Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karának ülései, 1949-1950 (HU ELTEL 7.a.49.)

1949. szeptember 14.

70/1949-50. d. sz. 1949/50. tanév 1. ülés. JEGYZŐKÖNYV* felvetetett a Pázmány Pötör Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástu— dományi karának 1949. évi szőttemkor hó 14-én tartott I. rendes kari üléséről. * Jelen vannak: Elnök: Dr. Mártonffy Károly egyetemi ny. r. tanár, e. i. dékán, Dr. Marton Géza egyetemi ny. r. tanár, e. i. prodékán, Dr. Eckhart Ferenc, Dr. Nizsalovszky Endre, Dr. Heller . Erik, Dr. Szászy István és Dr. Varga István egyetemi ny. r. tanárok, Dr. Dieies László, Dr. Hajdú Gyula, Dr. Kádár Miklós, Dr. Eies István, Dr.* Sarlós Márton, Dr. Szabó Imre, Dr. Szalai Sándor, Dr. Tury Sándor Kornél, Dr. Horváth Barna, Dr. Beck Salamon, Dr. Takács György és Dr. Világhy Miklós tanszéki jogú előadók, továbbá Dr. György Ernő egyetemi magántanár, magántanári kép­viselő. Igazoltan távol vannak: Dr. Beér János tanszéki jogú előadó és Dr. Zalán Kornél egyetemi magántanár, magántanári képviselő. A jegyzőkönyvet Dr. Varga István egyetemi ny. r. tanár, kari jegyző Írja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom