Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1944-1945, 1945-1946

1945. június 12.

y ter iránti kérelmét. A'oiyamodo az elűző félévben önhibáján Kívül csak órát ven©tett fel, minthogy a gya­korlatokon nem vehetett részt. Előadó a rendkívüli körülményekre való tekintettel a jelen félévből 7 óra átszámításával féléve utó­lagos érvényesítését javasolja. Te­kintve, hogy a kérelmező vegyész, kérvényét a dékán javaslattételre Groh Gyula ny.r.tanárnak adja át. Hajnal István ny.r.tanár elő­terjeszti Sebestyén Ilona oraátszá- mitás iránti kérelmét. Tekintve, hogy a kérelmező vegyész, kérvényét a,dé­kán javaslattételre Groll Gyula ny.r.tanárnak adja át. Sehulek Elemér ny.r. tanar előterjeszti Horváth Károly gyogy- szerészhallgató beszámítás iránti kérelmét, folyamodó kén, hogy az állatorvosi karon hallgatót tanul­mányai alapján azon tárgyak hallga­tása alól, melyeket mar hallgatott, mentessék fel. Továbbá a fizikai­kémiai és növénytani vizsgája szá­mit tassék be. Klóado a félév beszá­mítását javaeoija, míg a beszámít­ható szigorlatok ügyéről a Kar csak később döntsön. A Kar a javaslatot elfogadja, utasítja egyben a kérelmezőt, hogy indexét mutassa be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom