Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1904-1905 (HU-ELTEL 7.a.5.)

1904. szeptember 16. I. rendes ülés

Jegyzőkönyv a budapesti kir. m. tudományegyetem jog- és államtudományi karának 190 4 évi szeptember hó lé- n tartott 1.904/5. . tanévi rendes kari üléséről. Jelen voltak: ~r. S z entmjk 1 :_lsj :'értőn e. i. dékán, dr. -.alogh -Jenő e. i. prodékán, dr. Sághy Gyula, dr. n"écsey Tamás, dr. Láng Lajos, dr. Kováts Gyula, dr. ’.-oldes oéla, dr. .^ariska Vilmos, dr. Concha Győző, dr. Schwarz tus táv, dr. Király János, dr. Kmety Károly, dr. Katona Kór ny. r. tanárok dr. .agyary G-éza ny. rk. tanár, mint a kar jegyzője, dr. "joleschall A1 ~réd és dr. Illés József magántanárok, magántanári képviselők. Igazoltan távol voltak: "■r. erezegh. Lihály, dr. Antal Gyula, dr. rjochkor Károly, dr. Gros- sch.mjd Géni, dr. 'Tégy Kerencz, dr. Classics Gyula, dr. Timon Ákos, dr. Gayer László, dr. 'Pikier Gyula, és dr. Csarada János ny. r. tanárok. Elnöklő dékán megnyitván a kari ’lést melegen üdvözli a kar tagjait s kéri működéséhez szives támogatásukat.. Egyúttal az ur. ,G6 é-a alap­ján kérdést intéz a kar tagjaihoz, vájjon óhajtja-e valaki a f. tan­évre a kari ülési jegyzői tisztet elvállalni? hiután erre önként sen­ki sem jelentkezett, az i. § értel­mében a f. tanévi jegyzői tiszt—

Next

/
Oldalképek
Tartalom