Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1989. 19/4. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 19)

HEKLI JOZSEE: A MAI SZOVJET DRÄMA EGY SAJÄTOS VONULAT (ALEKSZANUR GELMAN)

- 61 ­HEKLI JÓZSEF A MAI SZOVJET DRÁMA EGY SAJÁIOS VONULATA (ALEKSZANDR GELMAN) A dráma léte nem mindig szabályszerű, szolgálhat különféle meglepe­tésekkel. Paradox műfaj. Köztudott, hogy a dráma történetében vannak olyan időszakok, amikor hosszú évtizedeket a nyugodt, egyenletes fejlődés jellemez, kialakulnak szilárd elvek és kritériumok, s azok változhatat­lannak tűnnek. Aztán hirtelen minden felborul, a szilárd kategóriák fel­bomlanak, tendenciák és elvek szétválnak vagy összemosódnak, s amiről azt gondolták, hogy nem színpadszerű, színpadszerűvé válik, az érdektelen, a megszokott izgalmasan érdekes lesz. Az új feltartóztathatatlanul, nagy erővel jelentkezik, s kialakítja az új értékrendet. A fentieket bizonyít­ja a szovjet irodalomban a hatvanas—hetvenes évek fordulóján tért hódító új drámairányzat, az úgynevezett "termelési dráma". A hetvenes évek termelési drámáinak óriási kisugárzása volt. Éppen ezért nem tekinthető véletlennek, hogy a szovjet színházművészet egyik "nagy öregje", a csehovi tradíciók jeles folytatója, Viktor Rozov, aki egykor olyan ádázul harcolt e "műfaj" ellen, maga is írt ilyen darabot, de a háromfelvonásos "Szituáció"-ban (másik címe Kényes helyzet, 1973) is — részben -- hű maradt az író önmagához, s "egylakásos" dramaturgiájá­hoz. A darab eseményei — bár azok az üzem világából fakadnak — a lakás négy fala között játszódnak le. A magánélet konfliktusa viszont — köz­vetve és közvetlenül is — a termelő, az alkotó munka izgalmaiból ered. Ezért a "Szituáció" a termelési és a pszichológiai dráma elemeinek és mo­tívumainak sajátos elegye. A tematikailag és műfajilag egyaránt sokszínű szovjet drámairodalom­ban üstökösként jelentkező új irányzat, a "termelési dráma" szinte hetek alatt meghódította a színházrajongókat. E drámatípus modern képviselői — elsősorban Alekszand Gelman — már címükben is hangzatos művekkel jelent-

Next

/
Oldalképek
Tartalom