Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1944-1945, 1945-1946

1946. július 18.

be n i rat kozo tt be. Tekintettel arra, h <gy folyanodó időközben a magyar kiegészítő • ^ ! érettségi viz sgálatot megszerezte , előadd javasolja a kérelem teljesítését, ágyben javasolja, hogy n evezett ne k megsérült in­dexe helyett uj index állíttassák ki és a hiányzó tanári aláírásaira az utólag látta mozási e ngedélyt kapja mqg. * szakosztály a javaslatot elfogadja. Hajnal István ny ,r. tanár e lőtérj es zti Káldi Lajos utólagos ind ex látta mozás Irán- ti kérelmét. Előadó javasolja a kérelem teljesítését. A szakosztálya javaslatot elfogadja. Hajnal István ny.r. ta nár e lőtér J es zti ** V**' *' ‘ ^ « Ley Éva óraát$ ámítás iránti kérelmét. Elő , % . adó javasolja a kérelem teljesítését. A szakosztálya javaslatot elfogd ja. Hajnál István ny.r.tanár előterjeszti deiner Er ika vendéghallga t<5i félévbe szá­mítás iránti kérelmét. Előadó javasolja,- ( hogy nevezettnek qgy vendéghallgatói fél­éve számíttassák be. A szutosztálya ja­vaslatot elfogadja*. v­A Hajnal István ny.r .tanár előterjeszti •adász Eleonóra ve ndé £ia Ugató! félév- beszárrátás iránti kérelmét. Előadd ja­vasolja, hogy folyamodónak egy vendég- hallgatói féléve beszámíttassák. A szak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom