőkönyve ................... 102-124­V izsgaszabályzat-térvezet ............................................... 125-128. A Művelődésügyi Minisztérium vizsgaszabályzat­tervezetével kapcsolatos észrevételek ................... 129-138. 3-/ Az 1958. julius 11 -i ülés meghivója........................139­” H M jegyzőkönyve................... 140-155­J elentés az 1957/58. tanév munkájáról /az Egyetemi Tanács által tárgyalt szöveg / .... 156-166. Javaslat az Eötvös József Kollégium újbóli fel­állítására . ................................................................................ 167-176. A TTK u.n. " kollégiumi bizottsága 11 által készí­tett kollégiumi tervezet .................................................... 177-186. Kollégiumi házirend-tervezet ........................................... 187-189. Tájékoztató a délelőtti tagozaton tanuló egyete­mi hallgatók ellen folytatható fegyelmi eljárás­ról ..................................................................... 190-191­E lőterjesztés az arany- és gyémántdiplomák kiadá­sa iránt beérkezett kérelmekről.......................................192-194. 4* /Az 1958. augusztus 12-i ülés meghívója................... 195-196. " jegyzőkönyve . . . .197­Tájékoztató a népköztársasági egyetemi és főiskolai ösztöndíjjal kapcsolatos kari javasla­tokról .............................................................................................. 202. A vonatkozó kari javaslatok ........................................... 203-

Next

/
Oldalképek
Tartalom