Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karának ülései, 1948-1949 (HU ELTEL 7.a.48.)

1948. november 17.

/// 42./ 527/1948-49. d. sz. Tárgy: Molnár Margit pótalapvizsgája. . Dékán Molnár Margit joghallgatónak megen­gedte, hogy római joghói 1948. novemberében te­hessen pótalapvizsgát. Kérvényező igazolt a,-hogy ■ * < ■ , éJdáapjan k bet: ige miatt nem tehette le vizs­gáját az előirt határidőben. Az engedély a prae- • cifensek alapján adatott meg. t i I Tudomásul szolgál. M/ 539/1948-49. d. sz. « Tárgnr: Boros Andor és Sidó Ferenc rk. hall- fit ók átminősítése. Dékán Boros Andor és Sidó Ferenc rendkivü- Li hallgatóknak megengedte, hogy tanulmányaikat a fkar II. évfolyamának rendes hallgatóiként foly­atathassák, noha két rendkívüli félév "k .után az első alapvizsgát csupán elégséges eredménnyek * c I tették le. Az engedély kiváló szorgalmúkra való tekintettel precedensek alap j an ad et ott meg. Tudomásul szolgál. 44./ 561/1948-49. d. sz. Tárgy: Yinkovits István jh. kérése. Dékán Yinkovits István jogh:Ugatónak meg­engedte, hogy jogi tanulmányait már az 1948/49. •tanév .első felében is az esti tagozaton folytas­sa, tekintettel arra, hogy igazolta, miszerint a délelőtti előadásokat elfoglaltsága miatt nem tudja látogatni. 45. / 573/1943-49. d. .sz. 1 ár gy: Illés La j o snak az - esti t a go z a tra való atiratkazása. Dékán bejelenti, hogy Illés Lajos joghall­gatónál: megengedte, hogy jpgi tanulmányait ne a délelőtti, h nem az esti tagozaton folytássá i- g zeit délelőtti elfoglaltságára vi lő tekintet­tel. 46. / 718/1948-49. d. sz. A. fakultás uj elnevezése k‘5r"li teendők. a 20/ .'.93/1943. évi 7 km.- rendeletben fog- - 10 UJ t inulmanyi szabályzat kimondj-, hogy az egyetemek jog- és államtudományi karait jog- és közigazgat őstudományi karokká kell átszervezni. T3 _ -i . tűimen Tud omásu1 Q soIgá1. Tudomásul szoL 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom