Dunántúli Protestáns Lap – 51. évfolyam – 1940.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. / B. F. R. A. Szűcs József 49 A jövő feladatai. Dr. Tóth Endre 65, 71 A jövő útja. Kiss Zoltán 83 A Károlyi bibliafordítás... Györffy L. 213, 217 Államhoz való viszonyunk. Medgyasszay V. 229 A magyar nő küldetése. Makkai S. 29, 33, 37 A reformáció szükségessége. Szabó K. 207 A szabadságról. P. J. 41 A szociális kérdés és a ref. egyház. Qyőry E. " 91,99,103,107,111­Az énekeskönyv reformja 136 Az újabb régészeti leletek és az Újszövetség. Dr. P. J. 51, 58 Az úrvacsorától való eltiltás és az úrvacsorai liturgia. Dr. Kathona G. 153, 159, 165 Dr. Balogh Jenő. Szilassy S. 93 Erdély kincse — Erdély lelke. Oyőry E. 169 Erdély visszatért. Medgyasszay Vince 223 Faj, nép, nemzet. Vörös Lajos 87 Főiskolai telepítési mozgalom. Nagy Jenő 123 Hajdúsági magyarok a nyugati végeken. Csizmadia K. 214 Horthy Miklós. Dr. Pongrácz József 33 Húsvét a feltámadás ünnepe. Szabó K. 49 Hűség az élő istenhez. Bereczky A. 127 Imádság. Medgyasszay Vince * 237 1. István király. Szabó K. 153 Jön a dicsőség királya. P. J. 245 Kálvin, a reformátor. Bakos Lajos 2, 13, 17 Karácsony 1940-ben. Medgyasszay V. 253 Kárhozatot eszik és iszik magának. Győry E. 123 Károlyi Gáspár és a biblia. Szilassy S. 191, 196 Missziói munka a földmíves nép között. Dr. Benedek S. 253, 263 Október 31. Vörös Béla 207 Protestáns politikai napi sajtót. Szabó J. 50 Részlet esperesi székfoglalóból. Végh János 147 Romok között. Tóth Kálmán 115 Teendőink a felnőttek gondozása terén. Gáty F. 25 Telepítés. Csizmadia K. 119 Törvényjavaslat erdélyi részek egyesítéséről 249 Új esztendő. Medgyasszay Vince 1 Váry Szabó Elemér. Dr. Pongrácz József 156, 16(4, 167 J 1 " " J * 91 45 Vesztek erőt. Ólé Sándor Virágvasárnap. Szilassy Sándor II. Egyházi élet. A tatai egyhm. közgyűlése. Besse Lajos A téli táborok rendezőinek figyelmébe A veszprémi egyhm. közgyűlése. Kovács L. A veszprémi ref. egyhm. lelkészértekezlete. Vámos G. Az egyetemes konvent ülései Az ORLE konferenciája Komáromban Az őrségi egyhm. közgyűlése Dunántúli ref. ifj. gy. határozati jav. Egyházkerületünk közgyűlése. P. J. 9, 14 Egyházkerületünk közgyűlése 240, 245, 250, Egyházkerületi lelkészértekezlet Elnöki megnyitó. Dr. Balogh Jenő Fehérváron voltunk, ifj. P. B. Ifj. biz. határozati javaslatai Ifj. téli tábor Csurgón Ifjúsági téli tábor őriszentpéteren Körzeti leánykonferenciák a tatai egyhm.-ben Megnyitó beszéd. Dr. Balogh Jenő Megnyitó beszéd. Huszár Aladár Megnyitó beszéd. Medgyasszay Vince 57, ORPSz nagygyűlés Komáromban. Zsemlye L. Pápán voltunk, ifj. P. B. Reformáció emlékünnepén. Kiss S. 217, Református egyetemes konvent Szolgálat vagy versengés? Szabó K. Tatai egyhm. lelkészértekezlete. Csizmadia K. Templomszentelés Nagyatádon Testvéri találkozás. Galgóczy János. Záróbeszéd. Dr. Balogh Jenő Zsinatunk új ülésszaka Ili. Tanügy. A csurgói ref. gimnázium. Faragó J. A Kalot népfőiskolája. Szabó D. -A leánylíceum. Dr. Horváth E. A népfőiskola záróünnepélyen. Jakab S. 140, - A pápai ref. polgári leányiskola. Szilassy S. A ref. egyház elemi isk.-i tankönyvei és énekes­könyve. A ref. népfőiskola záróünnepélye A veszprémi népfőiskola megnyitása A veszprémi ref. népfőiskola. Csajághy K. Előkészületek az ifj. munkára. Szabó D. Érettségi találkozó Fellobogó mécsek a népfőiskolán. Sz. Kovács I. Főiskolánk benépesítése. Ólé S. 135, 139, 143, FC!SKp08 hRt5líW^ s- Faragó J­A U . . _ ... „., £ Á.JP A ^ IV. Költemények. A barsi ref. egyházmegye közgyűlésé ral ' A belmissziói előadók orsz. értekezlete. A. Z. 214 A belsősomogyi egyhm. közgyűlése. Szabó B. 192, 197 A drégelypalánki egyhm. közgyűlése. Antal Z. 140 258 208 232 173 173 100 160 A KIE-szövetség közgyűlése. Szabó D. A komáromi egyhm. közgyűlése. F. Zs. Álljunk meg. Trombitás Dezső A mezőföldi ref. egyhm. közgyűlése. Bózsa S. A nagyatádi templomszentelésre. Tánczos D. A pápai egyházmegye közgyűlése A pápai ref. egyhm. közgyűlése. Lampérth L. A pápai ref. egyhm. lelkészértekezlete. Császár K. 156 A pápai Orjó iroda 42 A református konvent gyűlése 84 A tatai egyhm. ifjúsági téli tábora Tatán 26 Teremtő pünkösdi vihar. Bódás J. Károli Gáspár emlékezete. Bódás J. V. Külföldi élet. Az amíerikai Magyar Egyesület. Trombitás D. Igehirdetés az utcán. Pethe K. Magyar egyházi élet Amerikában. Trombitás D. Oberwart—Felsőőr VI. Nekrológ. Özv. Baranyai Zsiginondné. Ólé S. Dr. Csikesz Sándor. P. J. J. H. Kok. Pethe Kálmán 154 72 180 150 78 165 175 234 , 18 257 59 237 34 30 10 42 22 7 185 195 170 232 224 203 41 162 186 233 201 256 120 187 108 143 131 180 60 14 179 149 124 94 148 231 93 240 77 84 88 22 45 38 219

Next

/
Oldalképek
Tartalom